Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình
  • Thứ hai, 12/06/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 256 Lượt xem

Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình

Để đưa ra việc nên lựa chọn doanh nghiệp nào để Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình thì cần căn cứ vào tình hình kinh tế, mục tiêu phát triển để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất bởi vì mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Hiện nay mỗi năm lại có thêm nhiều Doanh nghiệp, Công ty tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh được thành lập và hoạt động mạnh mẽ. Vậy Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thành lập công ty tại Bắc Ninh

Đặc điểm vị trí địa lý huyện Gia Bình

Trước khi Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình thì cần nắm được đặc điểm vị trí địa lý như sau:

– Huyện Gia Bình nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Ninh, huyện lỵ là thị trấn Gia Bình, nằm cách thành phố Bắc Ninh khoảng 25 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 35 km.

– Có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Thái Bình (đoạn sông này còn được gọi là sông Lục Đầu, sông Phả Lại…); Phía tây giáp huyện Thuận Thành; Phía nam giáp huyện Lương Tài; Phía bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là Sông Đuống.

– Gia Bình là vùng đất cổ phù sa màu mỡ bên sông Đuống, nên từ ngàn xưa đã có cư dân Việt cổ về đây sinh cơ lập nghiệp và để lại dấu ấn là những khu cư trú mộ táng, địa danh, di tích và tín ngưỡng.

Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập tại huyện Gia Bình?

Với mỗi ý tưởng khởi nghiệp thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là một vấn đề đáng quan tâm. Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập? là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi muốn thành lập doanh nghiệp. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có các loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Một là: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hai là: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Ba là: Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp.

Bốn là: Công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Năm là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp.

Để đưa ra việc nên lựa chọn doanh nghiệp nào để Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình thì cần căn cứ vào tình hình kinh tế, mục tiêu phát triển để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất bởi vì mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Quy trình thành lập doanh nghiệp tại huyện Gia Bình

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp

Trước khi soạn thảo hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Gia Bình cần chuẩn bị một số thông tin liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp như loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, vốn, ngành nghề kinh doanh,….

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị các thông tin cần thiết sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Nếu cổ đông là cá nhân sẽ phải photo chứng thực CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu;

– Nếu cổ đông là tổ chức sẽ phải photo chứng thực giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương;

– Nếu là nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải photo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty hợp danh;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao hộ chiếu hoặc CMTND/CCCD thành viên.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao CMND/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chi phí thành lập công ty tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ

Việc thành lập doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị nhiều hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan khá phức tạp. Tuy nhiên quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Luật Hoàng Phi cung cấp để không mất thời gian tìm hiểu thủ tục này.

Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng các vấn đề có liên quan đến việc thành lập như lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp,….

Tư vấn về hồ sơ cần thiết khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, trong trường hợp được khách hàng ủy quyền chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, quý khách hàng sẽ chỉ cần nhận kết quả cuối cùng là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ mang đến cho khác hàng chất lượng dịch vụ uy tín với mức chi phí phù hợp nhất.

Nếu có những vấn đề vướng mắc, băn khoăn quý khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi theo số 0981.378.999 để được tư vấn và báo giá trọn gói về dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi