Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2023
  • Thứ bảy, 17/06/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 636 Lượt xem

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2023

Đơn xin phúc khảo có thể hiểu là đơn yêu cầu của thí sinh nộp đến hội đồng chấm thi yêu cầu kiểm tra, chấm lại bài thi của mình khi cảm thấy kết quả được nhận không đúng với khả năng làm bài của mình trước đó.

Sau khi nhận kết quả điểm số bài thi tuyển sinh vào lớp 10, các bạn học sinh băn khoăn điểm số không sát với điểm tự tính dựa trên việc đối chiếu đáp án và bài làm có thể xin phúc khảo bài thi. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTQuý độc giả, đặc biệt là các bạn học sinh, Quý phụ huynh đừng bỏ qua nội dung bài viết!

Phúc khảo là gì? Đơn xin phúc khảo là gì?

Phúc khảo là động từ dùng để chỉ hành động chấm kiểm tra, đánh giá, chấm lại bài thi đã được chấm trước đó. Hiểu một cách đơn giản, phúc khảo là khi thí sinh nhận được kết quả thi, mà cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà thí sinh đã tính trước đó, thì thí sinh có thể làm hồ sơ phúc khảo để xem loại kết quả chấm đã chính xác hay chưa.

Ngoài ra, phúc khảo là một từ mượn Hán Việt. Trong đó, phúc mang ý nghĩa là lặp lại hoạt động một lần nữa, khảo là khảo sát, đánh giá.  Khi phúc khảo, điểm thi của bạn có thể được thay đổi theo cả 3 diễn biến: Điểm tăng, điểm giảm, điểm được giữ nguyên. Vì vậy, trước khi quyết định có nên phúc khảo hay không, bạn cần đánh giá lại bài làm của mình một cách chắc chắn.

Đơn xin phúc khảo có thể hiểu là đơn yêu cầu của thí sinh nộp đến hội đồng chấm thi yêu cầu kiểm tra, chấm lại bài thi của mình khi cảm thấy kết quả được nhận không đúng với khả năng làm bài của mình trước đó.

Ai có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT?

Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Như vậy, mọi thí sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT đều có quyền xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn do Sở Giáo dục vào đào tạo quy định.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Quý vị tham khảo mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT dưới đây trong trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương không hướng dẫn mẫu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng …. năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:…………………………..

Dân tộc:……………………………………………

Sinh ngày: ….tháng…….. năm…………….

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP…………..

Học sinh trường: Quận, Huyện……………….

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:….

SBD:……………. Phòng thi số…………………….

Tổng số điểm thi đã công bố : ………………….điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STTMôn phúc khảo (ghi bằng chữ)Điểm thi tuyển sinhGhi chú
1
2
3

Lý do cần nói rõ thêm:…………….Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

…………………………………………

Xác nhận của Trường/Trung tâmThành phố …….., ngày…..tháng…..năm ….
Hiệu trưởng/Giám đốc TT
(Ký tên và đóng dấu)
THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

Hướng dẫn soạn đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Khi tiến hành lập mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần lưu ý đảm bảo những thông tin sau đây bởi chỉ những mẫu đơn hợp lệ

– Thông tin về người làm đơn xin phúc khảo: Người làm đơn cần trình bày rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên cơ sở giáo dục các em đang theo học.

– Tiếp theo đó là các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh mà các bạn học sinh đã tham gia bao gồm:

+ Thông tin về ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

+ Tên và địa chỉ hội đồng thi.

+ Số phòng thi, số báo danh của thí sinh trên giấy thi

– Nội dung cần khúc khảo: Người làm đơn xin phúc khảo cần ghi rõ môn thi mình cần xin phúc khảo lại và điểm thi của môn xin phúc khảo lại theo kết quả nhận được.

– Lý do xin phúc khảo: Việc trình bày lý do, những băn khoăn thắc mắc sẽ rất cần thiết để hội đồng phúc khảo nắm được nguyện vọng của các thí sinh.

– Cuối cùng, các thí sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần xin xác nhận của cơ sở giáo dục nơi mình theo học và gửi biểu mẫu này lên hội đồng phúc khảo.

Thủ tục phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thứ nhất: Về địa điểm nộp đơn xin phúc khảo

– Học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi ( trường học của bạn lớp 9).

– Thí sinh tự do nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

– Các bạn học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

Thứ hai: Về thời gian xin phúc khảo điểm thi

Thí sinh cần thực hiện nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng dẫn tại Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ thì:

– 21/06/2023 – 24/06/2023: Các đơn vị có học sinh lớp 9 nhận đơn xin phúc khảo bài thi

– 25/06/2023: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu phúc khảo và các đơn kèm bảng tổng hợp chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

– 26/06/2023: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi (dự kiến)

– 27/06/2023 : Ban phúc khảo tổ chức chấm phúc khảo

– 28/06/2023: Cán bộ chấm phúc khảo có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm phúc khảo

– 30/06/2023: Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố Công bố kết quả chấm phúc khảo (dự kiến)

– 01/07/2023: Các đơn vị có học sinh lớp 9 in giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có điểm phúc khảo thay đổi và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây.

– 02/07/2023 – 04/07/2023: Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.

– 05/07/2023: Trường trung học phổ thông chuyên, tích hợp tổ chức nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo và nhập lên phần mềm.

Tại Thành phố Hà Nội, theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thì:

– Từ 9/7 – 15/7, thí sinh nộp Đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) về cơ sở giáo dục- nơi thí sinh học lớp 9. Thí sinh tự do nộp tại Phòng GD&ĐT.  

– Chậm nhất ngày 16/7, các cơ sở giáo dục nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, đơn phúc khảo của thí sinh về phòng GD&ĐT.

– Chậm nhất ngày 18/7, các phòng GD&ĐT nộp về Sở GD&ĐT dữ liệu thí sinh xin phúc khảo.

– Ngày 28/7, các phòng GD&ĐT nhận Giấy báo kết quả phúc khảo tại Sở GD&ĐT, sau đó thông báo cho thí sinh.

– Từ ngày 28 – 30/7, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo (nếu có).

– Ngày 30/7, các trường THPT chuyên và có lớp chuyên, trường THPT công lập hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo của học sinh (nếu có); trường THPT cộng lập tự chủ, THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung của học sinh (nếu có).

Thứ ba: Về quy trình thực hiện

– Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

– Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

– Trong thời hạn quy định kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT như thế nào?

Mỗi bài thi do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo theo quy định và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi trở lên và có sự giám sát của thanh tra. Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo ký xác nhận;

– Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tổ chức cho cán bộ chấm thi chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

– Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

– Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ Văn, 0,5 điểm trở lên đối với các môn thi còn lại thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo Trưởng ban Phúc khảo bài thi để xử lý theo quy định.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo bài thi trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban chỉ đạo quận huyện in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm; đồng thời, thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Quý độc giả có những băn khoăn, chia sẻ có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Đơn xin học thêm buổi chiều

Đơn xin học thêm buổi chiều là mẫu đơn do các em học sinh hoặc phụ huynh tự viết gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích xin mở lớp học thêm vào buổi chiều ngoài giờ học chính để ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các...

Mẫu giấy xác nhận đang là sinh viên

Giấy xác nhận đang là sinh viên là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác với mục đích là để xin xác nhận đang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí

Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được quy...

mau-don-xin-hoc-bu-moi-nhat

Mẫu đơn xin học bù mới nhất

Mẫu đơn xin học bù mới nhất sẽ giúp học sinh, sinh viên học lại buổi học đã nghỉ, bổ sung lại những kiến thức còn...

Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên 2023

Ngày tựu trường luôn là những kỉ niệm quan trọng, vui vẻ và đáng nhớ trong đời học sinh, sinh viên dưới đây sẽ là một số Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên để quý độc giả tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi