Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Bảo hiểm xã hội Có được cộng dồn số tiền chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
  • Thứ tư, 20/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1019 Lượt xem

Có được cộng dồn số tiền chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề muốn được giải đáp như sau: Ngày 05/05/2016 tôi nghỉ việc tại công ty và đã làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp hẹn đến ngày 05/07/2016 nhận kết quả đồng thời vào ngày 13 hàng tháng tôi phải trình báo về tình trạng việc làm. Đến ngày 01/07/2016 tôi có việc làm mới và thử việc đến ngày 15/09/2015 thì ký hợp đồng lao động. Vậy trong thời gian này tôi có được hưởng 03 tháng trợ cấp thôi việc không? Nếu như tôi nhận 02 tháng trợ cấp còn tháng thứ 3 tôi thông báo mình đã có việc làm thì 01 tháng còn lại có được cộng dồn để tính trợ cấp thất nghiệp cho lần sau không? Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi: 

Kính thưa luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn pháp luật, giải đáp như sau:

Ngày 05/05/2016 tôi xin nghỉ việc tại công ty, sau đó tôi làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 và hẹn đến ngày 05/07/2016 nhận kết quả đồng thời vào ngày 13 hàng tháng tôi phải lên trình báo về tình trạng việc làm của mình. Đến ngày 01/07/2016 tôi có việc làm mới, tôi thử việc tại công ty mới đến ngày 15/09/2016 mới ký được hợp đồng. Vậy tôi xin hỏi:

–  Trong thời gian này tôi có được hưởng đủ 03 tháng trợ cấp thất nghiệp không?

– Nếu tôi hưởng 02 tháng trợ cấp, sang tháng thứ 3 tôi thông báo mình đã có việc làm mới và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì 01 tháng còn lại có được cộng thêm vào quá trình sau nếu tôi lại làm đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Xin chân thành cảm ơn sự tư vấn từ phía công ty!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư của Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

–  Với câu hỏi thứ nhất: Trong thời gian này có được hưởng đủ 03 tháng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

” Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy, theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 bạn cần đáp ứng được các điều kiện này thì mới có thể xem xét tới vấn đề bạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không.

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đóng đủ từ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, bạn cần xem xét xem khi làm việc tại công ty cũ bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp hay chưa hoặc xem thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có đủ theo quy định của pháp luật hay không. Nếu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn từ đủ 12 đến đủ 36 tháng thì bạn sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. 

Đối với trường hợp bạn thử việc tại công ty mới từ ngày 01/07/2016 đến ngày 15/09/2016 thì ký hợp đồng lao động. Trong thời gian bạn thử việc tại công ty mới thì trường hợp này chưa được coi là bạn có việc làm mới do bạn chưa được ký hợp đồng lao động chính thức.

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động”.

Vì vậy, trong thời gian thử việc tại công ty mới bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

– Với câu hỏi thứ hai: 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi ” có việc làm”. Ngoài ra, Điều 21 còn quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện...

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp“.

Như vậy, với trường hợp của bạn nếu bạn chỉ nhận 02 tháng trợ cấp và đến tháng thứ 3 bạn thông báo mình có việc làm thì để được “cộng dồn” 01 tháng còn lại đó bạn cần phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bạn thông báo mình có việc làm mới. Khi bạn thông báo như vậy, thời hạn 01 tháng trợ cấp mà bạn chưa được nhận sẽ được bảo lưu. Nếu sau này bạn đi làm và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì 1 tháng chưa hưởng sẽ được dùng để cộng vào và làm căn cứ tính mức hưởng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi