Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm
  • Thứ ba, 23/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 152 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Công ty Luật Hoàng Phi có đủ điều kiệu đại diện khách hàng Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Ngày nay, nhu cầu của con người về bảo vệ sức khỏe, tài sản của mình là rất lớn dẫn đến nhiều công ty đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Vậy dịch vụ tư vấn bảo hiểm có đăng ký thương hiệu được không? Thủ tục đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm như thế nào?

Tư vấn bảo hiểm là gì?

Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất.

Ai có quyền đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm?

Quyền đăng ký thương hiệu được quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng thương hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký thương hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng thương hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng thương hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 87, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với thương hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu thương hiệu đăng ký thương hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký thương hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu thương hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm được phân vào nhóm nào?

Theo bảng phân loại Nice 11, dịch vụ tư vấn bảo hiểm được phân vào nhóm 36.

Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.

Điều kiện bảo hộ của thương hiệu dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Để đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm thì mẫu thương hiệu phải đảm bảo được các điều kiện bảo hộ mà pháp luật quy định như sau:

Một là: Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa.

Hai là: Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Dấu hiệu không được bảo hộ của thương hiệu

Bên cạnh những dấu hiệu được bảo hộ theo quy định chúng tôi đã nêu ở trên, nếu thương hiệu có một trong các dấu hiệu sau đây sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối bảo hộ:

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

– Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

– Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có;

– Dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm gồm những gì?

Quý vị đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

Tờ khai đăng ký thương hiệu theo mẫu 04-NH

– Mẫu thương hiệu cần đăng ký;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký thương hiệu;

– Một số giấy tờ khác như:

+ Quy chế sử dụng

+ Giấy ủy quyền

+ Tài liệu xác nhận quyền đăng ký

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

Quy trình đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Đăng ký thương hiệu nói chung sẽ được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Thiết kế thương hiệu

Thương hiệu phải được thiết kế theo hướng mới lạ, độc đáo, đảm bảo được 02 yêu cầu bảo hộ của pháp luật và không vi phạm vào một trong những dấu hiệu không được bảo hộ mà chúng tôi đã nêu ở những nội dung trên.

Bước 2: Tra cứu thương hiệu

Ở bước tra cứu thương hiệu, quý vị sẽ đánh giá được khả năng bảo hộ của thương hiệu. Thông qua đó có thể kiểm tra mẫu thương hiệu đó đã được bên đơn vị nào đăng ký với cơ quan nhà nước hay chưa.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu được soạn theo mẫu do pháp luật quy định. Quý vị căn cứ vào trường hợp cụ thể để chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho đầy đủ, phù hợp.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm được nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau đây:

– Trụ sở chính Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Trụ sở chính của Cục sở hữu trí tuệ hiện nay tại địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.38583069 – 024.38585157

Fax: 024.38588449 – 024.38584002

Thư điện tử: cucshtt@noip.gov.vn

Website: http://www.noip.gov.vn

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Tại Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3889955

Fax: 0236.3889977

Email: vanphong3@ipvietnam.gov.vn

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 3920 8483 – 3920 8485

Fax: (028) 3920 8486

Email:  vanphong2@ipvietnam.gov.vn

Bước 5: Nhận kết quả đăng ký thương hiệu

Sau khi nộp đơn đăng ký thương hiệu, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành thẩm định, chủ đơn phải thường xuyên theo dõi để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ đăng ký thương hiệu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp bị từ chối, cơ quan nhà nước sẽ có công văn trả lời và nêu rõ lý do.

Phí đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Phí nộp đơn đăng ký thương hiệu nói chung sẽ như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Trên đây là phí, lệ phí nộp đơn đăng ký thương hiệu theo quy định của nhà nước, nếu Quý vị sử dụng dịch vụ của các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì chi phí sẽ cao hơn và mức phí sẽ tùy theo bảng giá của mỗi bên.

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm hàng đầu tại Luật Hoàng Phi

Để có thể thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký thương hiệu, đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu phải tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp phép. Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép hoạt động, chúng tôi có đầy đủ các điều kiện cần thiết để thay khách hàng thực hiện mọi công đoạn của thủ tục đăng ký thương hiệu.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu từ A – Z bao gồm các công việc sau:

– Thiết kế thương hiệu;

Tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng bảo hộ, đưa ra những hướng sửa đổi mẫu thương hiệu khi cần;

– Soạn hồ sơ đăng ký thương hiệu;

– Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu tại cơ quan nhà nước;

– Theo dõi hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh;

– Nhận kết quả và giao lại cho khách hàng.

Trên đây là nội dung bài viết Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn bảo hiểm, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi