Trang chủ Địa chỉ, Số điện thoại Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Thông tin Chi cục thuế |
  • 7032 Lượt xem

Địa chỉ, Số điện thoại Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi cục thuế quận Bình Thạnh được đặt ở vị trí gần ngay ngã giao giữa những đoạn đường là Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Bùi Hữu Nghĩa. Tuy vị trí này khá dễ thấy nhưng khi khách hàng đi đến đoạn này cần lưu ý về địa chỉ của chi cụ thuế này lại nằm ở tuyến đường là 1 chiều, do đó cần tìm lối rẽ đi vòng mới tới điểm đó.

Chi cục thuế quận Bình Thạnh là một tổ chức trực thuộc của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục này có các chức năng và nhiệm vụ được quy định cụ thể theo quy định pháp luật, thực hiện các công tác về quản lý thuế, lệ phím phí và các khoản thu khác từ ngân sách nhà nước mà thuộc phạm vi nhiệm vụ cơ quan thuế quản lý.

Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa nắm rõ một số nội dung liên quan đến một số thông tin cơ bản của chi cụ thuế này. Sau đây, mời quý vị tham khảo bài viết của chúng tôi để có thể hiểu rõ hơn.

Chức năng, nhiệm vụ của chi Cục thuế quận Bình Thạnh

– Đối với chức năng của chi cục thuế quận Bình Thạnh: Tại quy định của điều 1 quyết định số 110/QĐ-BTC có quy định về chức năng của chi cục thuế quận, cụ thể là:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1.Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực (gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Đối với nhiệm vụ của chi cục thuế quận Bình Thạnh: Tại điều 2 của Quyết định số 110/QĐ-BTC có quy định rõ về nhiệm vụ của chi cụ thuế các quận, theo đó chi cụ thuế quận Bình Thạnh có nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

2.Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

4.Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

5.Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuếđầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

6.Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

7.Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

8.Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

9.Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

10.Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

11.Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

Ngoài ra, còn có các nhiệm vụ:

+ Bồi thường thiệt hại khi do lỗi cơ quan thuế cho người nộp thuế đúng quy định pháp luật.

+ Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thuế, lập các hồ sơ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các cá nhân, tổ chức  mà vi phạm pháp luật về thuế.

+ Thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hệ thống thuế dựa theo mục tiêu nâng cao chất lượng những hoạt động, cải tiến quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế, công khai hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người có nghĩa vụ nộp thuế.

+ Quản lý bộ máy, lao động, biên chế: tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về công chức trong Chi cục thuế.

+ Tổ chức tiếp nhận, triển khai các phần mềm của ứng dụng, hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế và công tác quản lý nội ngành vào trong các hoạt động của Chi cục Thuế.

+ Quản lý tài sản, kinh phí được giao và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế đúng quy định pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác mà do Cục trưởng Cục Thuế giao.

Địa chỉ Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Sau khi nắm được các chức năng và nhiệm vụ chi cục thuế quận Bình Thạnh, trong nội dung này chúng tôi xịn đề cập cụ thể về địa chỉ của chi cụ thuế quận Bình Thạnh để giúp quý vị có thể tới địa điểm này một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm được.

Chi cục thuế quận Bình Thạnh được đặt ở vị trí gần ngay ngã giao giữa những đoạn đường là Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Bùi Hữu Nghĩa. Tuy vị trí này khá dễ thấy nhưng khi khách hàng đi đến đoạn này cần lưu ý về địa chỉ của chi cụ thuế này lại nằm ở tuyến đường là 1 chiều, do đó cần tìm lối rẽ đi vòng mới tới điểm đó.

Việc di chuyển tới địa điểm này quý vị có thể lựa chọn đi bằng phương tiện như xe máy, taxi hoặc xe buýt ( 08,51,24,54,55,…)…

Địa chỉ của chi cụ thuế quận Bình Thạnh chỉ có 1 địa điểm duy nhất là: 368 Bạch Đằng, thuộc Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại chi cục thuế quận Bình Thạnh

Số điện thoại chi cục thuế quận Bình Thạnh là: 028 3843 4314

Ngoài ra, tại mỗi bộ phận sẽ có các số điện thoại khác nhau, cụ thể là:

– Đội kiểm tra Nội bộ: 028 3803 0003

– Đội kiểm tra thuế số 1: 028 3551 0181

– Đội kiểm tra thuế số 2: 028 3841 7629

– Đội kiểm tra thuế số 3: 028 3510 8119

– Đội kiểm tra thuế số 4: 028 3841 2349

– Đội kiểm tra thuế số 5: 028 3803 0003

– Đội trước bạ và Thu khác: 028 3551 3572

– Đội nghiệp vụ và dự toán: 028 2243 9286

 – Đội QLN-CCN: 028 2243 9286

– Đội KK-KTT-KTT &TH: 028 3843 4314

– Đội Tuyên truyển hỗ trợ:028 3551 0304

– Đội HC-NS-QT-TV: 028 3510 9937

– Đội quản lý Ấn chỉ: 028 3803 1795

– Đội thuế TNCN: 028 2243 9287

– Đội thuế Liên phường 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,Chợ Bà Chiểu: 028 3843 4313

– Đội thuế Liên phường 15.17,19, 21, 22,24,25, 26, 27, 28, Chợ Thanh Đa, Chợ Thị Nghè: 028 2243 9282

– Bộ phận một cửa: 028 3510 8118

Trên đây là toàn bộ những số điện thoại của từng bộ phận thuộc chi cục thuế quận Bình Thạnh. Dựa vào địa chỉ, số điện thoại quý vị có thể dễ dàng liên hệ tới cơ quan Nhà nước này.

Giờ làm việc Chi cục thuế quận Bình Thạnh

Giờ làm việc Chi cục thuế quận Bình Thạnh cũng là một thông tin cần thiết khi khách hàng cần làm việc với chi cục này, cụ thể là:

– Giờ làm việc:

+ Sáng: Từ 7 h30 đến 11h30

+ Chiều: Từ 13 h 30 đến 17 h00

– Ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, các ngày thứ 7 và chủ nhật đóng cửa.

Mã số thuế chi cục thuế quận Bình Thạnh

Mã số thuế là một dãy số được cấp do cá nhân, tổ chức, cơ quan nào đó khi bắt đầu hoạt động đến khi chủ thể không còn tồn tại nữa.

Theo đó chi cục thuế quận Bình Thạnh cũng có mã số thuế riêng, cụ thể là: 0301519977-014

Số tài khoản chi cục thuế quận Bình Thạnh

– Số tài khoản để nộp thuế của chi cục thuế quận Bình Thạnh là: 7111 105 6441

Được mở tại kho bạc nhà nước Quận Bình Thạnh.

– Sau đây, để quý vị hình dung rõ về việc nộp thuể, mời quý vị tham khảo thêm phần mở rộng sau đây:

Việc thực hiện nộp thuế bằng hai hình thức như sau:

+ Nộp thuế qua hình thức là nộp tiền mặt:

Người nộp thuế đến kho bạc nhà nước khi nộp thuế bằng tiền mặt thì không phải viết giấy nộp tiền, nhưng cần phải viết bảng kê nộp thuế theo mẫu

Nếu khi nộp thuế lầ đầu thì ghi đầy đủ những nội dung về bảng kê nọp thuế. Nếu là nộp thuế ở những lần tiếp theo thì người nộp thuế sẽ ghi những thông tin gồm: tên cá nhân/tổ chức, mã số thuế, tiểu mục, số tiền thuế từng tiểu mục.

Khi nhận được tiền thuế thì nhân viên bên kho bạc nhà nước sẽ in 2 liên là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ký tên và đóng dấu đã thu tiền và dấu “KTKB” và giao liên 2 cho người nộp thuế

+ Nộp thuế qua hình thức chuyển khoản

Nếu mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước

Người nộp thuế đến trực tiếp kho bạc Nhà nước nơi đã mở tài khoản để có thể lập bảng kê theo mẫu, sau đó các bước như với trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt

Khi đó, kho bạc nhà nước trích tài khoản của người nộp thuế nộp vào ngân sách Nhà nước. Người nộp thuế sẽ nhận được liên 2.

Nếu mở tài khoản ở ngân hàng khác.

Người nộp thuế lập ra 4 liên theo mẫu về giấy nộp tiền, sau đó gửi ngân hàng nơi mở tài khoản để ngân hàng có thể trích tiền gửi của người nộp thuế để chuyển vào tài khoản cơ quan thuế mà mở tại kho bạc Nhà nước.

Chi cục trưởng chi cục thuế quận Bình Thạnh hiện nay?

Chi cục trưởng chi cục thuế quận Bình Thạnh hiện nay là Ông Trần Văn Đức – Đây là người đứng đầu của Chị cục thuế quận Bình Thạnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng của Cục thuế về toàn bộ những hoạt động nhiệm vụ mà được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Trên đây là nội dung bài viếtchi cục thuế quận Bình Thạnh trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

# Địa chỉ Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng nằm trên phố Đoàn Trân Nghiệp, cạnh trường mầm non Bùi Thị Xuân, ngay phía sau của Vincom Bà Triệu. do đó quý vị có thể di chuyển dễ dàng đến chi...

Chi cục thuế quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hiện nay, Chi cục Thuế quận Ba Đình chưa có website riêng để nắm bắt được thông tin về chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn. Quý vị có thể đến trực tiếp Chi cục thuế quận Ba Đình để gặp bộ phận “tiếp dân” hoặc truy cập trang web của Cục Thuế Thành phố Hà...

Chi Cục thuế Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Nắm được thông tin các cơ quan hành chính nhà nước sẽ giúp việc thực hiện thủ tục có liên quan của các tổ chức, cá nhân được dễ dàng hơn khi xác định được địa chỉ, giờ làm việc, số điện...

# Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hiện nay địa chỉ hiện tại của Chi cục thuế quận 1 đặt tại trụ sở số: 8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí...

Thông tin Chi cục thuế quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chi cục thuế quận Thanh Xuân có chức năng là tổ chức việc thực hiện công tác quản lý về thuế, về phí, lệ phí và những khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi