Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thay Đổi, Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Công ty 2024
  • Thứ hai, 18/03/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 133752 Lượt xem

Thay Đổi, Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Công ty 2024

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2020, các doanh nghiệp có quyền được thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

Ngành nghề kinh doanh là gì?

Ngành nghề kinh doanh là những hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký khi tiến hành thủ tục thành lập công ty, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề đã đăng ký.

Hiện nay cũng chưa có 1 khái niệm chính thức nào về ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên, danh mục ngành nghề kinh doanh theo hệ thông ngành nghề kinh tế Việt Nam đã được thể theo phụ lục của Quyết định 27/2018/QĐ-TTg .

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, doanh nghiệp được quyền:

– Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

– Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc bổ sung thêm một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh chưa có vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty.

Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Để có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh, ngành nghề muốn bổ sung cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung mã ngành nghề phải nằm trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Trường hợp ngành nghề không nằm trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam cần phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật (luật chuyên ngành).

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản được quy định cụ thể trong Luật kinh doanh bất động sản.

– Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung không được nằm trong nhóm 7 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần đáp ứng điều kiện của pháp luật khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào?

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp cần xác định việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là theo hướng (i) bổ sung ngành nghề kinh doanh hay (ii) bớt (loại bỏ/xóa bỏ) ngành nghề kinh doanh.

Trường hợp bổ sung ngành nghề cần chuẩn bị sẵn mã ngành nghề kinh doanh dự định thêm, trường hợp bớt (rút) ngành nghề sẽ cần liệt kê ngành nghề cần rút trong đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Soạn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định

Hồ sơ cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ bao gồm những tài liệu sau đây:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

– 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi để được cung cấp.

– 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

– 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện) kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

– 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);

–  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

– 01 Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề tới phòng ĐKKD

Hồ sơ sau khi đã chuẩn bị xong sẽ được nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia để được thẩm định hồ sơ.

Bước 1: Scan tất cả hồ sơ cần nộp

Bước 2: Vào trang dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Đăng ký tài khoản trực tuyến (chuẩn bị sẵn email, sdt, căn cước công dân)

Bước 4: Đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bước 4: Cơ quan đăng ký thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 5: Nhận kết quả (Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh)

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Doanh nghiệp nhận bản gốc giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh thông qua dịch vụ bưu chính.

Lưu ý cách ghi mã ngành nghề trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Khi ghi mã ngành nghề kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần nghi mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

– Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, với các ngành nghề có Luật chuyên ngành điều chỉnh (việt nam sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành khi có cùng lúc nhiều quy định tương tự nhau với 1 vấn đề), doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Đối với ngành nghề có điều kiện và yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi hoạt động khi ghi mã ngành nghề, doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm theo hồ sơ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung.

– Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký trước ngày 20/08/2018, khi tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề sẽ bắt buộc phải cập nhật theo mã ngành kinh tế mới (nếu trong danh sách ngành nghề kinh doanh hiện hữu có mã ngành cần điều chỉnh).

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty Luật Hoàng Phi

Công ty Luật Hoàng Phi với đội ngũ chuyên viên pháp lý cao cấp đã và đang thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp toàn quốc.

Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam và điều làm chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào chính là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Các khách hàng khi đến với Luật Hoàng Phi không chỉ được đảm bảo về chất lượng dịch vụ mà còn đảm bảo quyền lợi và chi phí phù hợp.

Chuyên viên của Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tư vấn lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh đúng quy định pháp luật, tư vấn ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu bằng cấp chuyên môn…
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết
– Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề tại phòng đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên
– Nhận giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới của công ty;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi ngành nghề;

Ưu đãi sau khi  bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Hoàng Phi

– Miễn phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu, logo) đầu tiên cho quý khách hàng

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty trong 02 tháng

– Bàn giao đầy đủ hồ sơ nội bộ cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho khách hàng

– Tặng dấu chức danh cho khách hàng;

Chi phí thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh sẽ có hai khoản chính: phí (lệ phí) nộp tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ.

Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và 35 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Lệ phí mà các doanh nghiệp phải đóng khi công bố trên Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư là 100.000 VNĐ

Phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trên thị trường hiện có khá nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh. Mỗi đơn vị cung cấp sẽ có những cách tính toán và báo giá dịch vụ khác nhau. Trong đó có không ít đơn vị lấy yếu tố giá rẻ nhằm thu hút khách hàng.

Khác với những đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường hiện nay, Công ty Luật Hoàng Phi đề cao yếu tố chất lượng dịch vụ. Chúng tôi không chạy theo xu hướng giá rẻ, thay vào đó tập trung phát triển và ngày một nâng cao giá trị mà khách hàng nhận được.

Phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty Luật Hoàng Phi sẽ là 1.100.00 VND – 1.300.000 VND

Hỏi đáp nhanh thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu?

– Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh sau khi soạn thảo xong, doanh nghiệp sẽ scan và nộp tại Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia (địa chỉ website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).

– Khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ từ Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia, mọi người sẽ dùng hồ sơ giấy (bản cứng) nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đăng ký thành lập.

Công bố nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia như thế nào?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (nhận được giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới) doanh nghiệp có nghĩa vụ tiến hành thủ tục công bố việc thay đổi ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề chính là một trong những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh)

Lưu ý: Luật doanh nghiệp miễn việc công bố thông tin thay đổi khi tiến hành thay đổi nội dung cho đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty…vv.

Thời hạn công bố thông tin thay đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh sau khi đã bổ sung hoặc rút gọn)doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mức phạt không thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Điều 32, Chương II Luật Doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày (tính từ thời điểm có thay đổi).

Nếu trong thời hạn này, cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm như sau:

– Quá thời hạn 01 – 30 ngày doanh nghiệp bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000

– Quá thời hạn 31 – 90 ngày doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000

– Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000

Trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nếu các hồ sơ mà doanh nghiệp chuẩn bị không đáp ứng yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo cần sửa đổi, bổ sung. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và gửi lại trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Mã ngành nghề kinh doanh áp dụng theo văn bản nào?

Năm 2024 khi có thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục áp mã ngành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngành nghề muốn đăng ký không có quy định trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg?

Có nhiều doanh nghiệp không tìm được mã ngành nghề muốn đăng ký trong quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo đó, đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh mà xuất hóa đơn VAT có bị phạt không?

Khi Doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh mà công ty vẫn xuất hóa đơn VAT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các hóa đơn đã xuất sẽ không có giá trị khi thanh quyết toán thuế.

Có đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh qua mạng được không?

Việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cần phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng trước khi nộp hồ sơ giấy (bản cứng) cho cơ quan đăng ký để nhận giấy xác nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh lấy ở đâu?

Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được thực hiện theo mẫu của bộ kế hoạch đầu tư, quý khách hàng có thể click vào đường link mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh này để tham khảo.

Trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi ngành nghề kinh doanh, có thể xem ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, ngành nghề kinh doanh không ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cổng thông tin cho phép mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể xem thông tin ngành, nghề của công ty. Khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi có ghi nhận toàn bộ ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn VAT cho ngành nghề kinh doanh chưa đăng ký trong đăng ký kinh doanh có bị phạt không?

Khi chưa có ngành nghề kinh doanh mà công ty vẫn xuất hóa đơn VAT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Hoàng Phi

Quý khách hàng quan tâm và muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tất tần tật những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đều đã được Luật Hoàng Phi trình bày chi tiết. Mọi người khi tìm hiểu, nghiên cứu có phần nào chưa hiểu rõ cần giải đáp hãy phản hồi lại cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (51 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi