Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục Thành lập công ty kinh doanh hóa chất
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1301 Lượt xem

Thủ tục Thành lập công ty kinh doanh hóa chất

Pháp luật quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh hoá chất với từng lĩnh vực khác nhau như hoá chất sử dụng công nghiệp; tiền công nghiệp…

Công ty kinh doanh hoá chất là một chủ thể tham gia kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Trong lĩnh vực kinh doanh hoá chất tuỳ vào đặc điểm kinh doanh mặt hàng cụ thể mà chủ thể này phải đáp ứng được những điều kiện khác nhau theo quy định pháp luật.

Trong bài viết Thành lập công ty kinh doanh hóa chất  Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp những thông tin cụ thể  về vấn đề trên tới Quí vị.

Điều kiện kinh doanh hoá chất

Pháp luật quy định  chặt chẽ về điều kiện kinh doanh hoá chất với từng lĩnh vực khác nhau như hoá chất sử dụng công nghiệp; tiền công nghiệp…Vì giới hạn bài viết Công ty Luật Hoàng Phi sẽ đi sâu vào Kinh doanh hoa chất tiền công nghiệp.

Kinh doanh hoá chất tiền cong nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là công ty đã được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh hoá chất;

– Có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh hoá chất;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

–  Đối với người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Phải có đầy đủ hoá đơn mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp;

Đây là yêu cầu bắt buộc khi kinh doanh hoá chất, đây là mặt  hàng đặc biệt nguy hiểm nên cần phải quản lý chặt chẽ  về nguồn cung và cấp của các đơn bị  kinh doanh mua bán hoá chất.

– Phải lập sổ theo dõi riêng tiền chất công nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm các thông tin: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; tên tiền chất công nghiệp, số lượng mua, bán, tồn kho; mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

Cũng như đã phân tích phía trên, mặt hàng này đặc biệt nguy hiểm chính vì vậy cần phải lập sổ theo dõi này để nắm bắt được tình hình mua bán hoá chất, cá nhân mua bán hoá chất… và địa chỉ liên hệ nếu trong trường hợp  cần thiết.

– Trong quá trình sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp.

Cũng chính vì tính chất đặc biệt của loại mặt hàng này, pháp luật quy định về chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia kinh doanh loại mặt hàng này. Nếu gây thất thoát chất tiền công nghiệp là một hậu quả vô cùng lớn với môi trường và an toàn xã hội.

 Phần tiếp theo của bài viết Thành lập công ty kinh doanh hóa chất  sẽ chuyển sang phần trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh hoá chất.

Ngành nghề công ty kinh doanh hóa chất cần đăng ký

– 4669 – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất

– 2011 – Sản xuất hoá chất cơ bản

– 2029 – Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

– 4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Khách hàng chú ý khi thực hiện thủ tục đăng ký ngành nghề thì phải nắm rõ là Mã ngành 4669 là mã ngành bắt buộc phải đăng ký khi thành lập công ty kinh doanh hóa chất còn 3 mã ngành 2011, 2029 và 4933 là 3 mã ngành do chúng tôi đề xuất thêm dựa trên kinh nghiệm riêng để  Khách hàng có thể tham khảo để khi lựa chọn nghành nghề hoạt động.

Thành lập công ty kinh doanh hoá chất

Các bước có thể kinh doanh hóa chất như sau:

Bước 1: Thành lập công ty

Công ty muốn kinh doanh tiền chất công nghiệp trước hết phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Doanh nghiệp. Theo từng loại hình công ty mà chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật là khác nhau.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng yêu cầu của pháp luật thì chủ thể có yêu cầu có thể nộp hồ sơ qua các cách sau: Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư hoặc đăng ký online qua mạng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thành lập công ty thì ngành nghề đăng ký kinh doanh mà công ty đăng ký phải có kinh doanh hoá chất để làm tiền đề cho các hoạt động sau này khi công ty muốn kinh doanh hoá chất.

Bước 2:  Yêu cầu cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Tiền chất công nghiệp hiện nay ở Việt Nam không còn quá xa lạ nhưng không hẳn phát triển mạnh. Chính vì vậy vẫn rất phụ thuộc vào nước ngoài. Nhưng để có thể nhập khẩu hoặc xuất khẩu mặt hàng đặc biệt này cần được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh hóa chất

Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà thành phần hồ sơ thành lập công ty kinh doanh hóa chất sẽ có sự khác nhau. Hồ sơ thành lập công ty như sau:

Công ty hợp danh:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH một thành viên:

– Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên;

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Hồ sơ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp bao gồm:

–  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu của pháp luật hiện hành;

– Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;

– Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;

– Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Giải thích: Tiền chất công nghiệp nhóm 1 bao gồm các hoá chất được sử dụng trong quá trình điều chế và sản xuất ma tuý.

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Quy trình thành lập công ty kinh doanh hóa chất đã được quy định chi tiết tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Khách hàng khi thực hiện thủ tục có thể làm theo 3 bước cụ thể sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh
Sử dụng bộ hồ sơ phù hợp với loại hình doanh nghiệp mà Khách hàng dự định thành lập, điền đầy đủ thông tin. Về thành phần hồ sơ Khách hàng có thể nghiên cứu theo Điều 19 đến Điều 22 của Luật doanh nghiệp tùy theo loại hình. Sau đó Khách hàng In 01 bộ, Ký bằng bút mực xanh. Kẹp vào hồ sơ giấy tờ tùy thân của các thành viên sáng lập công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận kết quả
Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo 3 cách sau:

– Cách 1: Nộp online  qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Cách 2: Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh, trực thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

– Cách 3: Nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính chuyển phát;

Thời gian cấp giấy chứng nhận kinh doanh công ty hóa chất: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Khắc con dấu tròn và làm bảng hiệu công ty
Căn cứ vào GPKD vừa được cấp, doanh nghiệp sử dụng các thông tin sau: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính để khắc con dấu tròn và bảng hiệu công ty.
Sau khi hoàn thành bước 3, thì thủ tục thành lập công ty hóa chất đã hoàn thành

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Thành lập công ty kinh doanh hóa chất Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0981.378.999.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi