Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chứng từ thông tin ngân hàng là gì?

31/12/2020

Chứng từ thông tin ngân hàng thể hiện, chứng minh việc bên này chuyển tiền cho bên kia theo hình thức thành toán trong khuôn khổ quy định của pháp luật như séc, ủy nhiệm chi, lệnh chi, ủy nhiệm...

Chứng từ thanh toán tiếng Anh là gì?

31/12/2020

Chứng từ thanh toán dùng để kiểm tra giao dịch, dùng để xác định, căn cứ để sau này thực hiện các thủ tục khác như hoàn trả lại tiền, tranh chấp, xác định nghĩa vụ của cá nhân, tổ...

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

31/12/2020

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương...

Chứng từ là gì? Các loại chứng từ?

31/12/2020

Chứng từ có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp, nên các chủ thể cần lưu ý đến các điều kiện hợp lệ của chứng từ để chứng từ có giá trị sử dụng trong doanh...

Hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

31/12/2020

Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại hóa đơn được dùng trong các tổ chức phải thực hiện khai và tính thuế về giá trị gia tăng bằng phương pháp là khấu trừ....

Cách Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

31/07/2020

Theo quy định mới nhất, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã tăng lên 4,4 triệu đồng. Nhưng nhiều người chưa nắm bắt được và không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, nên quyền lợi bị ảnh...

Bố mẹ có lương hưu có được giảm trừ gia cảnh?

31/07/2020

Nếu người nước ngoài có cư trú hợp pháp ở Việt Nam và xác định là cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật thuế, thì có thể nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc là bố mẹ tương tự như cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công để được...

Xói mòn cơ sở thuế là gì?

24/07/2020

Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thì xói mòn cơ sở thuế được xem như một hành vi trốn thuế của người cần phải nộp thuế cho nhà...

Vai trò thuế giá trị gia tăng năm 2021 như thế nào?

08/01/2021

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, được tính trên giá trị tăng thêm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông và đến tay người tiêu...

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì và những lưu ý năm 2021

08/01/2021

Thu nhập chịu thuế tính trước được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, nên được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đặc biệt là với các nhà thầu và chủ đầu tư xây dựng công...

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

13/01/2021

Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại Hà Nội, có các nhiệm vụ như: tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế, lên kế hoạch, điều hành việc thu thuế trong...

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

24/07/2020

Thu nhập chịu thuế tính trước là phần giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa, sản phẩm bán ra với giá trị tạo ra hàng hóa đó, hay bản chất của thu nhập chịu thuế trước bạ chính là phần lợi nhuận của đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ được tính trước khi...

Thu nhập chịu thuế là gì? Khi nào phải nộp thu nhập chịu thuế?

24/07/2020

Thu nhập chịu thuế cá nhân là căn cứ xác định phần thuế phải nộp cho nhà nước khi đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật. Nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của công...

Thuế vãng lai là gì?

24/07/2020

Thuế vãng lai là thuế mà người nộp thuế phải nộp khi phát sinh hoạt động kinh doanh, lắp đặt, xây dựng mà không cần thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh (không thuộc tỉnh đặt trụ sở...

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Mục đích của thuế tiêu thụ đặc biệt?

24/07/2020

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế quan trọng, giúp cho Nhà nước thực hiện việc quản lý các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, xa xỉ đồng thời điều tiết việc sản xuất, hoạt động tiêu dùng để hướng đến một nền kinh tế ổn định, lành...

Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

13/01/2021

Thuế nhà thầu là thuế đánh vào các đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể tổ chức kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú hoặc có cơ sở thường trú ở Việt...

Thuế nhập khẩu là gì? Các loại thuế nhập khẩu năm 2021?

06/01/2021

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 của Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuế nhập khẩu được hiểu là thuế đánh vào giá trị của hàng hóa, sản phẩm khi nhập khẩu về Việt...

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

13/01/2021

Thuế giá trị gia tăng có mức thuế suất khác nhau từ 0%, 5%, 10% tùy từng trường hợp được nhà nước quy định cụ thể, ngoài ra sẽ còn có những trường hợp ngoại lệ mà các sản phẩm sản xuất ra không phải chịu loại thuế này như các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi,...

Thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế giá trị gia tăng 2021?

06/01/2021

- Thuế giá trị gia tăng là loại thuế được tính toán dựa trên phần giá trị tăng thêm của dịch vụ, hàng hóa phát sinh trong từng giai đoạn của toàn bộ quá trình bắt đầu từ sản xuất sang lưu thông và đến tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ...

Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì?

13/01/2021

Thu nhập chịu thuế là tổng giá trị thu nhập được sử dụng để tính số tiền thuế mà một cá nhân hoặc một doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán vào ngân sách nhà nước trong một năm tính thuế nhất...

Tại sao phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2021?

06/01/2021

Điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân có quy định các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm các đối tượng: nhân cư trú và có thu nhập từ trong và ngoài của lãnh thổ Việt Nam khi thuộc những trường hợp nhất định, cá nhân không có cư trú nhưng có khoản thu nhập...

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

31/12/2020

Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài chấm dứt hợp đồng làm việc tại Việt Nam ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác trước khi xuất cảnh thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày người đó xuất...