Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1933 Lượt xem

Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là Tổ chức là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì nếu chỉ chọn doanh nghiệp là chưa chính xác.

Khiếu nại và tố cáo là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ và đảm bảo thực hiện. Hai quyền này có nhiều điểm giống và khác nhau. Vậy Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

Câu hỏi:

Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

A. Doanh nghiệp

B. Tổ chức

C. Công ty

D. Cả A, B, C

Đáp án đúng là đáp án D. Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là Cả A, B, C.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

– Căn cứ theo Luật khiếu nại 2011 khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Căn cứ theo Luật tố cáo 2018 tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Đối tượng của khiếu nại là:

+ Quyết định hành chính.

+ Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

+ Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Đối tượng bị tố cáo:

+ Hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

+ Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Như vậy có thể thấy điểm chung giữa chủ thể về vấn đề khiếu nại và tố cáo là các tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là Doanh nghiệp là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì nếu chỉ chọn doanh nghiệp là chưa chính xác.

+ Phương án A: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là Tổ chức là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì nếu chỉ chọn doanh nghiệp là chưa chính xác.

+ Phương án C: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là công ty là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì nếu chỉ chọn doanh nghiệp là chưa chính xác.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là Cả A, B, C.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi