Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Thủ tục tách thửa đất như thế nào?
  • Thứ năm, 09/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 842 Lượt xem

Thủ tục tách thửa đất như thế nào?

Xin chào Luật sư Công ty Luật Hoàng Phi ! Ông nội tôi có để lại một mảnh đất cho em trai là ông L. Năm 2015 ông L có ý định làm sổ đỏ cho mảnh đất này. Vậy xin hỏi Luật sư bây giờ chúng tôi muốn ông L tách mảnh đất mà gia đình chúng tôi đang ở (nằm trong mảnh đất chung đó) thì thủ tục như thế nào ? Tôi xin cảm ơn chân thành cảm ơn !

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư Công ty Luật Hoàng Phi!

Ông nội tôi có để lại một mảnh đất cho em trai là ông Lâm. Năm 2015 ông Lâ có ý định làm sổ đỏ cho mảnh đất này. Sau đó ông Lâm làm thủ tục và đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất chung đó. Gia đình tôi đã xây dựng nhà cửa và sinh sống trên mảnh chung đó được hơn 23 năm nay. Vậy xin hỏi Luật sư bây giờ chúng tôi muốn ông Lâm tách mảnh đất mà gia đình chúng tôi đang ở (nằm trong mảnh đất chung đó) thì thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 Thứ nhất: Về điều kiện để tách thửa đất

Theo như thông tin bạn cũng cấp thì gia đình bạn đã sinh sống trên mảnh đất chung này được hơn 23 năm, do vậy thửa đất của bạn là đất ở. Tuy nhiên, bạn chưa nêu rõ thửa đất bạn đang ở là đất ở tại nông thôn hay đất ở tại đô thị, do đó sẽ chia ra hai trường hợp:

+ Đối với đất ở tại nông thôn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2  Điều 143 Luật Đất đai 2013 thì:

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán của địa phương.

+ Đối với đất ở tại đô thị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Như vậy, theo quy định trên thì căn cứ vào địa phương mà bạn đang sinh sống thì sẽ có quy định riêng về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Tuy nhiên bạn không nói rõ bạn ở địa phương nào nên chúng tôi khó có thể xác định rõ ràng cho bạn được.

– Bên cạnh đó, để được tách thửa đất, cần phải đáp ứng được các điều kiện về:

Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Theo đó, khi đáp ứng được các điều kiện này và căn cứ vào diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại địa phương thì bạn có thể thỏa thuận với ông L để được tách thửa đất.

Thủ tục tách thửa đất như thế nào?

Thủ tục tách thửa đất như thế nào?

Thứ hai: Về thủ tục tách thửa đất đai

+ Về thủ tục:

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2013/NĐ/CP có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa như sau:

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1.  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2.  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Về hồ sơ:

Trong trường hợp này, do bạn không cung cấp thông tin cụ thể nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác hồ sơ của bạn như thế nào cho phù hợp với quy định tại địa phương bạn. Tuy nhiên, thông thường hồ sơ tách thửa sẽ gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

– Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nộp đến Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện để thực hiện.

Tóm lại, căn cứ vào diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại địa phương thì bạn có thể thỏa thuận với ông L để được tách thửa đất.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.     

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi