Luật Hoàng Phi Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2021
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 7276 Lượt xem

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2021

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2021 sẽ được chúng tôi tư vấn và hướng dẫn chi tiết sau đây.

Giới thiệu thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

1. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”

Phạm vi tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi – đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

2. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được diễn ra trong 02 đợt.

– Đợt thi thứ 1: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/7/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 31/7/2021

– Đợt thi thứ 2: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 14/10/2021

Nội dung thi

– Đợt thi thứ 1: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Đợt thi thứ 2: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI, CÁCH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi:

– Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//:sotuphap.haiduong.gov.vn). Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website của Cuộc thi.

– Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế, nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

2. Cách thức thi

Cuộc thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi (trong đó có 18 câu hỏi trực tiếp, 02 câu hỏi tình huống) và 01 câu hỏi dự đoán “Có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên?”.

– Thí sinh trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút theo các yêu cầu sau:

+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong 04 phương án mà câu hỏi đề ra.

+ Đối với câu hỏi dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên (câu này không tính vào tổng điểm, mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng vì vậy đây là câu hỏi bắt buộc, thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được xếp giải).

– Thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 03 lần/đợt. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

1. Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được khuyến khích?

A. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.

B. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.

C. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế cao tuy có thể gây hại đến môi trường.

D. Câu A, B là câu trả lời đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác phải có trách nhiệm gì?

A. Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường

B. Bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra

C. Bị xử lý theo quy định của pháp luật

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

3. Theo Luật bảo vệ môi trường quy định cộng đồng dân cư nơi chịu tác động môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền và nghĩa vụ gì?

A. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở

B. Tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của cơ sở; thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật

C. Yêu cầu chủ cơ sở cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường; tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấpĐáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

4. Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức khỏe với cơ quan nào?

A. Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú

C. Trung tâm y tế cấp huyện nơi cư trú

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

5. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được?

A. Tiến hành định kỳ hằng năm.

B. Tiến hành thường xuyên, ưu tiên khắc phục ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.

C. Tiến hành thường xuyên, ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

D. Tiến hành thường xuyên, ưu tiên hoạt động khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại.

6.  Bệnh truyền nhiễm gồm có mấy nhóm?

A. 2 nhóm (nhóm A, nhóm B)

B. 3 nhóm (nhóm A, nhóm B, nhóm C)Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

C. 4 nhóm (nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D)

D.Tất cả đáp án trên đều đúng

7. Trách nhiệm của người bệnh trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là?

A. Khai báo trung thực diễn biến bệnh;

B. Tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

C. Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức khỏe với y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

D.Tất cả đáp án trên đều đúngĐáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

8. Luật bảo vệ môi trường nghiêm cấm những hành vi nào?

A. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

B. Đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật.

C. Che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

9. Theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật

B. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm

C. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

D. Tất cả đáp án trên đều đúngĐáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

10. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý các khu vực công cộng?

A. Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý

B. Bố trí công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường

C. Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

11. Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian bao lâu?

A. Trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. Trong thời gian 12 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch

C. Trong thời gian 6 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch

D. Trong thời gian 36 giờ kể từ khi phát hiện bệnh dịch

12. Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức nào?

A. Phát phiếu lấy ý kiến

B. Bỏ phiếu

C. Tổ chức họp cộng đồng dân cưĐáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

D. Các câu A, B, C đều đúng

13. Ô nhiễm môi trường là gì?

A. Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. Là sự biến đổi tính chất vật lý, hoá học, sinh học của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, sinh vật và tự nhiên.

C. Là sự thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường

D. Là sự biến đổi của các thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.

14. Bệnh truyền nhiễm là gì ?

A. Là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. Là bệnh lây truyền trực tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

C. Là bệnh lây truyền gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

D. Là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ người sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

15. Miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp nào?

A. Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch;

B. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch;

C. Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

16. Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm nào dưới đây thì phải cách ly?

A. Thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phải được cách ly.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. Thuộc nhóm A phải được cách ly.

C. Thuộc nhóm A và nhóm B phải được cách ly.

D. Thuộc nhóm A, nhóm B và nhóm C phải được cách ly

17. Hình thức cách ly y tế bao gồm?

A. Cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B. Cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

C. Cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.

D. Cách lý tại cơ sở khám bệnh

18. Trách nhiệm trong khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào?

A. Có phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi tiến hành các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

B. Tiến hành biện pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi gây ô nhiễm môi trường;

C. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ô nhiễm môi trường mà không tự thỏa thuận được về trách nhiệm thì cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

19. Thời điểm nào chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận?

A. Trước khi triển khai dự án, phương án Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

B. Trong khi triển khai dự án, phương án

C. Sau khi triển khai dự án, phương án

D. Câu A, B là câu trả lời đúng.

20. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp chống dịch nào dưới đây?

A. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

B. Cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định là trung gian truyền bệnh dịch;

C. Hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ tại nơi công cộng tại vùng có dịch.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

3. Giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

Các cá nhân, tập thể tham gia Cuộc thi đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng.

1. Giải tập thể:

Dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ người tham gia nhiều nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho Cuộc thi, có nhiều cá nhân đạt giải cao gồm:

– 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng

– 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng

– 02 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

2. Giải cá nhân,gồm:

– 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng

– 02 Giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng

– 03 Giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng

– 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng

2. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

Thời gian công bố kết quả: Từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó.

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành ngay.

Thời gian trao giải Cuộc thi:Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công ty Luật tại Hưng Yên

Để lựa chọn công ty luật uy tín, Quý vị nên căn cứ vào các yếu tố như thời gian thành lập, kinh nghiệm làm việc, quy mô và hình thức tổ chức của công ty, sự đánh giá của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ trước khi đưa ra quyết định cho...

Công ty luật tại Hải Phòng

Để đánh giá một công ty thông thường khách hàng sẽ nhìn vào thời gian mà công ty đó hoạt động. Vì thời gian hoạt động càng lâu càng chứng tỏ công ty có nhiều kinh nghiệm làm việc và chắc hẳn sẽ tạo được ít nhiều uy tín với khách...

Công ty Luật tại Nghệ An

Các dịch vụ pháp lý do Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp bao gồm nhiều lĩnh vực khách nhau như hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất...

Công ty Luật tại Vĩnh Phúc

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công...

Công ty luật tại Bắc Ninh

Để lựa chọn công ty luật uy tín, Quý vị nên căn cứ vào các yếu tố như thời gian thành lập, kinh nghiệm làm việc, quy mô và hình thức tổ chức của công ty, sự đánh giá của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ trước khi đưa ra quyết định cho...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi