• Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Giấy phép khuyến mại |
  • 1322 Lượt xem

Gia hạn chương trình khuyến mại như thế nào?

Khi thực hiện khuyến mại theo một số hình thức nhất định, thương nhân có trách nhiệm thông báo thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại.

Pháp luật hiện nay quy định về gia hạn chương trình khuyến mại như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp Quý vị giải đáp. Mời Quý độc giả theo dõi nội dung:

Chương trình khuyến mại là gì?

Chương trình khuyến mại là một hoạt động marketing mà một công ty sử dụng để tạo động lực cho khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Chương trình khuyến mại thường bao gồm các hoạt động giảm giá, tặng quà, khuyến mãi, phần thưởng hoặc các ưu đãi đặc biệt khác, được cung cấp cho khách hàng nhằm tăng động lực mua hàng, giúp đẩy nhanh quá trình bán hàng, tăng doanh số và cải thiện lợi nhuận của công ty.

Các chương trình khuyến mại có thể được áp dụng cho khách hàng cũ hoặc mới, và thường có thời hạn nhất định để khách hàng có thể tận dụng ưu đãi. Các chương trình khuyến mại thường được quảng cáo rộng rãi thông qua các kênh marketing khác nhau như truyền hình, radio, báo chí, truyền thông xã hội, email marketing, hoặc trực tiếp từ các nhân viên bán hàng của công ty.

Nội dung thông báo đăng ký chương trình khuyến mại?

Khi thực hiện khuyến mại theo một số hình thức nhất định, thương nhân có trách nhiệm thông báo thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại. Theo đó, các thông tin về chương trình khuyến mại cần thể hiện trong thông báo/ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại gồm có:

+ Tên chương trình khuyến mại

+ Địa bàn (phạm vi) khuyến mại

+ Hình thức khuyến mại

+ Thời gian khuyến mại

+ Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có)

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)

+ Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)

+ Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (với thông báo thực hiện khuyến mại) hoặc Tổng giá trị giải thưởng (với đăng ký thực hiện khuyến mại)

+ Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

+ Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại tối đa?

Theo khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì: Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy định thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại

1. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

3. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Gia hạn chương trình khuyến mại như thế nào?

Pháp luật không có quy định cụ thể về gia hạn chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, nếu Quý độc giả muốn kéo dài thời gian thực hiện chương trình khuyến mại có thể làm thủ tục để sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã thông báo/ đăng ký thực hiện ban đầu trước khi hết thời hạn chương trình đã thông báo/ đăng ký. Cách thức thực hiện như sau:

Thứ nhất: Gia hạn chương trình khuyến mại đã thông báo

Quý vị thực hiện thông báo sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

– Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

– Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

– Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Thứ hai: Gia hạn chương trình khuyến mại đã đăng ký

Quý vị thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại và muốn sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung bao gồm 01 văn bản thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Quý vị cần hỗ trợ thêm về Gia hạn chương trình khuyến mại như thế nào? hoặc hỗ trợ dịch vụ thông báo và đăng ký chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Giới thiệu Cục xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại ban hành các văn bản thuộc chuyên ngành và lĩnh vực của Cục, những văn bản về quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật hiện...

Hồ Sơ Đăng Ký Khuyến Mại Bị Từ Chối Trong Trường Hợp Nào?

Đăng ký khuyến mại bị từ chối trong trường hợp nào là một trong những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của quý độc giả, tổ chức, doanh nghiệp khi nghiên cứu tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi lãnh thổ Việt...

Thủ Tục Đăng Ký Chương Trình Khuyến Mại Tại Ninh Bình

Ninh Bình hiện đang là một trong số các tỉnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc thương nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại Ninh Bình là vô cùng cần thiết nhằm rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với khách hàng, thu về lợi nhuận...

Đăng Ký Khuyến Mại Tại Cà Mau Như Thế Nào?

Thương nhân muốn tổ chức những chương trình khuyến mại tại Cà Mau bắt buộc phải hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Có như vậy, hoạt động khuyến mại mà thương nhân tổ chức mới đúng theo quy định của pháp luật hiện...

Thủ Tục Thông Báo Chương Trình Khuyến Mại 2024 Như Thế Nào?

Là một trong số ít đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc hiện nay, Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra những hướng dẫn, chia sẻ về các vấn đề liên quan giúp quý thương nhân hiểu rõ tường tận gốc rễ của việc tổ chức hoạt động khuyến...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi