Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2023
  • Thứ hai, 24/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 3109 Lượt xem

Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2023

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (được gọi tắt là Đội) là một tổ chức Cộng sản được các thiếu niên nhi đồng hoạt động tại Việt Nam.

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức của Đảng do các thiếu niên hoạt động tại Việt Nam. Được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là vinh dự lớn đối với các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, để được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đòi hỏi các bạn học sinh cần đáp ứng được các diều kiện, tiêu chí về phẩm chất đạo đức và ý thức học tập rèn luyện.

Ngoài ra, khi đã đáp ứng được các tiêu chí, đủ điều kiện để trở thành đội viên thì các bạn cần làm đơn Xin vào đội, gửi đến tổ chức đoàn trường nơi đang học tập để được xem xét kết nạp đội viên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu  đến bạn đọc những nội dung kiến thức liên quan đến Đội thiếu niên tiền phòng Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp Mẫu đơn xin vào đội để bạn đọc tham khảo.

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì?

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (được gọi tắt là Đội) là một tổ chức Cộng sản được các thiếu niên nhi đồng hoạt động tại Việt Nam. Đội do chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng cộng sản Việt Nam thành lập vào năm 1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn.

Quyền và nhiệm vụ của đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII, giai đoạn 2018 – 2023 nêu rõ quyền, nhiệm vụ của đội viên:

Thứ nhất, quyền của đội viên:

– Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.

– Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Được sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội.

– Khi đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội.

Thứ hai, bên cạnh quyền của đội viên thì đi liền với nó là nhiệm vụ của đội viên:

– Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên.

– Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.

Ý nghĩa, vai trò của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ra đời đóng vai trò to lớn đối với tiến trình phát triển của lịch sử nước nhà cũng như các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được ra đời từ tất yếu của lịch sử đất nước. Bởi Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập bằng nhu cầu tất yếu của lịch sử, là bộ phận hữu cơ trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ra đời cho thấy thé hệ thiếu niên, nhi đồng đã có tổ chức riêng của mình. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ra đời còn đóng vai trò to lớn trong việc giáo dục và hoàn thiện nhân cách đạo đức của các bạn thiếu niên nhi đồng. Việc thành lập dội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không chỉ có vai trò to lớn đối với thế hệ thiếu niên nhi đồng mà còn đối với nhà trường, xã hội, cộng đồng. Cụ thể:

Thứ nhất: Đối với thiếu nhi

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đóng vai trò trong việc giáo dục nhân cách, là nơi mà các bạn thiếu nhi được giáo dục, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Ngoài ra, đội còn là tổ chưc đại diện về quyền lợi của các bạn thiếu niên nhi đồng.

Thứ hai: Đối với nhà trường

Đội là cầu nói giữa nhà trường và xã hội, là chỗ dựa vững chắc cho giáo viên, nhà trường thực hiện nội dung và mục đích giáo dục. Đội còn tổ chức triển khai những hoạt động và động viên, cổ vũ học sinh cùng tham gia.

Thứ ba: Đối với xã hội

Đội là một tổ chức đông đảo của xã hội, từ đó tạo nên sức mạnh trong việc tuyên truyền, giáo dục tới các bạn thiếu nhi những đường lối, chính sách của Đảng, động viên mọi người tham gia xây dựng và quản lý xã hội.

Thứ tư: Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

Đội là lực lượng dự bị trực tiếp, là nguồn bổ sung chủ yếu về số lượng và chất lượng cho Đoàn Thanh niên. Về thực chất, toàn bộ công tác Đội giúp các em rèn luyện, phấn đấu để chuẩn bị cho các em Đội viên đủ điều kiện gia nhập Đoàn khi đã trưởng thành. Đó cũng là nhiệm vụ xây dựng Đoàn bằng con đường ngắn

Thứ năm: Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đội là một lực lượng dự trữ của Đảng Cộng sản Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong hệ thống chính trị: Đội, Đoàn, Đảng. Đội có vai trò phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục của Đảng. Để thực hiện có hiệu quả vai trò này thì trong công tác giáo xây dựng Đội và giáo dục thiếu nhi phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Đơn xin vào đội là gì?

Đơn xin vào Đội là mẫu đơn được lập ra bởi các bạn thiếu niên nhi đồng, trong đó ghi đầy đủ những nội dung về thông tin cá nhân và nguyện vọng muốn được kết nạp đội viên. Đơn xin vào đội được gửi đến cán bộ phụ trách đội tại nhà trường để xem xét cho học sinh đó kết nạp đội hay không. Sau khi xét thấy đủ điều kiện về đạo đức, nhân cách, cán bộ phụ trách đội sẽ phê duyệt cho cá nhân đó được trở thành đội viên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Mẫu đơn xin vào Đội năm 2023

Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn đọc những nội dung liên quan đến khái niệm và vai trò của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí minh.

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đến bạn đọc Mẫu đơn xin vào Đội để bạn đọc dễ dàng tham khảo như sau:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

….…, ngày….. tháng…..năm….

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi:

– Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học……………..

– Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ……………………………….

Sinh ngày:………………………………..

Học sinh lớp……….Trường Tiểu học……………..

Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao chiếc huy hiệu măng non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp em rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được gia nhập vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:

– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.

– Ra sức thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy.

– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.

Người làm đơn (kí tên)

 

 

Cách viết đơn xin vào đội như thế nào?

Tham gia sinh hoạt đội do ban chấp hành đoàn trường và địa phương phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động có ích, phát động phong trào ý nghĩa.

Các em tham gia hoạt động sẽ có thêm một môi trường để rèn luyện cũng như nâng cao kĩ năng, tăng khả năng giao tiếp, nhiều niềm vui, học thêm về kinh nghiệm tổ chức, làm việc nhóm, tham gia các phong trào, văn nghệ năng động.

Khi viết đơn xin vào đội cần chú ý những nội dung như sau:

– Bố cục đơn rõ ràng mạch lạc.

– Xác định người nhận đơn là ai? (Ban phụ trách Đội, Ban chỉ huy Liên đội).

– Lí do viết đơn là gì? (xin được vào Đội).

– Đưa ra lời hứa khi được kết nạp vào Đội.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi