Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới
  • Thứ ba, 23/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 147 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới

Lệ phí đăng ký bảo hộ thương hiệu được quy định chi tiết theo biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm Thông tư 263/2016/TT-BKHCN Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Ai có quyền Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới?

Quyền đăng kí nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng kí nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Theo đó, các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp.

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký theo quy định, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ khi Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới

Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một bước khó nhất trong quá trình soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo yêu cầu của pháp luật thì danh mục, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu phải được phân nhóm, đồng thời cần kiểm tra độ chính xác căn cứ vào bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Từ trong danh mục phải là từ thông dụng, không sử dụng từ hiếm, từ tự tạo, từ địa phương, tiếng nước ngoài.

Theo đó khi đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới Khách hàng có thể phân vào nhóm sản phẩm 25, cụ thể:

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới

Khi cá nhân, thương nhân làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền thì cần chú ý chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, hợp lệ để tránh trong những trường hợp thiếu sót, mấy giấy tờ cần có khi đăng ký. Cụ thể hồ sơ cần phải có khi Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới như sau:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cho cửa hàng áo cưới;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Lưu ý:  Những mặt hàng mà pháp luật quy định cho phép đăng ký kính doanh thì mới được phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Nếu thiếu giấy tờ này, doanh nghiệp không thể thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm được.

– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký. Bất kỳ sản phẩm nào khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền đều phải có mẫu nhãn hiệu( mẫu sản phẩm đi kèm). Trong đó, cần phải kê khai rõ thành phần, tác dụng, liều lượng;…

–  Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu cần  đăng ký;

– Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu;

– Văn bản ủy quyền với trường hợp ủy quyền cho các tổ chức đại diện sở hữu thực hiện công việc;

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; ngoài những tài liệu nêu trên, đơn đăng ký phải có những tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng hoặc đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu( nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương;

– Bản đồ khu vực địa lý ( nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương.

– Văn bản cho phép sử dụng tên địa danh của cơ quan có thẩm quyền( nếu nhãn hiệu có chứa yếu tố địa danh)

Quy trình Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới

Bước 1: Tra cứu thương hiệu sản phẩm

Trước khi đăng ký thương hiệu cần phải tra cứu nhãn hiệu. Mục đích là để kiểm tra xem nhãn hiệu mà khách hàng dự định đăng ký có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu khác đã được đăng ký hay không. Dựa vào kết quả tra cứu để đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu đó và đưa ra hướng giải quyết xem nên chỉnh sửa điều chỉnh như thế nào để tạo ra sự khác biệt và đáp ứng được các điều kiện bảo hộ theo quy định.

Lưu ý: Tra cứu nhãn hiệu rất quan trọng trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu bởi chỉ cần bỏ sót khi tra cứu hoặc không có chuyên môn để đánh giá chính xác thì khả năng nhãn hiệu bị từ chối sau khi đã đăng ký là rất cao. 

Bước 2: Soạn hồ sơ và nộp đơn đăng ký thương hiệu cửa hàng váy cưới

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng và theo dõi hồ sơ đến khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn. Trên thực tế thời gian thẩm định nội dung thường kéo dài khoảng 20-24 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Chi phí Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới

Lệ phí đăng ký thương hiệu độc quyền được quy định chi tiết theo biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm Thông tư 263/2016/TT-BKHCN Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ.

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 VNĐ/mỗi đơn/mỗi yêu cầu.

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:120.000 VNĐ (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 VNĐ/1 nhóm).

– Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 VNĐ.

– Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 VNĐ.

Dịch vụ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là một tổ chức Đại diện Sở hữu trí tuệ nên quý khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ về đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi. Để thực hiện đăng ký nhãn hiệu quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến mẫu nhãn hiệu cần bảo hiệu và giấy tờ cá nhân/giấy phép kinh doanh. Tất cả công việc còn lại sẽ có bộ phân chuyên môn về sở hữu thực hiện. Theo đó các công việc chúng tôi hỗ trợ bao gồm:

– Tư vấn, tra cứu miễn phí mẫu nhãn hiệu khách hàng cần đăng ký. Nhằm xác định nhãn hiệu sản phẩm có tương tự và trùng lặp với những nhãn hiệu đã nộp đơn tới cục  SHTT hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam chưa?

– Khách hàng sẽ nhận được các tư vấn lựa chọn các phương án để cấu thành nhãn hiệu hàng hóa như thêm các yếu tố cần thiết để đảm bảo tính độc quyền, khác biệt cho sản phẩm.

– Tư vấn để lựa chọn các đối tượng bảo hộ khác liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa như đăng ký bảo hộ bao bì, nhãn mác, kiểu dáng sản phẩm,…

– Đơn vị sẽ phụ trách luôn việc làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu bản quyền cho sản phẩm khách hàng như soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả xử lý tại Cục sở hữu trí tuệ…

– Nhận kết quả và bàn giao kết quả đến tận địa chỉ Khách hàng.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về: Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng áo cưới. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 để được chuyên viên hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho bánh bao

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho bánh bao. Do đó, Quý vị có quan tâm đừng bỏ qua bài viết...

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi