Trang chủ Thông tin hữu ích Công ty Luật/văn phòng luật sư Đáp án thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Công ty Luật/văn phòng luật sư |
  • 3732 Lượt xem

Đáp án thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Đáp án thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sẽ được chúng tôi trình bày bên dưới đây để quý độc giả tham khảo.

Câu 1. Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành điều gì trong hoạt động đối với giai cấp vô sản và những người cộng sản trên thế giới?

A. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Câu 2. Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã tìm hiểu, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản và Người đã khẳng định điều gì?

D. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Câu 3. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp nào?

A. Vô sản.

Câu 4. Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời là sự đòi hỏi khách quan của phong trào nào dưới đây?

C. Cách mạng thế giới.

Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

D. Cả ba câu A, B, C.

Câu 6. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Chủ nghĩa Mác – Lê nin; các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại; những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất và cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 7. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng nào là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

A. Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Câu 8. Vào thời điểm chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tư sản dân quyền Pháp (14/7/1789), trong đêm 12/7/1930 và đêm 13/7/1930 trên các đường phố Phan Thiết đã xảy ra sự kiện gì?

A. Xuất hiện truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh.

Câu 9. Cuối tháng 7/1930, xuất hiện truyền đơn kêu gọi đấu tranh nhân ngày Quốc tế đỏ (01/8/1930) trên tuyến đường sắt nào thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận?

C. Phan Thiết – Mương Mán.

Câu 10. Người đảng viên cộng sản tuyên truyền đường lối cách mạng cho quần chúng nhân dân tại làng Rạng – Thiện Khánh (nay là xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) vào giữa năm 1930 là ai?

B. Hồ Quang Cảnh.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á như thế nào?

Cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á như In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Thái Lan và nhất là đối với Việt...

Kết nối kiến thức bài học lịch sử vào cuộc sống chính là?

Kết nối kiến thức bài học lịch sử vào cuộc sống chính là Sử dụng tri thức lịch sử để giải thích và hiểu rõ hơn những vấn đề của cuộc sống hiện tại, điều này giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan về thế giới, từ đó đưa ra những quyết định và hành động phù hợp với hoàn cảnh hiện...

Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng

Vận động theo phương thẳng đứng Là những vận động nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái Đất theo phương thẳng...

Dân số nước ta còn tăng nhanh là do?

Dân số nước ta còn tăng nhanh do đông dân, số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn, nói cách khác, quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn nên hằng năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu...

Làng chài Bích Đầm thuộc địa phương nào?

Làng chài Bích Đầm có lẽ là một trong những số ít nơi còn giữ được vẻ hoang sơ vốn có. Nằm chung trong cụm đảo Hòn Tre, thuộc một xã đảo xa nhất của Nha...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi