Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một rong những giấy tờ quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta bắt gặp những trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vậy, Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về cơ quan nào? Các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi?

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại khoản 2 – Điều 106 – Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp trong các trường hợp, cụ thể:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

– Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai:

+ Cấp không đúng thẩm quyền.

+ Không đúng đối tượng sử dụng đất.

+ Không đúng diện tích đất.

+ Không đủ điều kiện được cấp.

+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 3 – Điều 106 – Luật Đất đại năm 2013, cụ thể:

“ Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.”

Bên cạnh đó, quy định tại Điều 105 – Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

“ 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Do đó, thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trình tự thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mỗi một trường hợp thu hồi khác nhau sẽ được tiến hành theo quy trình khác nhau, ở bài viết này chúng tôi sẽ trình bày trình tự thu hồi trong trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Bước 1: Phản ánh về việc Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra gửi văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của Pháp luật đất đai thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Quyết định thu hồi hoặc không thu hồi

– Nếu kết luận đó là đúng, tức là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật, thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

– Nếu kết luận đó là sai, tức là Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định pháp luật, thì gửi văn bản thông báo cho cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra.

Bước 3: Thực hiện thu hồi, quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi với trường hợp phải thu hồi.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo đến người sử dụng đất để nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.

– Người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định.

– Nếu người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Bước 4: Thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chúng tôi trình bày cụ thể trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp trình tự để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dấu hiệu nhận biết sổ đỏ thật hay giả?

Tuy nhiên, để đảm bảo cao nhất, các bên có thể thực hiện giao dịch và kiểm tra ngay tại Phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng địa phương, những người được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ....

Giá đền bù đất làm đường cao tốc năm 2023

Khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường, tiền bồi thường cho phần đất bị thu hồi sẽ xác định theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (không áp dụng bảng giá...

Giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023

Giá đền bù đất nông nghiệp tại mỗi địa phương có thể khác nhau do đặc thù kinh tế, xã hội, địa lý của khu vực, tuy nhiên hầu hết các tỉnh thành đều xây dựng bảng giá đền bù dựa trên các điều luật tại Luật Đất đai sửa đổi...

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi