Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết mới nhất 2024
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2592 Lượt xem

Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết mới nhất 2024

Trong quan hệ lao động Người lao động thực hiện Bản Cam kết để cam kết thực hiện đúng theo hợp đồng lao động đã ký, đảm bảo về chấp hành nội quy lao động, đảm bảo về thời gian làm việc của doanh nghiệp.

Bản cam kết là một trong những loại văn bản hành chính được sử dụng khá phổ biến. Vậy bản cam kết và cách viết bản cam kết như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung này thông qua bài viết Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết.

Bản cam kết là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu bản cam kết là gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm cam kết.

– Cam kết được hiểu là hành vi pháp lý đơn phương theo tính chất hợp đồng, do một bên cam kết hoặc là sự thoả thuận hai bên với nhau cam kết về một vấn đề. Nội dung cam kết thể hiện ý chí tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết.

– Bản cam kết là văn bản cam kết thể hiện việc các chủ thể cam kết sẽ thực hiện với những lời hứa đã được thống nhất với một bên tham gia nào đó, nếu như trong trường hợp mà không thực hiện được đúng theo như cam kết thì sẽ phải chịu về toàn bộ trách nhiệm trước luật pháp.

– Trong một số trường hợp người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự, trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm cam kết, gây thiệt hại cho phía người có quyền yêu cầu thì người cam kết phải bồi thường.

– Điều kiện để bản cam kết có hiệu lực pháp lý bao gồm:

+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

+ Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

+ Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Những trường hợp nào cần viết bản cam kết

– Trong quan hệ lao động Người lao động thực hiện Bản Cam kết để cam kết thực hiện đúng theo hợp đồng lao động đã ký, đảm bảo về chấp hành nội quy lao động, đảm bảo về thời gian làm việc của doanh nghiệp.

– Trong quá trình thực hiện mua bán tài sản, có thể người bán thực hiện bản cam kết với người mua đất về việc cam kết tài sản đó thuộc sở hữu hợp pháp của họ, không cầm cố thế chấp cho bất kỳ ai.

– Trong quá trình mua bán hàng hoá, người bán hàng thực hiện bản cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa cung cấp.

Nhìn chung khi để đảm bảo sự tin tưởng, cũng như tạo niềm tin cho Khách hàng thì các chủ thể đều có thể cam kết. Việc thực hiện Bản cam kết vừa mang giá trị pháp lý cao, những nội dung cam kết chính là cơ sở để xác định trách nhiệm trước pháp luật.

Giá trị pháp lý của Bản cam kết

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Cam kết có thể do một bên cam kết hoặc hai bên thoả thuận với nhau cam kết về một vấn đề cụ thể nào đó. Nội dung cam kết thể hiện ý chí tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết. Trong một số trường hợp, người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự, trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm cam kết, gây thiệt hại cho phía người có quyền yêu cầu thì người cam kết phải bồi thường.

Bản cam kết có thể được coi là giao dịch dân sự, do vậy bản cam kết có giá trị pháp lý khi đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 gồm:

– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, trường hợp Bản cam kết vi phạm một trong ba điều kiện nêu trên thì không phát sinh hiệu lực.

Những điều cần lưu ý khi viết bản cam kết

Khi soạn thảo các mẫu bản cam kết chúng ta cần chú ý như sau:

– Người cam kết cần phải viết đầy đủ về thông tin như họ tên, mã số thuế, số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ email và số điện thoại có thể liên hệ khi cần. Tất cả các nội dung liên quan đến thông tin cá nhân của người làm bản cam kết đều phải thật chính xác, cụ thể và rõ ràng nhất có thể.

– Nội dung của giấy cam kết: Tuỳ thuộc vào việc người cam kết thực hiện Bản cam kết để làm gì, nội dung cam kết thuộc lĩnh vực khác nào. Vậy nên trong quá trình soạn thảo giấy cam kết phải linh hoạt dựa vào những nội dung cụ thể cần có để viết mẫu bản cam kết sao cho phù hợp và nó đúng chuẩn nhất. Các nội dung ở trong mẫu bản cam kết đều cần được trình bày rõ ràng và đánh theo số thứ tự từ một, hai, ba… để giúp cho việc đọc trở nên thật dễ dàng và nhanh chóng hơn.

– Bên cạnh đó thì các nội dung trong mẫu bản cam kết đều cần phải được trình bày một cách gọn gàng, ngắn gọn, xúc tích và phải mang tính chính xác cao.

– Trong các bản cam kết chịu trách nhiệm cần phải ghi rõ việc nếu như vi phạm bất cứ một trong những điều khoản nào thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

– Người thực hiện cam kết phải ký vào bản cam kết

Các mẫu Bản cam kết thông dụng

+ Mẫu Bản cam kết chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………….Ngày cấp: …….Nơi cấp:……….………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:…………………………………………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….…………….……………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………..…………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây……………………………………………………………………

1………………….………………………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

                                                                              ………., ngày …… tháng …… năm……….
                                                                               CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết chung

+ Mẫu bản cam kết giữa hai bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………………………………..………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………………………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: ………….Nơi cấp:..………………

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….……… ………..…………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……… ……………….………………………

Điện thoại liên hệ: …………………….…………… ………………………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………. …………………….……………………………

1………………….………………..………………… …………………..……………………

2………………….………………..………………… …………………..……………………

3………………….………………..………………… …………………..……………………

4………………….………………..………………… …………………..……………………

5………………….………………..………………… …………………..……………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..…………………… ………………..……………………

2………………….………………..…………………… ………………..……………………

Người lập biên bản
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết giữa hai bên

+ Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

BẢN CAM KẾT

………………………………………..

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: ………………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: …………………………………………….

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ………………………………………………………………………………

Nơi làm việc (nếu có): ……………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

  1. ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

– ……………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết chịu trách nhiệm

+ Mẫu bản cam kết làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………….Ngày cấp: …….Nơi cấp:……….………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:…………………………………………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….…………….……………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………..…………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây……………………………………………………………………

1………………….………………………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………

2………………….………………..……………………………………..……………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

                                                                              ………., ngày …… tháng …… năm……….
                                                                               CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết làm việc

+ Mẫu bản cam kết đi học

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn được sử dụng phổ biến trong nhà trường. Học sinh viết bản cam kết để thực hiện nghiêm túc với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về việc không đi học muộn và nghỉ học không có lý do chính đáng. Quý vị tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          ……., ngày …. tháng …. năm …..

BẢN CAM KẾT

(V/v: Đi học đầy đủ, không đi học muộn)

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường……..

Tên em là: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/2009

Học sinh lớp: 7B – Trường: …………………..

Sau khi nắm rõ đầy đủ các nội quy của nhà trường đưa ra. Hôm nay, em viết bản cam kết này để xin cam kết thực hiện tốt các nội dung như sau: 

– Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường đã đề ra. 

– Đi học đúng giờ, không tự ý nghỉ học, không nghỉ học khi không có lý do chính đáng.

– Tham gia đầy đủ các tiết học của nhà trường, của lớp.

Em hứa sẽ thực hiện đầy đủ các nội quy của nhà trường. Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và lớp học.

Ý kiến của phụ huynh học sinh:

Tôi tên là: Nguyễn Văn C là phụ huynh học sinh Nguyễn Văn B hiện đang theo học tại lớp 7B Trường Trung học cơ sở …………. 

Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với Ban giám hiệu nhà trường: 

– Gia đình sẽ tạo mọi điều kiện để con tham gia học tập đầy đủ tại nhà trường.

– Gia đình sẽ chủ động kết hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp để giúp con thực hiện đầy đủ nội quy nhà trường, học tập tốt hơn.

                           Học sinh                                                    Phụ huynh học sinh

                     (Ký & ghi rõ họ tên)                                        (Ký & ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết đi học

+ Mẫu bản cam kết học sinh

Bản cam kết của học sinh là văn bản cam kết thể hiện học sinh cam kết không vi phạm, thực hiện đúng các nội quy trường lớp đề ra. Quý vị tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN CAM KẾT

(Về việc không vi phạm nội quy nhà trường)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường…………………….

– Giáo viên chủ nhiệm: ………………………..

Em tên là: ………………………………………….Lớp………….năm học………..

Giới tính: ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …….…/……../……….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Em xin cam kết với nhà trường thực hiện những điều sau:

Chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường, tôn trọng kỷ luật.

Kính trọng và biết ơn Cha, Mẹ, Thầy, Cô giáo, biết giúp đỡ và yêu quý bạn bè. 

Luôn cố gắng, tích cực và có tinh thần tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử.

Học bài và hoàn thành các bài tập được giao trước khi đến lớp.

Đoàn kết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung thật tốt, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, sẵn sàng tham gia lao động khi có yêu cầu.

Không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không sử dụng chất kích thích, không uống rượu bia, không hút thuốc, không chơi cờ bạc, không đánh nhau.

Tuân thủ pháp luật nhà nước, Luật An toàn giao thông và các quy định pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

Không xem và lưu truyền các loại sách, báo, ảnh, tranh, phim có nội dung kích động bạo lực, không lành mạnh, mê tín dị đoan.

Không đăng tải những thông tin sai sự thật lên các trang mạng xã hội, không sử dụng các dịch vụ internet để thực hiện các hành vi vi  phạm pháp luật.

Không tụ tập tại cổng trường, đường vào trường và các nơi công cộng khác gây ùn tắc giao thông.

Trên đây là bản cam kết không vi phạm, em xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu kỷ luật của nhà trường.

Cam kết của phụ huynh:

Tôi tên là:……………………………………………………

Đại diện học sinh tôi xin có cam kết với nhà trường:

Sẽ tạo điều kiện cho con em mình học tập tốt.

Chủ động phối với nhà trường trong việc quản lý, truyền dạy và nhắc nhở các em thực hiện tốt những nội dung đã cam kết.

Bản cam kết gồm có……bản

Người giữ bản cam kết gồm:…………… và……………………………

Học sinh

(Ký, ghi họ tên)

 

 

Phụ huynh học sinh

(Ký, ghi họ tên)

 

 

Xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm

 

 

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết học sinh

+ Mẫu bản cam kết không tái phạm

Mẫu bản cam kết không tái phạm là một loại văn bản cam kết cụ thể về việc cam kết sẽ không lặp lại một hành vi nào đó đã vi phạm trong quá khứ. Bản cam kết không tái phạm này thường xảy ra trong trường hợp học sinh vi phạm những nội quy của trường lớp thì sẽ phải làm bản cam kết không tái phạm những sai phạm đó nữa, hoặc thường thấy trong các doanh nghiệp xử lý vi phạm của người lao động cũng tương tự. Dưới đây là mẫu bản cam kết không tái phạm dành cho người lao động tại công ty, Quý vị có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN CAM KẾT KHÔNG TÁI PHẠM

Kính gửi Công ty: …………………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………… 

Năm sinh: ………………………………………………

Giới tính: ………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………….

Số CCCD: …………………..

Thời gian cấp:………………

Làm việc tại:………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………………….. Chuyên ngành:………………….

Qua trao đổi và thỏa thuận với Công ty tôi xin viết bản cam kết không vi phạm và cam kết thực hiện theo đúng những nội dung dưới đây:

Nghiêm túc chấp hành đúng những nội qui và quy chế của Công ty.

Hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao.

Làm việc nghiêm túc, không sử dụng các chất kích thích trước và trong giờ làm việc, không gây gổ gây xích mích đánh nhau.

Đi làm đúng giờ quy định, không tự ý vắng mặt khi chưa xin phép, nếu muốn nghỉ việc phải thông báo trước với công ty.

Không tiết lộ các bí mật sản xuất, kinh doanh của công ty.

Làm việc trung thực, không gian lận, không gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến công ty.

Trên đây là những nội dung trong bản cam kết không vi phạm, nếu tôi vi phạm vào các nội dung trên thì xin chịu bị xử phạt theo quy định.

Bản cam kết gồm có……bản

Người giữ bản cam kết gồm: ……………………………. và………………

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện công ty

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết không tái phạm

+ Mẫu bản cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

 CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………;

– Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số …/…. /HDDV-…

Hôm nay, vào hồi … h … ngày … tháng … năm 2021, tại địa chỉ………

Chúng tôi gồm:

BÊN A: Công ty ….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Đăng ký kinh doanh số: ……………………. Ngày cấp: ………….………………

Nơi cấp: …………………….………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………. Fax: ……………………..……………..

Email: …………………………………… Khác: ……………………………………

BÊN B:

Họ và tên: …………………………… Giới tính: ……………………………………

Ngày sinh: …………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………….

Căn cước công dân số: ……………………… Ngày cấp: ………….….………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số ……….ngày………..tháng………..năm đã ký kết giữa Công ty …….và…., về việc cung cấp dịch vụ…………………………………………………………………..

Bên A cam kết bảo mật thông tin của bên B với các điều khoản và bảo mật như sau:

Bên A tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bên B. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà bên A thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bên B.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách bên A tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bê B. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước bên A thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bên B. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bên B về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho bên B là vấn đề rất quan trọng với bên A. Vì vậy, bên A sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bên B tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Bên A chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Bên A sẽ giữ thông tin của bên B trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bên B có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết bảo mật thông tin khách hàng

+ Mẫu bản cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

  

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):…………………………………….

Tôi tên:…………………………………………………………… CMND số:………………………………….

Do………………………………………………………… Cấp ngày:……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………. Đường:…………………………………………..

Phường (xã, thị trấn):………………………… Quận (huyện):………………………………………….

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:……………………………………

đường:…………………………………………… phường (xã, thị trấn):……………………………………

quận (huyện):……………………………………………………………………………………………………….

Có diện tích:………………………………………………………………………………………………………..

(Thuộc lô, thửa đất số:…………………………………………………………………………………………

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………………………………………….. )

như sau:……………………………………………………………………………………………………………….

Thời điểm sử dụng:……………………………………………………………………………………………….

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                         

                                                                               Ngày…….tháng……. năm……….

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                               (ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ngày…….tháng……. năm…………

UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

 

Tải (Download) Mẫu Bản cam kết không có tranh chấp đất đai

Trên đây là bài viết Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết. Chúng tôi hi vọng rằng những bài viết trên sẽ cung cấp đến quý bạn đọc kiến thức hữu ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này bạn đọc vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi