Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2807 Lượt xem

Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là?

Chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo quy định trong Luật tố cáo chỉ là công dân. Như vậy, khác với khiếu nại, chủ thể khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức đều có quyền khiếu nại.

Khiếu nại và tố cáo là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ và đảm bảo thực hiện. Hai quyền này có nhiều điểm giống và khác nhau. Vậy Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là?

Câu hỏi:

Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là?

A. Cá nhân

B. Tập thể

C. Doanh nghiệp

D. Công ty

Đáp án đúng là đáp án A. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là Cá nhân.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

– Căn cứ theo Luật khiếu nại 2011 khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Căn cứ theo Luật tố cáo 2018 tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo quy định trong Luật tố cáo chỉ là công dân. Như vậy, khác với khiếu nại, chủ thể khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức đều có quyền khiếu nại. Việc thực hiện quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng là cá nhân nhằm cá thể hóa trách nhiệm của người tố cáo, nếu có hành vi cố ý tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án B. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là tập thể là đáp án chưa chính xác, bởi vì tập thể chỉ có quyền khiếu nại, không có quyền tố cáo.

+ Phương án C. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là doanh nghiệp là đáp án chưa chính xác, bởi vì doanh nghiệp chỉ có quyền khiếu nại, không có quyền tố cáo.

+ Phương án D. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là công ty là đáp án chưa chính xác, bởi vì công ty chỉ có quyền khiếu nại, không có quyền tố cáo.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án A. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là Cá nhân.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi