Trang chủ Biểu Mẫu Lời mở đầu báo cáo thực tập
  • Thứ hai, 24/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2126 Lượt xem

Lời mở đầu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập là bản tổng kết lại những kỹ năng, trải nghiệm và bài học trong quá trình sinh viên tham gia kỳ thực tập tại một cơ quan, hay doanh nghiệp nào đó.

Thực tập là một hoạt động vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong quá trình học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhằm giúp cho học sinh, sinh viên được ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cũng như làm quen với các môi trường làm việc, các nhà trường xây dựng thực tập là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin cơ bản về báo cáo thực tập và lời mở đầu báo cáo thực tập ấn tượng mang đến điểm số cao.

Báo cáo thực tập là gì?

Báo cáo thực tập là bản tổng kết lại những kỹ năng, trải nghiệm và bài học trong quá trình sinh viên tham gia kỳ thực tập tại một cơ quan, hay doanh nghiệp nào đó.

Do đó, để có thể tốt nghiệp đạt kết quả cao, báo cáo thực đóng vai trò không nhỏ. Chính vì vậy, các bạn cần ghi chép một cách đầy đủ, chính xác, đồng thời cho thấy được những kỹ năng, trải nghiệm và bài học mà mình đã tiếp thu được trong quá trình thực tập.

Cấu trúc báo cáo thực tập

Để đạt được điểm số cao, bạn đọc cần xây dựng được cấu trúc sao cho khoa học, logic, rõ ràng. Thông thường, báo cáo thực tập thường có các phần sau:

– Lời mở đầu báo cáo thực tập

Lời mở đầu báo cáo thực tập được đánh giá là vô cùng quan trọng, bởi chúng sẽ tạo được ấn tượng đẹp với giảng viên. Bên cạnh đó, báo cáo thực tập cũng cho người đọc thấy được nội dung, phạm vi kiến thức được nói đến trong bài báo cáo thực tập.

Lời mở đầu báo cáo thực tập thường bao gồm các nội dung sau:

+ Lý do chọn đề tài;

+ Mục tiêu nghiên cứu;

+ Phạm vi nghiên cứu;

+ Phương pháp nghiên cứu;

+ Cấu trúc đề tài.

– Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập

Trong phần này, tác giả cần nêu được các thông tin cơ bản về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà mình thực tập, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

+ Lịch sử hình thành và phát triển;

+ Cơ cấu tổ chức;

+ Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động.

– Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Nêu các kiến, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực tập.

– Chương 3: Nội dung và kết quả nghiên cứu

Trong phần này, tác giả cần trình bày cụ thể, chi tiết quá trình thực tập, nghiên cứu. Tiến hành phân tích và xử lý số liệu, từ đó đưa ra kết luận về những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu.

– Chương 4: Đề xuất, kiến nghị

Từ những kết quả thu được, người thực tập đưa ra được kết luận cụ thể. Nhờ vào đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện đối vấn đề nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, phụ thuộc vào chuyên ngành người thực tập đưa ra cấu trúc phù hợp nhất với đề tài trên cơ sở hướng dẫn của giảng viên.

Ví dụ lời mở đầu báo cáo thực tập

Nhằm giúp bạn đọc, dễ dàng hoàn thiện lời mở đầu báo cáo thực tập, mời các bạn tham khảo lời mở đầu dưới đây:

PHẦN MỞ ĐẦU

1/ Tính cấp thiết của vấn đề

Tại khoản 1 điều 20, Hiến pháp 2013-đạo luật cơ bản có hiệu lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận cụ thể:

“ Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Chính vì vậy nhiệm vụ bảo vệ quyền con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ghi nhận xuyên suốt trong suốt các Bộ luật hình sự qua các thời kì. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các nhà làm luật đã đưa ra quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.  Các quy định của pháp luật về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác ngày càng được hoàn thiện góp phần kiềm chế loại tội phạm này.

Tuy nhiên, nhìn chung về tình hình tội phạm này trên phạm vi cả nước vẫn có xu hướng tăng cao. Là một quận điển hình có nền kinh tế phát triển của thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm thu hút số lượng lớn người lao động cả nước đến đây. Bên cạnh giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, quận Hoàn kiếm cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn về vấn đề đấu tranh và phòng chống tội phạm, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Trên thực tế, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng, chống tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Tuy nhiên, số lượng các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác vẫn còn cao, các vụ án ngày càng phức tạp hơn gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền. Cùng với các cơ quan có thẩm quyền khác trong địa bàn Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có nhiều nỗ lực và phối hợp hoạt động nhằm phòng, chống tội phạm này.

Trong quá trình đó, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn gặp một số hạn chế bất cập. Còn có nhiều vụ việc xét xử chưa đúng người, đúng tội gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân. Việc tìm hiểu và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm là vô cùng cần thiết. Hơn nữa để có thể vận dụng các kiến thức đã học, em đã lựa chọn chuyên đề báo cáo thực tập: “Thực trạng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại Toà án nhân  nhân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.

2/ Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của báo cáo thực tập này là thực trạng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Từ đó chỉ ra những ưu điểm, bất cập, hạn chế trong quá trình xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân quận Hoàn Kiếm.

3/ Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo thực tập nghiên cứu thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích.

– Phạm vi nghiên cứu: tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2018

4/ Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

– Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Căn cứ vào các số liệu thực tế thu thập được tại TAND quận Hoàn Kiếm, tác giả lập bảng biểu thống kê số liệu liên quan đến các vụ án tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Từ đó, xử lý các số liệu đó nhằm mục đích khái quát thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại TAND quận Hoàn Kiếm trong gia đoạn 2013 – 2018.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích các số liệu đã xử lý thể hiện rõ nét thực tiễn xét xử tội phạm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, từ đó tìm ra khó khăn, hạn chế của TAND quận Hoàn Kiếm trong việc xét xử loại tội phạm này, tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó. Từ đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tội phạm này.

5/ Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo gồm 2 chương:

Chương 1: Thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong những năm gần đây;

Chương 2: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Một số mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập

Lời mở đầu báo cáo ngành marketing

Xã hội ngày càng hiện đại, nhu cầu và nhận thức của con người ngày một nâng cao, chính vì vậy mà thị trường cạnh tranh ngày cũng ngày càng trở nên gay gắt. Trong bối cạnh đó, nếu khách hàng có rất sự lựa chọn thì vấn đề đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là bằng cách nào để khách hàng có thể chú ý và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của mình.

Để có thể làm được điều đó thì bắt buộc các đơn vị phải đẩy mạnh, phát triển hoạt động marketing. Tuy nhiên, để hoạt động marketing đạt được hiệu quả thì cần có sự đầu tư đúng mức, các vị trí nhân sự cần được tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng, hệ thống cơ sở vật chất phải được xây dựng, cung cấp đầy đủ và cuối cùng là hình thành chiến lược, kế hoạch phù hợp với tình hình thị trường.

Xuất phát bởi những lý do trên mà trong quá trình thực tập tại công ty …, cá nhân em đã lựa chọn “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty …” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình.

Lời mở đầu báo cáo ngành du lịch

Từ cuối năm 80 của thế kỷ XX nhờ có chính sách cải cách và mở cửa của nhà nước, du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh, gặt hái được nhiều thành công. Song bên cạnh đó, du lịch Việt Nam cũng mang đến nhiều tác động đối với môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa xã hội của nhân dân địa phương. Du lịch càng phát triển thì vấn đề bảo vệ môi trường du lịch và phát triển bền vững càng được quan tâm và chú trọng hơn bao giờ hết.

Nằm trong vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Bình Thuận là tỉnh giàu tiềm năng du lịch. Trong đó, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né là một điểm đến có thể gọi là tiêu biểu khi nhắc đến Bình Thuận. Tuy nhiên, khi muốn phát triển du lịch theo chiều sâu thì làm sao để phát triển bền vững là bài toán quan trọng mà các cấp cần quan tâm.

Xuất phát từ những vấn đề trên thì việc nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại địa phương là rất cấp bách và mang tính thực tiễn cao. Từ đó có cái nhìn tổng quan về thực trạng hiện tại và có một số giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại Mũi Né, góp phần nhỏ vào nền tảng lý luận chung về cơ sở và bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch bền vững. Đó là lý do mà trong quá trình thực tập tại KDL Mũi Né, em quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng môi trường du lịch và phát triển bền vững tại KDL Quốc gia Mũi Né (Phan Thiết – Bình Thuận)” để làm kết quả cho bài báo cáo thực tập.

Lời mở đầu báo cáo ngành sư phạm

Giáo dục Trung học cơ sở là một bậc học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính chất quyết định và ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của các bạn học sinh. Chính vì vậy mà những người mang trên vai trách nhiệm giảng dạy cần phải đáp ứng tốt cả trình độ chuyên môn lẫn tư duy, đạo đức. Người giáo viên luôn phải cố gắng, nỗ lực hết mình cho thế hệ tương lai của nước nhà.

Nhờ có sự hỗ trợ tận tình của các giảng viên trong Kho… cùng toàn thể Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm …. đã tạo điều kiện tốt nhất cho em có cơ hội được thực tập tại trường THCS …. Trong suốt khoảng thời gian thực tập, em đã tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm thực tế qua công tác giảng dạy, tiếp xúc trực tiếp với học sinh. Cũng qua đó, bản thân em nhìn nhận được những mặt tốt và chưa tốt cần khắc phục để hoàn thiện hơn công việc trong tương lai.

Bài báo cáo này chính là minh chứng cho quá trình hơn … tháng em thực tập, làm việc tại trường… Mặc dù đã rất cố gắng nhưng kiến thức chuyên môn của bản thân còn rất hạn hẹp. Em rất mong sẽ nhận được sự góp ý từ phía thầy cô để em có thể hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ sau này.

Như vậy, qua bài viết lời mở đầu báo cáo thực tập, bạn đọc đã thấy được tầm quan trọng của bài báo cáo thực tập. Chúng tôi mong rằng với các thông tin mà chúng tôi cung cấp bạn đọc sẽ đạt được kết quả cao trong quá trình học tập tại nhà trường. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi