Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật?
  • Thứ bẩy, 11/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 655 Lượt xem

Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Trong  bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý độc giả các thông tin về người đại diện theo pháp luật và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, từ đó, giúp Quý vị giải đáp các thắc mắc như Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có các trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm trên đây.

Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Thứ nhất: Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp, công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thứ hai: Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp, công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thứ ba: Với công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thứ tư: Với công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp, Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Thứ năm: Với doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Từ nội dung về khái niệm, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên đây, có thể thấy rằng: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Cũng bởi lẽ đó, khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp có quy định:

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể về các trường hợp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi người đại diện để đảm bảo doanh nghiệp có người đại diện phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh phải làm thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, Quý vị gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

+ Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Luật Hoàng Phi

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Luật Hoàng Phi đã và đang là địa chỉ uy tín khi cần hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp nói chung và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nói riêng. Dịch vụ của chúng tôi là trọn gói, tức là khi Quý vị khách hàng có nhu cầu và liên hệ chúng tôi sẽ được các Luật sư, chuyên viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn, giải đáp toàn bộ thắc mắc về người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đảm bảo đầy đủ, hợp lệ;

– Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Theo dõi, xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình xử lý hồ sơ;

– Nhận và bàn giao kết quả tới khách hàng;

– Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên đây là một số nội dung liên quan giúp giải đáp thắc mắc Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật? Quý độc giả có những băn khoăn chưa được làm rõ vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ kịp thời.

>>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi