Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng hay nhất 2024
  • Thứ tư, 27/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 3757 Lượt xem

Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng hay nhất 2024

Khi có nhu cầu nghỉ việc vì lý do cá nhân người lao động cần phải viết đơn xin nghỉ việc riêng để gửi cho người sử dụng lao động được biết, điều này là rất cần thiết và đồng thời thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của người lao động.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan, tổ chức của mình, có thể có những lúc người lao động có việc riêng cần phải xin nghỉ. Vì vậy một lá đơn xin nghỉ việc riêng hợp tình hợp lý không chỉ thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của người lao động. Vậy Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng được viết như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

Đơn xin việc nghỉ việc riêng là gì?

Khi có nhu cầu nghỉ việc vì lý do cá nhân người lao động cần phải viết đơn xin nghỉ việc riêng để gửi cho người sử dụng lao động được biết, điều này là rất cần thiết và đồng thời thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của người lao động.

Các trường hợp nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật

Điều 115 Bộ luật lao động hiện hành quy định về Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Theo đó, các trường hợp nghỉ việc riêng mà người lao động vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

+ Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Khác với các trường hợp nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trên đây, có hai trường hợp nghỉ không hưởng lương gồm:

+ Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

+ Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Ý nghĩa của đơn xin nghỉ việc riêng

Nếu người lao động tự ý nghỉ 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng, không thông báo và được sự chấp thuận của người sử dụng lao động thì sẽ bị kỷ luật sa thải, thậm chí phải bồi thường do vi phạm hợp đồng.

Theo đó, đơn xin nghỉ việc riêng có ý nghĩa quan trọng với cả người lao động, người sử dụng lao động:

– Với người lao động: Đơn xin nghỉ việc riêng giúp người lao động thông báo/ xin nghỉ việc với người sử dụng lao động trong một thời gian nhất nhất vì lý do nhất định, từ đó xác định người lao động không tự ý nghỉ việc, được giải quyết quyền lợi khi nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật.

– Với người sử dụng lao động: Đơn xin nghỉ việc giúp người sử dụng lao động xác định trường hợp nghỉ việc của người lao động là nghỉ việc riêng, phân biệt với trường hợp nghỉ việc không hưởng lương, thực hiện thủ tục trả lương tương ứng với thời gian nghỉ việc của người lao động, thực hiện chuyển giao, bố trí người khác thực hiện thay công việc nếu cần thiết.

Hướng dẫn cách viết đơn xin việc nghỉ việc riêng

Khi viết đơn xin nghỉ việc, người lao động nên trình bày những nội dung như sau:

– Ghi cụ thể bộ phận hoặc người nhận đơn

– Phần thông tin cá nhân của người lao động bao gồm: Họ và tên, bộ phận làm việc, thông tin liên hệ…

– Nêu chi tiết lý do xin nghỉ việc riêng, tùy vào từng trường hợp mà viết lý do khác nhau (có thể nêu một trong các lý do nêu ở trên, phù hợp với mục đích và nhu cầu của người lao động), thể hiện sự khéo léo, mềm mỏng để được chấp thuận cho nghỉ một cách chính thức.

– Ghi rõ họ tên, chức vụ của người đảm nhiệm phần việc trong thời gian người lao động nghỉ việc riêng.

– Phần lời hứa hoặc cam kết như cam kết sẽ trở lại làm việc khi hết thời gian xin nghỉ, cập nhật đầy đủ những thông tin liên quan đến công việc.

Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng hay nhất 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

                       Kính gửi : – Ban Giám đốc Công ty …………..

                                        – Phòng Nhân sự 

                                        – Phòng ……………….

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam/nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………

Quê quán : ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác : …………………………………………. Chức vụ : ……………

Điện thoại liên hệ khi cần : ……………………………………………………………

Do  ………….………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi được nghỉ việc riêng …… ngày, từ ngày……tháng …… năm……. đến ngày……tháng …… năm…….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ việc riêng lại cho ông (bà) :………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà) ………………………….. sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……..,ngày…..tháng…..năm…….

Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng Nhân sự

(Xác nhận)

 

Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (download) Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên

Đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên được hiểu là sự cho phép lãnh đạo cấp trên cho sự cấp bách của bạn mà khi nghỉ việc. Từ đó thì có thể giúp cho lãnh đạo lường trước và chủ động sắp xếp lại các công việc của bạn còn đang dang dở cho người khác. Đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên còn giúp cho các  đồng nghiệp và những giáo viên khác. Đó là họ cũng được thông báo trước và sẽ không bị bất ngờ trước những nhiệm vụ sẽ được phân công để làm thay cho giáo viên đó khi vắng mặt.

Đối với các lý do được chấp thuận cho đơn xin nghỉ phép của giáo viên dài ngày. Đó là hầu hết các trường hợp, thì sau đó đơn xin nghỉ phép của giáo viên phải được nộp cho hiệu trưởng và nhà trường trong một khoảng thời gian xác định mà đó sẽ trước ngày làm việc cuối cùng của giáo viên. Điều này nhằm để giúp cho hiệu trưởng có thể sắp xếp được những giáo viên khác dạy thay thế. Cũng như là điều chỉnh lịch dạy và học,… Tùy cấp độ quy mô và cơ cấu của nhà trường, đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên cũng có thể nộp cho người đứng đầu bộ phận (như là trưởng bộ môn, trưởng khoa, hay trưởng tổ). 

Khi viết lý do để làm đơn xin nghỉ phép của giáo viên dài ngày, thì một số chi tiết và thông tin cần phải được nêu lên một cách cụ thể. Để có thể cho thấy rằng tình hình của bạn đang rất phức tạp và cần đòi hỏi cho thời gian nghỉ dài hơn.

Giáo viên có thể là viên chức hoặc người lao động, tuy nhiên dù trường hợp nào thì nghỉ việc riêng cũng áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể theo Điều 115 chúng tôi đã trích dẫn trên đây.

Quý vị tham khảo, tải Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Tôi tên: …………………………………………………..(1)

Là giáo viên thuộc tổ bộ môn: …………………………………….(2)

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… (3) cho tôi được nghỉ phép từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….(4).

Lý do: ………………………………………………………………………….(5)

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): …………………………..(6)

Là: ………………………………………………………………………………..(7)

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường …………………………………(3)

Trân trọng cảm ơn!

(8)……….ngày….tháng…năm 20…

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của Hiệu trưởng

 

Hướng dẫn viết cụ thể:

(1) Viết họ và tên của người làm đơn xin nghỉ phép

(2) Tổ bộ môn giáo viên đang công tác.

(3) Trường nơi giáo viên đang công tác, giảng dạy

(4) Ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ nghỉ phép. Nếu ngày chỉ có 01 chữ số thì thêm số 0 ở đầu.

(5) Đây là phần quan trọng nhất cần lưu ý trong Đơn xin nghỉ phép của giáo viên. Người làm đơn không nên viết chung chung như do tôi có việc riêng mà phải… Phải trình bày cụ thể lý do xin nghỉ để cấp trên có thể dựa vào cân nhắc việc cho giáo viên nghỉ.

Tuy nhiên, không được trình bày dông dài, kể lể. Sẽ mất đi tính trang trọng của lá đơn.

(6) Tên người đã nhận bàn giao dạy thay và các công việc khác khi giáo viên nghỉ phép

(7) Chức vụ, tổ bộ môn người dạy thay đang công tác. Thông thường là người cùng tổ bộ môn thì mới kiêm được việc dạy thay cho người đang xin nghỉ phép.

(8) Địa điểm nơi trường học đóng trụ sở chính hoặc địa điểm nơi giáo viên sinh sống; Ngày tháng năm giáo viên viết Đơn xin nghỉ phép.

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng của giáo viên

Trên đây là bài viết Mẫu đơn xin việc nghỉ việc riêng. Chúng tôi hi vọng rằng những bài viết trên sẽ cung cấp đến quý bạn đọc kiến thức hữu ích và giúp bạn đọc có thể dễ dàng hơn khi viết đơn xin nghỉ việc riêng của mình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh là mẫu biên bản ghi lại quá trình diễn ra hội nghị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh với các nội dung và thông tin liên quan tới hội...

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin

Công văn là loại văn bản hành chính được dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước sử dụng Công văn làm phương tiện giao tiếp chính với cấp trên, cấp dưới và công...

Báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2024

Giám sát của đảng chính là việc các tổ chức đảng sẽ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh theo cương lĩnh chính trị và điều lệ của...

Mẫu Biên bản nghiệm thu mới nhất năm 2024

Ở trong mỗi một lĩnh vực khác nhau thì người ta sẽ sử dụng một biên bản nghiệm thu khác nhau sao cho phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng trong công...

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi