Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn cập nhật 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 10277 Lượt xem

Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn cập nhật 2024

Không phải ai có hoàn cảnh khó khăn cũng đều được trợ cấp mà cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải viết đơn xin trợ cấp khó khăn gửi đến cơ quan có thẩm quyền và xin xác nhận của địa phương nơi đang cư trú.

Hiện nay nhà nước và các tổ chức thiện nguyện đã có rất nhiều chương trình để hỗ trợ cho những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cành đặc biệt khó khăn để góp phần giúp đỡ họ giảm bớt được khó khăn hơn.

Tuy nhiên muốn được hưởng những chính sách trợ cấp khó khăn của nhà nước thì những cá nhân, những gia đình khó khăn sẽ phải có đơn xin trợ cấp khó khăn có xác nhận của địa phương nơi mà mình cư trú để làm căn cứ xem xét và hưởng trợ cấp. Bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn.

Cách viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn

Chính sách hỗ trợ khó khăn của nhà nước có vai trò rất quan trọng đối với những cá nhân, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên không phải ai có hoàn cảnh khó khăn cũng đều được trợ cấp mà cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải viết đơn xin trợ cấp khó khăn gửi đến cơ quan có thẩm quyền và xin xác nhận của địa phương nơi đang cư trú.

Đơn xin trợ cấp khó khăn là đơn mà trong đó thể hiện được những nội dung về thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình cũng như mong muốn, đề xuất của mình về việc trợ cấp khó khăn phù hợp.

Trên cơ sở đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết đơn xem đối tượng đó có được hưởng trợ cấp khó khăn theo quy định của pháp luật hay không. Nếu có thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp khó khăn và người được hưởng sẽ nhận được một khoản trợ cấp nhất định.

Trợ cấp khó khăn có thể là một khoản tiền hoặc là hiện vật tùy theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Pháp luật hiện nay không có quy định về mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn vì thế khi viết mẫu đơn này cần có những nội dung như sau:

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong hầu hết các loại mẫu đơn hiện nay; dưới đó là ngày tháng năm viết đơn;

– Tên của mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn thường được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn đều hai bên của trang giấy, cụ thể: ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

– Phần kính gửi thường là kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường; chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận nơi đang cư trú;

– Thông tin của người viết đơn xin trợ cấp khó khăn có thể là một cá nhân hoặc là chủ hộ gia đình đại diện viết đơn gồm có thông tin cá nhân của người viết đơn như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú cần ghi cụ thể địa chỉ thôn xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố;

– Nêu lý dó viết đơn xin trợ cấp khó khăn trong đó cần viết rõ hoàn cảnh của cá nhân, gia đình, thuộc dang đối tượng nào được hưởng trợ cấp khó khăn theo quy định của pháp luật.

Đây là nội dung quan trọng nhất trong đơn xin trợ cấp khó khăn do đó khi trình bày lý do thì người viết cần phải trình bày rõ ràng, trung thực, chính xác về hoàn cảnh của mình để xin trợ cấp khó khăn.

– Sau khi viết đơn xong thì người viết sẽ ký vào đơn xin trợ cấp khó khăn đồng thời tiến hành xin xác nhận của trưởng thôn nơi cư trú và xác nhận của ủy ban nhân dân xã/phường.

Như vậy khi viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn cần có đầy đủ những nội dung cơ bản như đã được nêu ở trên.

Tải (Download) mẫu Đơn xin trợ cấp khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Nhà nước ta hiện nay vô cùng quan tâm đến đời sống của nhân dân đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những đối tượng này luôn được hỗ trợ, ưu tiên trong mọi hoạt động như là vay vốn ngân hàng, được hưởng các trợ cấp, hưởng bảo hiểm y tế, nộp thuế và các khoản phí, lệ phí và các khoản phúc lợi xã hội khác.

Có thể thấy rằng việc ban hành các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn thể hiện sâu sắc việc quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân của Đảng và Nhà nước ta đem lại sự tin tưởng, yên tâm của người dân.

Tương tự như mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn thì cũng không có quy định cụ thể về mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn do vậy khi viết mẫu đơn này cần có những nội dung:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn là một phần không thể thiếu trong các loại đơn hiện nay;

– Tên của đơn được viết bằng chữ in hoa có dấu, cụ thể là ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

– Phần kính gửi ở đây sẽ là kính gửi ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú thông thường sẽ là nơi có hộ khẩu thường trú.

– Thông tin của người viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ, nghề nghiệp;

– Nêu lý cụ thể hoàn cảnh gia đình: ở phần này cần nêu rõ hoàn cảnh của gia đình để xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn cụ thể như gia đình thuộc diện nào, tổng bình quân thu nhập của gia đình là bao nhiêu một tháng, thu nhập của bản thân người viết đơn và lý do xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn cần ghi rõ lý do cụ thể ví dụ như vay vốn,…

– Cuối cùng người viết đơn ký tên và ghi rõ họ tên, xin xác nhận của địa phương.

Khi viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn cũng như là mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

– Đơn cần được trình bày theo đúng quy định về thể thức của văn bản và có đầy đủ các thông tin của một mẫu đơn như quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn và nội dung đơn;

– Ở phần nội dung đơn cần phải trình bày trung thực về hoàn cảnh của gia đình, tránh việc trình bày quá dài dòng không nêu được lý do cụ thể. Nội dung của đơn là một phần rất quan trọng để cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xác nhận và giải quyết do đó khi viết đơn thì người viết cần phải lưu ý;

– Đơn cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương bởi vì đây chính là cơ sở để xác nhận lại thông tin mà người viết đơn cung cấp cũng như là cơ sở để giải quyết đơn.

– Ngoài ra vấn đề lỗi chính tả tưởng chừng như là rất đơn giản nhưng lại là vấn đề gặp phải rất nhiều hiện nay khi trình bày mẫu đơn.

Như vậy để đơn xin trợ cấp khó khăn, đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn được xem xét và giải quyết một cách nhanh chóng thì người viết đơn cần lưu ý những thông tin như đã nêu ở trên.

Tải (Download) mẫu Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin học bổng

Trong quá trình học tập của sinh viên tại trường, nhiều trường hiện nay có rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt các suất học bổng. Tuy nhiên muốn nhận được học bổng của nhà trường thì sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước về thành tích học tập, về hoàn cảnh gia đình và sinh viên sẽ phải viết đơn gửi nhà trường.

Ở nội dung này sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin học bổng. Cũng tương tự như cách viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn mẫu đơn này gồm các nội dung như sau:

– Có phần quốc hiệu tiêu ngữ trong đơn,ngày tháng năm viết đơn, tên đơn;

– Trong đơn cần có phần kính gửi: ở đây sẽ là kính gửi ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú thường là nơi có hộ khẩu thường trú của sinh viên;

– Thông tin của người viết đơn như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ, hiện đang là sinh viên của lớp, khoa, trường, mã số sinh viên trong phần này cần ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu; điểm trung bình học kỳ;

– Trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình như gia đình thuộc diện chính sách, vùng sâu, hộ nghèo,…trong phần này người viết đơn nên trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh của gia đình hạn chế việc trình bày quá dài dòng và không nêu được lý do cụ thể.

Đây là một trong những phần quan trọng của đơn do đó người viết cần phải lưu ý để đơn được xem xét và giải quyết nhanh chóng nhất.

– Thông tin của cha mẹ như họ và tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp; số thành viên trong gia đình.

– Lý do viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở nội dung này cần nêu rõ là để xin học bổng của trường hoặc là bổ sung hồ sơ xin học bổng của trường;

– Cam đoan về những thông tin đã khai trong đơn là đúng sự thật;

– Sau đó người viết đơn sẽ ký ghi rõ họ tên và xin xác nhận của chính quyền địa phương và thường sẽ là nơi sinh viên đó có hộ khẩu thường trú.

Như vậy sau khi đã hoàn thành đầy đủ những thông tin của đơn như đã nêu ở trên thì người viết đơn bắt buộc phải xin xác nhận của chính quyền địa phương bởi đây là cơ sở để nhà trường sẽ xem xét và quyết định là sinh viên đó có đủ điều kiện để được nhận học bổng của trường hay là không.

Bởi vì nếu chỉ có đơn mà không có xác nhận của địa phương thì sẽ không đủ căn cứ để nhà trường xem xét do đó nhà trường có thể từ chối hồ sơ hoặc yêu cầu sinh viên xin xác nhận để bổ sung vào hồ sơ để xin học bổng của trường. Do đó để tránh mất thời gian cũng như kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ xin học bổng của trường thì sinh viên nên lưu ý được việc giải quyết hồ sơ được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Tải (Download) mẫu Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin học bổng

Mong rằng qua nội dung thông tin bài viết trên đây của Luật Hoàng Phi đã giải đáp được cho quý độc giả những thông tin cần biết về cách viết mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn, một số mẫu đơn được sử dụng phổ biến hiện nay như mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn và mẫu đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn để xin học bổng của nhà trường theo quy định, cách thức để viết những mẫu đơn này và một số lưu ý về thể thức cũng như khi trình bày nội dung của các mẫu đơn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi