Trang chủ Thông tin hữu ích Công ty Luật/văn phòng luật sư Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình trên internet
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Công ty Luật/văn phòng luật sư |
  • 8528 Lượt xem

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình trên internet

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình trên internet sẽ được chúng tôi trình bày bên dưới để quý bạn đọc tham khảo.

Giới thiệu cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình trên internet

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 316- QĐ/TU, ngày 25 /11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác”, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác”
– Thông qua Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Bác; tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình nói riêng. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình trong quá trình hiện thực hóa Lời căn dặn của Người: xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.
– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm được ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói, những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thái Bình; từ đó, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân; góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình trên internet

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác

Câu 1: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

Đáp án đúng: Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 2: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

Đáp án đúng: Cây vạn tuế, cây tùng.

Câu 3: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 – 4 – 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

Đáp án đúng: Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)

Câu 4: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

Đáp án đúng: Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.

Câu 5: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

Đáp án đúng: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Câu 6: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

Đáp án đúng: 5 lần

Câu 7: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

Đáp án đúng: Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 20 – 3 – 1949

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

Đáp án đúng: 1950

Câu 10: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

Đáp án đúng: Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 11: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

Đáp án đúng: Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Câu 12: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Đáp án đúng: (đang cân nhắc)

Câu 13: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

Đáp án đúng: Lần thứ Năm

Câu 14: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

Đáp án đúng: Nguyễn Thị Chiên.

Câu 15: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Đáp án đúng: Đường Cách mệnh.

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác – Học sinh (Bộ số 1)

Bảng dành cho khối THPT

Câu 1: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

Đáp án đúng: Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 20 – 3 – 1949

Câu 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

Đáp án đúng: Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 4: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

Đáp án đúng: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Câu 5: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

Đáp án đúng: Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 – 4 – 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

Đáp án đúng: Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)

Câu 7: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Đáp án đúng: (đang cân nhắc)

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào

Đáp án đúng: 1950

Câu 9: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

Đáp án đúng: Lần thứ Năm

Câu 10: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

Đáp án đúng: Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 11: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

Đáp án đúng: Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.

Câu 12: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

Đáp án đúng: Nguyễn Thị Chiên.

Câu 13: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

Đáp án đúng: 5 lần

Câu 14: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Đáp án đúng: Đường Cách mệnh.

Câu 15: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

Đáp án đúng: Cây vạn tuế, cây tùng.

Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác – Học sinh (Bộ số 2)

Câu 1: Bác Hồ đã ở nước Anh trong khoảng thời gian nào?

Đáp án đúng: Cuối năm 1913 đến đầu năm 1917.

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Nhất vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 10-01-1946.

Câu 3: Tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Phạm Thế Trường, 14 tuổi ở xã Bách Thuận, huyện Thư Trì (nay là Vũ Thư). Em hãy cho biết thành tích của Phạm Thế Trường đạt được là gì?

Đáp án đúng: Dũng cảm cứu được hai người bị đắm thuyền giữa dòng sông Hồng.

Câu 4: Ngày 23 tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Bùi Ngọc Nhân, 12 tuổi học sinh lớp 5B, trường cấp II Lê Lợi, huyện Kiến Xương. Em hãy cho biết thành tích của em Bùi Ngọc Nhân đạt được là gì?

Đáp án đúng:Dũng cảm cứu các em nhỏ và chữa cháy khi máy bay địch bắn phá.

Câu 5: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 05/6/1911.

Câu 6: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được tiếp xúc với khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái tại nơi nào?

Đáp án đúng: Tại lớp dự bị (préparatoire) trường tiểu học Pháp – bản xứ ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Câu 7: Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái quốc đã gửi bản Yêu sách 8 điểm của Nhân dân An Nam (Việt Nam) đến Hội nghị hòa bình Vécxây (Pháp). Bạn hãy cho biết thời gian Nguyễn Ái quốc gửi bản Yêu sách đó?

Đáp án đúng: Ngày 18-6-1919

Câu 8: Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Đáp án đúng: hơn 30 quốc gia.

Câu 9: Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Đáp án đúng: Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Hai vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 28-4-1946

Câu 11: Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?

Đáp án đúng: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Câu 12: Tên gọi “Nguyễn Ái Quốc” xuất hiện đầu tiên trên tạp chí hay tác phẩm nào dưới đây?

Đáp án đúng: Trên Bản Yêu sách của Nhân dân An Nam.

Câu 13: Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào?

Đáp án đúng: Ngày 19/5/1890.

Câu 14: Công việc Bác Hồ làm trên Tàu Amiral Latouche Tréville khi rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước?

Đáp án đúng: Phụ bếp.

Lưu ý: Đáp án nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và KHÔNG phải đáp án của Ban tổ chức hoặc đáp án cuối cùng của cuộc thi, quý độc giả nên cân nhắc khi lựa chọn ĐÁP ÁN.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Kí hiệu bản đồ có mấy loại

Kí hiệu bản đồ có 3 loại, bao gồm Kí hiệu điểm: Thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình; Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ bản đồ; Kí hiệu diện tích: Tương đối đúng với tỉ lệ bản...

Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?

Biện pháp đấu tranh sinh học là sử dụng các thiên địch (sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại), gây bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh ở động vật gây hại, nhằm hạn chế tác động gây hại của sinh vật gây...

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra là thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù...

Hội đồng bảo an liên hợp quốc hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc...

Câu nghi vấn là gì?

Câu nghi vấn là loại câu hỏi với mục đích là hỏi những điều mình không biết, đang thắc mắc hoặc nghi vấn để tìm ra câu trả lời, cùng với câu trần thuật thì nghi vấn là câu thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp và văn học, tiểu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi