Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Giáo dục – Đào tạo Lời mở đầu báo cáo thực tập

Lời mở đầu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập là bản tổng kết lại những kỹ năng, trải nghiệm và bài học trong quá trình sinh viên tham gia kỳ thực tập tại một cơ quan, hay doanh nghiệp nào đó.

Thực tập là một hoạt động vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong quá trình học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhằm giúp cho học sinh, sinh viên được ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cũng như làm quen với các môi trường làm việc, các nhà trường xây dựng thực tập là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin cơ bản về báo cáo thực tập và lời mở đầu báo cáo thực tập ấn tượng mang đến điểm số cao.

Báo cáo thực tập là gì?

Báo cáo thực tập là bản tổng kết lại những kỹ năng, trải nghiệm và bài học trong quá trình sinh viên tham gia kỳ thực tập tại một cơ quan, hay doanh nghiệp nào đó.

Do đó, để có thể tốt nghiệp đạt kết quả cao, báo cáo thực đóng vai trò không nhỏ. Chính vì vậy, các bạn cần ghi chép một cách đầy đủ, chính xác, đồng thời cho thấy được những kỹ năng, trải nghiệm và bài học mà mình đã tiếp thu được trong quá trình thực tập.

Cấu trúc báo cáo thực tập

Để đạt được điểm số cao, bạn đọc cần xây dựng được cấu trúc sao cho khoa học, logic, rõ ràng. Thông thường, báo cáo thực tập thường có các phần sau:

– Lời mở đầu báo cáo thực tập

Lời mở đầu báo cáo thực tập được đánh giá là vô cùng quan trọng, bởi chúng sẽ tạo được ấn tượng đẹp với giảng viên. Bên cạnh đó, báo cáo thực tập cũng cho người đọc thấy được nội dung, phạm vi kiến thức được nói đến trong bài báo cáo thực tập.

Lời mở đầu báo cáo thực tập thường bao gồm các nội dung sau:

+ Lý do chọn đề tài;

+ Mục tiêu nghiên cứu;

+ Phạm vi nghiên cứu;

+ Phương pháp nghiên cứu;

+ Cấu trúc đề tài.

– Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập

Trong phần này, tác giả cần nêu được các thông tin cơ bản về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà mình thực tập, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

+ Lịch sử hình thành và phát triển;

+ Cơ cấu tổ chức;

+ Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động.

– Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Nêu các kiến, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực tập.

– Chương 3: Nội dung và kết quả nghiên cứu

Trong phần này, tác giả cần trình bày cụ thể, chi tiết quá trình thực tập, nghiên cứu. Tiến hành phân tích và xử lý số liệu, từ đó đưa ra kết luận về những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu.

– Chương 4: Đề xuất, kiến nghị

Từ những kết quả thu được, người thực tập đưa ra được kết luận cụ thể. Nhờ vào đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện đối vấn đề nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, phụ thuộc vào chuyên ngành người thực tập đưa ra cấu trúc phù hợp nhất với đề tài trên cơ sở hướng dẫn của giảng viên.

Ví dụ lời mở đầu báo cáo thực tập

Nhằm giúp bạn đọc, dễ dàng hoàn thiện lời mở đầu báo cáo thực tập, mời các bạn tham khảo lời mở đầu dưới đây:

PHẦN MỞ ĐẦU

1/ Tính cấp thiết của vấn đề

Tại khoản 1 điều 20, Hiến pháp 2013-đạo luật cơ bản có hiệu lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận cụ thể:

“ Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Chính vì vậy nhiệm vụ bảo vệ quyền con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ghi nhận xuyên suốt trong suốt các Bộ luật hình sự qua các thời kì. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các nhà làm luật đã đưa ra quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.  Các quy định của pháp luật về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác ngày càng được hoàn thiện góp phần kiềm chế loại tội phạm này.

Tuy nhiên, nhìn chung về tình hình tội phạm này trên phạm vi cả nước vẫn có xu hướng tăng cao. Là một quận điển hình có nền kinh tế phát triển của thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm thu hút số lượng lớn người lao động cả nước đến đây. Bên cạnh giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, quận Hoàn kiếm cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn về vấn đề đấu tranh và phòng chống tội phạm, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Trên thực tế, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng, chống tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Tuy nhiên, số lượng các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác vẫn còn cao, các vụ án ngày càng phức tạp hơn gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền. Cùng với các cơ quan có thẩm quyền khác trong địa bàn Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có nhiều nỗ lực và phối hợp hoạt động nhằm phòng, chống tội phạm này.

Trong quá trình đó, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn gặp một số hạn chế bất cập. Còn có nhiều vụ việc xét xử chưa đúng người, đúng tội gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân. Việc tìm hiểu và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm là vô cùng cần thiết. Hơn nữa để có thể vận dụng các kiến thức đã học, em đã lựa chọn chuyên đề báo cáo thực tập: “Thực trạng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại Toà án nhân  nhân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.

2/ Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của báo cáo thực tập này là thực trạng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Từ đó chỉ ra những ưu điểm, bất cập, hạn chế trong quá trình xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân quận Hoàn Kiếm.

3/ Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo thực tập nghiên cứu thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích.

– Phạm vi nghiên cứu: tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2018

4/ Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

– Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Căn cứ vào các số liệu thực tế thu thập được tại TAND quận Hoàn Kiếm, tác giả lập bảng biểu thống kê số liệu liên quan đến các vụ án tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Từ đó, xử lý các số liệu đó nhằm mục đích khái quát thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại TAND quận Hoàn Kiếm trong gia đoạn 2013 – 2018.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích các số liệu đã xử lý thể hiện rõ nét thực tiễn xét xử tội phạm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, từ đó tìm ra khó khăn, hạn chế của TAND quận Hoàn Kiếm trong việc xét xử loại tội phạm này, tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó. Từ đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tội phạm này.

5/ Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo gồm 2 chương:

Chương 1: Thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong những năm gần đây;

Chương 2: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Như vậy, qua bài viết lời mở đầu báo cáo thực tập, bạn đọc đã thấy được tầm quan trọng của bài báo cáo thực tập. Chúng tôi mong rằng với các thông tin mà chúng tôi cung cấp bạn đọc sẽ đạt được kết quả cao trong quá trình học tập tại nhà trường. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557