Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Mã Ngành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Là Gì?
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 9418 Lượt xem

Mã Ngành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Là Gì?

Khi đăng ký kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có lẽ điều mà doanh nghiệp băn khoăn trước hết đó là về mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử. Bởi vì phải biết được mã ngành thì mới có thể đăng ký chính xác và được phép hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn giao dịch thương mại điện tử là một trong những hình thức của hoạt động thương mại điện tử góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động trao đổi mua bán thông qua môi trường internet. Khi thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử tổ chức, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện về tên miền, thông tin trên website/ứng dụng và đặc biệt đó là điều kiện về ngành nghề kinh doanh.

Một doanh nghiệp chỉ được hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử khi doanh nghiệp ấy có đăng ký ngành nghề và có chức năng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Khi đăng ký kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có lẽ điều mà doanh nghiệp băn khoăn trước hết đó là về mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử. Bởi vì phải biết được mã ngành thì mới có thể đăng ký chính xác và được phép hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử.

Mã Ngành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Là Gì?

Mã Ngành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Là Gì?

Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Doanh nghiệp cần xác định dịch vụ mình dự định cung cấp có phải là dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử hay không trước khi đăng ký mã ngành. Bởi vì nếu không hiểu sàn giao dịch thương mại điện tử là gì thì có thể sẽ gây nhầm lẫn, một website không phải là Sàn giao dịch nhưng vẫn đăng ký nội dung dịch vụ này hoặc một webiste là sàn Giao dịch thương mại điện tử nhưng vì nhầm lẫn mà lại đăng ký sang mã ngành khác.

Để hạn chế những nhầm lẫn đó, bài viết này sẽ nêu lại định nghĩa về sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.” (khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2012/NĐ-CP)

Như vậy, hiểu một cách đơn giản doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử là doanh nghiệp thiết lập một website như một môi trường giao dịch để các thương nhân khác đăng hàng lên đó để bán còn người mua có thể tham để mua hàng trực tuyến. Một số sàn giao dịch thương mại điện tử phổ biến hiện nay như Lazada, Shopee, Sendo… Nếu website bạn muốn thiết lập có những chức năng tương tự như vậy thì phải đăng ký hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử.

Điều kiện để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Khi đã hiểu được Mã ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử là gì? thì điều kiện để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cũng rất quan trọng.

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật

– Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

+ Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

+ Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

+ Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2012/NĐ-CP, các hoạt động sau sẽ bị cấm trong thương mại điện tử:

1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;

b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

2. Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;

c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

3. Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử;

b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

4. Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

Mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Để tìm kiếm mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp có thể tiến hành tra cứu tại Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng chính phủ Ban hành hệ thống ngày kinh tế Việt Nam. Khi đăng ký kinh doanh, mã ngành mà doanh nghiệp xác định đó là mã ngành cấp 4.

Theo hệ thống ngành kinh tế hiện hành thì sàn Giao dịch thương mại điện tử có thể xếp vào mã ngành như sau:

– Mã ngành 4791 “Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet”,

– Và mã ngành 6312 “Cổng thông tin”.

Ngoài ra, có thể bổ sung thêm một số mã ngành, nghề phù hợp với sản phẩm kinh doanh của mình, cụ thể như sau:

Mã ngành 6209 – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tình;

Mã ngành 6329 – Dịch vụ thông tin khác. Chi tiết: các dịch vụ thông tin qua điện thoai; các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;

Mã ngành 7310 – Quảng cáo;

Mã ngành 7320 – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;

Mã ngành 8220 –  Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi;

Mã ngành 8230 – Tổ chức giới thiệu và xúc tiền thương mại;

Mã ngành 4641 – Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép;

Mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng cho gia đình;

Mã ngành 4690 – Buôn bán tổng hợp;

Mã ngành 9329 – Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

Nếu bạn chưa thành lập công ty thì sau khi tìm kiếm được mã ngành phù hợp bạn phải làm các thủ tục để đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong đó ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn đã được thành lập mà chưa có mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vào phạm vi kinh doanh trước khi đăng ký hoạt động thương mại điện tử với Bộ Công thương.

Tất cả các vấn đề trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bạn có thể tham khảo các bài viết tại chuyên mục Doanh nghiệp trên website của Luật Hoàng Phi hoặc liên hệ đến hotline của chúng tôi để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết.

Hồ sơ thành lập công ty hoạt động thương mại điện tử

Để thành lập công ty hoạt động thương mại điện tử cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty công ty thương mại điện tử.

– Điều lệ công ty công ty thương mại điện tử.

– Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn của công ty.

– Một số giấy tờ pháp lý khác.

Việc chuẩn bị hồ sơ có vai trò rất quan trọng do đó quý khách hàng cần lưu ý để tránh trường hợp hồ sơ bị thiếu và phải bổ sung dẫn đến kéo dài thời gian thành lập công ty. Nếu có những vướng mắc quý khách hàng hãy liên hệ đến Luật Hoàng Phi để được tư vấn chi tiết hơn về hồ sơ.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử

Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Sàn giao dịch điện tử phải được doanh nghiệp soạn thảo thành một bộ hồ sơ đầy đủ và nộp cho cơ quan Nhà nước xử lý. Một bộ hồ sơ bao gồm :

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh công ty;

– Quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu ( Công ty TNHH 1 thành viên) ; của Hội đồng thành viên ( công ty TNHH 2 thành viên) ; của Hội đồng cổ đông ( công ty cổ phần)

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng cổ đông của công ty

– Chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền của người được doanh nghiệp ủy quyền

Nội dung trong thông báo thay đổi, quyết định thay đổi hay Biên bản họp đều phải có sự thống nhất về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Sàn giao dịch điện tử. Ở đây cụ thể là doanh nghiệp phải thông báo rõ bổ sung ngành nghề kinh doanh có mã 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Trừ đấu giá) : Thương mại điện tử (Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Thương mại điện tử được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP)

Do ngành nghề kinh doanh Sàn giao dịch điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nên việc đăng ký mã ngành nghề này bắt buộc phải áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành. Cụ thể là Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Nộp hồ sơ, nhận kết quả về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ lên Cơ quan Nhà nước để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Việc nộp hồ sơ diễn ra qua 2 bước :

– Nộp hồ sơ qua mạng

Doanh nghiệp vào địa chỉ website Https:// dangkyquamang.dkkd.gov.vn, lập một tài khoản đăng ký kinh doanh, scan hồ sơ giấy, nhập thông tin và gắn hồ sơ đã scan và tiến hành nộp hồ sơ.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tới Phòng đăng ký kinh doanh Thuộc Sở kế Hoạc đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

Doanh nghiệp mang trực tiếp hồ sơ bản giấy, kèm giấy biên nhận và Thông báo hồ sơ hợp lệ từ email và tài khoản đăng ký kinh doanh đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải nộp lệ phí công bố thông tin là 300.000 đồng. Theo thời gian hẹn trong Giấy biên nhận, doanh nghiệp căn thời gian để tới bộ phận trả kết quả, đưa giấy biên nhận và lấy kết quả đăng ký kinh doanh : Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được bổ sung ngành nghề kinh doanh Sàn giao dịch điện tử.

Dịch vụ đăng ký mã ngành và xin cấp Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là đơn vi cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, giấy phép con… hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong quá trình vận hành, hoạt động nói chung và hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử nói riêng.

Nếu quý khách hàng muốn cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cũng chưa biết phải làm sao để xin cấp Giấy phép hoạt động thì Luật Hoàng Phi chính là lựa chọn sẽ đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Phạm vi dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử của Luật Hoàng Phi bao gồm:

– Luật Hoàng Phi đánh giá nhu cầu, dự kiến hoạt động của doanh nghiệp để xác định có phải hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hay không

– Luật Hoàng Phi tìm kiếm, lựa chọn mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử và các mã ngành liên quan

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử

– Sau khi đáp ứng về mặt ngành nghề nếu khách hàng có nhu cầu Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để Đăng ký hoạt động thương mại điện tử với Bộ Công thương.

Dịch vụ đăng ký hoạt động thương mại điện tử của Luật Hoàng Phi là một dịch vụ trọn gói, toàn diện từ việc đăng ký mã ngành sàn giao dịch thương mại điện tử cho đến khi được cấp Giấy phép hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử. Do đó, nếu bạn có nhu cầu thì đừng ngần ngại liên hệ đến chúng tôi để có thể hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử sớm nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Giấy phép Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi