Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1301 Lượt xem

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu?

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu được lập sẽ gồm các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Hồ sơ dự thầu là một trong các tài liệu quan trọng đối với hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, để hồ sơ dự thầu trúng thầu thì một trong các bước quan trọng đó là phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu lại không có nhiều người hiểu và áp dụng để đạt hiệu quả.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu?

Hồ sơ dự thầu là gì?

– Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

– Hồ sơ dự thầu được lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

– Hồ sơ dự thầu được lập sẽ gồm các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu có sự khác nhau đối với mỗi ngành khác nhau, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trình bày hai phương pháp đánh giá hồ sơ thầu cụ thể trong hai lĩnh vực cụ thể, như sau:

Thứ nhất: Phương pháp đánh giá với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

– Phương pháp giá cố định:

+ Được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu.

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá không vượt mức chi phí thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

– Phương pháp giá thấp nhất:

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá, nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

+ Được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản.

– Phương pháp dựa trên kỹ thuật:

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

+ Được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

– Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ ớ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp.

+ Được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu.

Thứ hai: Phương pháp đánh giá với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp, mua sắm hàng hóa

– Phương pháp giá thấp nhất:

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để xếp hạng nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu.

+ Áp dụng với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được xem là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu.

– Phương pháp giá đánh giá:

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

+ Áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hòa hay công trình.

– Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

+ Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

+ Áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá.

Như vậy, Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày một số nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu. Chúng tôi mong rằng một số nội dung chúng tôi đã trình bày trong bài sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quy định cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch covid 19 thì thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền...

Khi nào công an xã được dừng xe?

Công an xã thực hiện chức năng đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương nơi mình quản lý. Khi nào công an xã được dừng...

Quy trình giải quyết đơn kiến nghị phản ánh

Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong tổ chức

Với nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong tổ...

Trung tâm hành chính công là gì?

Trung tâm Hành chính công là đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, huyện và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa phương nhất...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi