Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Quy trình thành lập công ty tại huyện An Lão như thế nào?
  • Thứ hai, 13/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 514 Lượt xem

Quy trình thành lập công ty tại huyện An Lão như thế nào?

Đối với hồ sơ có thanh toán phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử.

An Lão là huyện thuộc thành phố Hải Phòng. An Lão có khu công nghiệp An tràng và nhiều cụm công nghiệp trên quốc lộ 10, nông nghiệp và ngành tiểu thủ công nghiệp có tỷ trọng cao. Do đó, đây là địa phương đã và đang thu hút rất nhiều vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thành lập công ty tại Huyện An Lão.

Đôi nét về huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Huyện An Lão có vị trí địa lý: Phía Bắc An Lão giáp với quận Kiến An. Phía Nam An Lão giáp với huyện Tiên Lãng. Phía Tây An Lão giáp với huyện Thanh Hà, Kim Thành tỉnh Hải Dương. Phía Đông An Lão giáp với huyện Kiến Thụy.

Huyện An Lão gồm 2 thị trấn: An Lão và Trường Sơn cùng với 15 xã là: An Thắng, An Thái, An Tiến, An Thọ, Chiến Thắng, Bát Trang, Quang Hưng,Mỹ Đức, Quốc Tuấn, Quang Trung, Tân Viên, Trường Thành, Tân Dân,Thái Sơn, Trường Thọ.

An Lão có khu công nghiệp An Tràng, và nhiều cụm công nghiệp trên quốc lộ 10. Nông nghiệp và ngành tiểu thủ công nghiệp có tỷ trọng cao.

Các loại hình công ty có thể thành lập tại huyện An Lão

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện tại, có 04 loại hình công ty với những đặc trưng pháp lý, cụ thể:

– Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty Trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Đây là doanh nghiệp mà tỏng đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

– Công ty Cổ phần:

Là doanh nghiệp có vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Công ty Hợp danh:

Đây là loại hình doanh nghiệp mà trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi chung là thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Đặt tên công ty tại huyện An Lão thế nào?

Việc đặt tên công ty tại huyện An Lão cần đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về tên doanh nghiệp, chúng tôi lưu ý một số nội dung cơ bản như sau:

Tên công ty được cấu thành bởi hai thành tố theo thứ tự:

+ Loại hình công ty

Loại hình công ty được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh.

+ Tên riêng.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Những điều cấm trong đặt tên công ty:

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện An Lão

Với mỗi loại hình công ty cụ thể, Quý vị chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại huyện An Lão khác nhau về thành phần, biểu mẫu sử dụng.

– Với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2/ Điều lệ công ty.

3/ Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2/ Điều lệ công ty.

3/ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

4/ Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Với công ty Hợp danh:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2/ Điều lệ công ty.

3/ Danh sách thành viên.

4/ Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình hành lập công ty tại Huyện An Lão

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà quý bạn đọc muốn đăng ký, chủ sở hữu công ty cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp với loại hình doanh nghiệp đó. Trong đó cần chủ ý một số điểm sau:

– Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.

– Xác định loại hình doanh nghiệp:

Như chúng tôi đã trình bày ở mục phía trên. Do đó, người đăng ký thành lập doanh nghiệp cần nắm rõ đặc điểm nổi bật của từng loại hình công ty, từ đó lựa chọn để phù hợp với mục đích, phương hướng phát triển của công ty của mình.

– Ngành nghề kinh doanh:

Đối với nguyên tắc, pháp luật cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

– Chức danh người đại diện công ty:

Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất. Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng) theo một trong các phương thức, cụ thể:

– Qua mạng thông tin điện tử (hình thức được sử dụng phổ biến hiện nay)

– Qua dịch vụ bưu chính.

– Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Xử lý hồ sơ thành lập công ty

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp, trường hợp lệ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

– Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ Phòng Đăng ký doanh nghiệp cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn ba ngày làm việc. Người sử dụng không phải thanh toán lại khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng không được chấp thuận người sử dụng sẽ được hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đã nộp theo quy định.

– Đối với hồ sơ có thanh toán phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được email phát hành biên lai điện tử.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ từ A-Z về thành lập công ty

Quý vị mong muốn thành lập công ty tại huyện An Lão, Hải Phòng nhưng còn nhiều băn khoăn về thủ tục do thiếu chuyên môn, kinh nghiệm hãy liên hệ ngay tới Luật Hoàng Phi để được tháo gỡ vướng mắc.

Đặc biệt, chúng tôi đã và đang triển dịch vụ thành lập công ty trọn gói và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ Khách hàng sử dụng dịch vụ. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

– Soạn thào hồ sơ thành lập cho khách hàng;

– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền

– Nhận kết quả và giao lại để khách hàng sử dụng;

– Hỗ trợ một số thủ tục cho doanh nghiệp mới.

Như vậy, đối với nội dung Thành lập công ty tại Huyện An Lão đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hướng dẫn các bước chi tiết để thực hiện thành lập doanh nghiệp hiện nay. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

->>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ Thành lập công ty tại hải phòng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, trong đó có quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là mã...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Kinh doanh nhà nghỉ cần thành lập doanh nghiệp không?

Một trong những điều kiện kinh doanh nhà nghỉ theo Luật Du lịch 2017 là phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất là gì? Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất được quy định như sau: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất. 2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nói chung không phải là thủ tục quá khó khăn, phức tạp. Song đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, cũng như những doanh nghiệp lần đầu tự thực hiện thủ tục thì việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian, công...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi