Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Điều kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 4175 Lượt xem

Điều kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá

Trước khi thành lập công ty đấu giá, rất nhiều người sẽ quan tâm đến Điều Kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá, tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời về điều kiện khi thành lập công ty đấu giá.

Đấu giá là một trong những ngành nghề đã xuất hiện từ lâu tại nước ta, nằm trong danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với tính chất đặc thù là ngành nghề có liên quan đến tài sản có giá trị lớn, nên để có thể đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp, các công ty đấu giá phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Vậy Điều kiện thành lập công ty đấu giá là gì? Điều kiện thành lập công ty Đấu giá được thực hiện như thế nào? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin hữu ích.

Cơ sở pháp lý cho thành lập công ty đấu giá

– Luật doanh nghiệp 2020

– Luật đấu giá tài sản 2016

– Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

– Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Công ty đấu giá là gì?

Công ty đấu giá là một tổ chức kinh doanh chuyên về việc tổ chức các phiên đấu giá để bán các sản phẩm, hàng hóa, tài sản, hoặc dịch vụ cho người mua có giá cao nhất. Công ty đấu giá đóng vai trò là bên trung gian giữa người bán và người mua, tạo điều kiện cho việc mua bán diễn ra công bằng và minh bạch.

Công ty đấu giá có thể tổ chức các phiên đấu giá trực tiếp tại địa điểm cụ thể, hoặc thông qua các nền tảng đấu giá trực tuyến trên Internet. Công ty sẽ đảm nhiệm việc xác định các quy tắc và quy định cho phiên đấu giá, quảng bá thông tin về sản phẩm đấu giá, thu thập đề nghị và giá đặt cọc từ người mua quan tâm, và tiến hành phiên đấu giá.

Trong quá trình đấu giá, công ty đấu giá sẽ tạo điều kiện cho các người mua tham gia đấu giá và đặt giá. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, công ty sẽ công bố người mua thành công và tiến hành các thủ tục giao dịch như thanh toán và chuyển nhượng tài sản.

Công ty đấu giá có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đấu giá bất động sản, đấu giá ô tô, đấu giá tài sản cố định, đấu giá nghệ thuật, đấu giá công cộng, và nhiều hình thức đấu giá khác.

Điều kiện thành lập công ty đấu giá là gì?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá.

Khác với các loại hình công ty khác, Pháp luật quy định công ty đấu giá chỉ được lựa chọn 2 loại hình doanh nghiệp để thành lập là Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh.

Điều kiện thành lập công ty đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá tài sản như sau:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân chủ doanh nghiệp, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và công ty hợp danh cần có ít nhất 01 thành viên là đấu giá viên.

Quy định của pháp luật về đấu giá viên:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Là Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm những gì?

– Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;

– Văn bản xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản

Lưu ý: Pháp luật quy định doanh nghiệp chứng khoán phải đặt tên cho công ty chứng khoán như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân: Phải đặt tên có cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân”

– Công ty hợp danh: Phải đặt tên có cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”

Đây là những quy định mới thay thể cho Nghị định 17/2010/NĐ-CP, đồng thời cũng siết chặt hơn điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp đấu giá được thành lập tràn lan, không đủ tiêu chuẩn.

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên, gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản và nộp phí theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

b) Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Sở tư pháp tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 25 của Luật đấu giá tài sản

Luật Hoàng Phi hỗ trợ khách hàng thành lập và xin cấp giấy phép thành lập công ty đấu giá

Là hãng Luật tiên phong trong việc thực hiện đa dạng các thủ tục thành lập công ty hành chính, hướng tới phục vụ khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý phát sinh từ Doanh nghiệp, Giấy phép hay Sở hữu trí tuệ.

Khi có nhu cầu hoạt động kinh doanh đấu giá, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ khách hàng từ việc thành lập công ty tới bước xin giấy phép kinh doanh theo quy trình như sau:

– Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá và thành lập doanh nghiệp đấu giá ;

– Soạn thảo hồ sơ, đề án hoạt động xin cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

– Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Điều kiện thành lập công ty đấu giá. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có nhu cầu tìm hiểu thêm về điều kiện thành lập công ty đấu giá hoặc muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi:

SĐT : 0981.378.999, 0981.150.868

Email : lienhe@luathoangphi.vn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi