Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên
  • Thứ sáu, 10/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 854 Lượt xem

Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty), căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hiện nay có thể thấy công ty TNHH là một loại hình công ty được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn thành lập. Tuy nhiên, nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên là thắc thắc của rất nhiều bạn khi đang lựa chọn loại hình này. Hãy cùng chúng tôi giải đáp cho câu hỏi thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây.

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty), căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.  

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

>>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty TNHH

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Khái niệm trên căn cứ từ Luật Doanh nghiệp 2020 tại Điều 46 có quy định về công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Để trả lời cho thắc mắc Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên, ngay sau đây Luật Hoàng Phi xin so sánh và đưa ra ưu và nhược điểm giữa hai hình thức này.

So sánh công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thứ nhất: Về những điểm giống nhau

– Đều có tư cách pháp nhân sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh.

– Thành viên đều có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Các chủ sở hữu đều phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi góp vốn của mình.

– Đều không được phát hành trái phiếu.

Thứ hai: Về những điểm khác nhau

Về công ty TNHH 1 thành viên

– Đặc điểm: Chỉ có một thành viên duy nhất, có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Cơ cấu tổ chức: được thực hiện theo một trong hai mô hình:

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Có kiểm soát viên đối với chủ sở hữu là tổ chức và không có kiểm soát viên đối với chủ sở hữu là cá nhân.

– Chuyển nhượng vốn: Trường hợp công ty chuyển đổi một phần vốn cho người khác thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình loại hình sang công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

Công ty chỉ được chuyển nhượng khi đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

– Vốn điều lệ công ty: Vốn điều lệ thì công ty không được giảm vốn điều lệ, nếu muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Đặc điểm: Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa thành viên là 50, thành viên có thể vừa là tổ chức, vừa là cá nhân.

– Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

– Chuyển nhượng vốn: Nếu các thành viên không đồng ý mua lại phần vốn góp thì có thể chuyển nhượng cổ phần nội bộ trong công ty hoặc chuyển cho người bên ngoài công ty. Nếu công ty chỉ có hai thành viên mà người kia chuyển hết cho người còn lại thì khi đó phải tiến hành chuyển đổi sang loại hình công ty tnhh 1 thành viên.

Vốn điều lệ công ty: Có quyền giảm vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên; Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty.

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Ưu, nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Sau đây chúng tôi sẽ nêu rõ thêm một số ưu và nhược điểm của 2 loại hình công ty để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn về việc nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

– Ưu điểm

Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

+ Chủ sở hữu công ty và các thành viên trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, vì vậy, hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu.

+ Do số lượng thành viên không nhiều cho nên việc quản lý công ty sẽ dễ dàng do cơ cấu tổ chức đơn giản.

– Nhược điểm

+ Quy trình chuyển nhượng do có tính chặt chẽ của pháp luật hơn.

+ Việc huy động vốn của công ty tnhh 1 thành viên sẽ khó khăn hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.

+ Đối với trường hợp muốn góp thêm vốn thì phải thay đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Không được phát hành cổ phần. Do đó đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn.

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Ưu điểm

+ Các chủ thể đang muốn kinh doanh trong phạm vi nhỏ, vừa hoặc không có nhu cầu phát hành cổ phần để huy động vốn thì rất phù hợp.

+ Thành viên chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên trong trường hợp công ty xảy ra rủi ro thì trách nhiệm của người góp vốn lúc này sẽ ít hơn so với loại hình công ty hợp danh hoặc tư nhân.

+ Số lượng thành viên nhiều nên thuận lợi trong việc huy động vốn và quản lý sẽ dễ dàng.

+ Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hạn chế hơn nên dễ dàng kiểm soát việc có thêm thành viên mới của công ty. Tránh trường hợp bị người lạ thâm nhập vào công ty.

– Nhược điểm

+ Do đã được quy định chặt chẽ về số lượng thành viên nên số thành viên bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, không thể thêm người hoặc bớt người nếu vượt quá hoặc không đủ người trong phạm vi đã quy định.

+ Quy trình chuyển nhượng do có tính chặt chẽ như đã nêu ở trên nên khả năng huy động vốn sẽ khó khăn hơn.

+ Công ty tnhh 2 thành viên trở lên phông được phát hành cổ phần. Vì vậy đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn.

Như vậy, bạn cần căn cứ vào nhu cầu và mục đích thành lập doanh nghiệp để xác định mình phù hợp với loại hình nào.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì đừng ngần ngại vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi