Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Hành Chính Biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?

Biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?

Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo là nhóm biển báo cho người tham gia giao thông biết trước các nguy hiểm trên đường để chủ động phòng ngừa kịp thời. Biển chủ yếu có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu.

Biển báo giao thông là một bộ phận cấu thành quan trọng của bộ quy tắc tham gia giao thông, có vai trò yêu cầu, chỉ dẫn, cảnh báo người tham gia giao thông. Mỗi loại biển sẽ có những đặc điểm nhận diện khác nhau giúp người tham gia giao thông thực hiện đúng quy định.

Để tìm hiểu biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Các loại biển báo giao thông

Biển báo hiệu đường bộ trong hệ thống pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam bao gồm 5 nhóm cơ bản, đó là: Biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm và cảnh báo; biển chỉ dẫn, biển phụ, biển viết bằng chữ. Trong đó:

Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Nhóm biển hiệu lệnh là nhóm biển để báo các hiệu lệnh phải chấp hành. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo (trừ một số biển đặc biệt). Các biển có dạng hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông đường biết.

Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo là nhóm biển báo cho người tham gia giao thông biết trước các nguy hiểm trên đường để chủ động phòng ngừa kịp thời. Biển chủ yếu có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu.

Nhóm biển chỉ dẫn là nhóm biển báo dùng để cung cấp thông tin và các chỉ dẫn cần thiết cho người tham gia giao thông. Biển chỉ dẫn chủ yếu có hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên, nền màu xanh.

Nhóm biển phụ, biển viết bằng chữ là nhóm biển nhằm thuyết minh bổ sung nội dung các nhóm biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn; hoặc được sử dụng độc lập.

Biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?

Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được sử dụng để thông báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất nguy hiểm hoặc những điểm cần lưu ý trên tuyến đường, từ đó giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.

Biển báo nguy hiểm có các đặc điểm sau:

– Biển báo nguy hiểm chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lê trời, trừ biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên” thì đỉnh tương ứng hướng xuống dưới.

– Nhóm biển báo nguy hiểm thường có nền màu vàng, viền đỏ và có hình vẽ màu đen mô tả thông tin cần báo hiệu.

Để thấy rõ biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì, mời theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Ý nghĩa của các biển báo nguy hiểm

– Biển số W.201 (a, b): để báo trước đến chố ngoặt nguy hiểm:

+ Biển số W.201a chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái;

+ Biển số W.201b chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.

(1) Biển số W.201a (2) Biển số W.201b

– Biển số W.201(c,d): để báo trước “Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe” với xe có trọng tâm cao và trọng tải lớn như xe tải, xe buýt giường nằm,…

+ Biển số W.201c chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái ;

+ Biển số W.201d chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.

(3) Biển số W.201c (4) Biển số W.201d

 

– Biển số W.202(a,b): báo trước sắp đến “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”

+ Biển số W.202a đặt trong trường hợp có từ 2 chỗ ngoặt, ở gần nhau trong đó có ít nhất một chỗ ngoặt nguy hiểm mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái;

+ Biển số W.202b đặt trong trường hợp như biển số W.202a nhưng hướng vòng bên phải.

(5) Biển số W.202a (6) Biển số W.202b

– Biển số W.203(a,b,c): để báo trước sắp đến “Đường bị thu hẹp”

+ Biển số W.203a đặt trong trường hợp đường bị thu hẹp cả hai bên;

+ Biển số W.203b hoặc biển số W.203c đặt trong trường hợp đường bị thu hẹp về phía trái hoặc phía phải.

(7) Biển số W.203a (8) Biển số W.203b (9) Biển số W.203c

– Biển số W.204 để báo trước “Đường hai chiều”

(10) Biển số W.204

– Biển số W.205(a,b,c,d,e): “Đường giao nhau”

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp trên cùng một mặt bằng

(10) Biển số W.205a (11)Biển số W.205b (12)Biển số W.205c (13)Biển số W.205d (14) Biển số W.205e

TMT - QLNT

 

– Biển số W.206 “Giao nhau chạy theo vòng xuyến”

Để báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên.

(15) Biển số W.206

– Biển số W.207(a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) “Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)”

                                                                                                             

  (16) Biển số W.207a                                    (17) Biển số W.207b                                         (18) Biển số W.207c

                                                                 

                                     (19) Biển số W.207d                               (20) Biển số W.207e

                                                                                         

 (21) Biển số W.207f                                       (22) Biển số W.207g                                           (23) Biển số W.207h           

                                                                                                        

(24) Biển số W.207i                                            (25) Biển số W.207                                        (26) Biển số W.207l

– Biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính)”

Các xe đi trên đường có đặt biển số W.208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

(27) – Biển số W.208

– Biển số W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”

Để báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người tham gia giao thông khó quan sát thấy đèn để kịp thời xử lý, đặt biển số W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”.

(28) – Biển số W.209

– Biển số W.210 ” Giao nhau với đường sắt có rào chắn”

(29) – Biển số W.210

– Biển số W.211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và Biển số W.211b “Giao nhau với đường tàu điện”

                                                          

(30) Biển số W.211a                                                                (31) Biển số W.211b

– Biển số W.212 “Cầu  hẹp”

Khi qua các cầu này lái xe phải đi chậm, quan sát, nhường nhau và dừng lại chờ ở hai đầu cầu.

(32) Biển số W.212

– Biển số W.213 “Cầu tạm”

 Khi gặp báo hiệu cầu tạm, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông cần thận trọng, khi nước ngập nhất thiết không được qua cầu.

(33) – Biển số W.213

– Biển số W.214 “Cầu quay – cầu cất”

Các phương tiện đi trên đường bộ phải dừng lại chờ đợi.

(34) – Biển số W.214

 

46 kiểu biển báo nguy hiểm trong giao thông đường bộ

 

– Biển số W.215a “Kè, vực sâu phía trước”, biển số W.215b “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải” và biển số W.215c “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”

Cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm),

                                                                                       

       (35) Biển số W.215a                             (36) Biển số W.215b                             (37) Biển số W.215c

– Biển số W.216a “Đường ngầm” và biển số W.216b “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”

                                                    

         (37) Biển số W.216a                                                         (38) Biển số W.216b

– Biển số W.217 “Bến phà”

Người tham gia giao thông  phải tuân theo nội quy bến phà.

(39) – Biển số W.217

– Biển số W.218 “Cửa chui”

(40) – Biển số W.218

– Biển số W.219 “Dốc xuống nguy hiểm”

Người lái các phương tiện phải lựa chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe xuống dốc một cách thuận lợi, an toàn.

(41)  – Biển số W.219

– Biển số W.220 “Dốc lên nguy hiểm”

Người lái các phương tiện phải lựa chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe lên dốc một cách thuận lợi, an toàn.

(42) – Biển số W.220

– Biển số W.221(a,b) “Đường không bằng phẳng”

                                                                       

          (43) Biển số W.221a                                                      (44) Biển số W.221b

– Biển số W.222a “Đường trơn” và Biển số W.222b “Lề đường nguy hiểm”

Khi gặp biển này, tốc độ xe chạy phải giảm phù hợp và người tham gia giao thông phải thận trọng.

                                                          

       (44) Biển số W.222a                                                                           (45) Biển số W.222b

– Biển số W.223(a,b) “Vách núi nguy hiểm”

                                                                                

       (46) Biển số W.223a                                                                    (47) Biển số W.223b

– Biển số W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”

Gặp biển này các xe phải giảm tốc độ, nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe khi không gây nguy hiểm cho người đi bộ.   

(48) – Biển số W.224

– Biển số W.225 “Trẻ em”

Gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường.

(49) – Biển số W.225

– Biển số W.226 “Đường người đi xe đạp cắt ngang”

(50) Biển số W.226

– Biển số W.227 “Công trường”

Khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó.

(51) – Biển số W.227

– Biển số W.228(a,b) “Đá lở” và biển số W.228c “Sỏi đá bắn lên” và biển số W.228d  “Nền đường yếu”

+ Gặp biển này, người tham gia giao thông phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.

+ Lái xe cần chú ý giảm tốc độ hợp lý.

                                                                                               

(52) Biển số W.228a             (53) Biển số W.228b                         (54) Biển số W.228c         (56) Biển số W.228d

– Biển số W.229 “Dải máy bay lên xuống”

(57) – Biển số W.229

– Biển số W.230 “Gia súc”

Người tham gia giao thông có trách nhiệm đi chậm, quan sát và dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.

(58) – Biển số W.230

– Biển số W.231 “Thú rừng vượt qua đường”

Người tham gia giao thông phải đi chậm, chú ý quan sát hai bên đường và thận trọng đề phòng tai nạn.

(59) – Biển số W.231

– Biển số W.232 “Gió ngang”

Người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe.

(60) – Biển số W.232

– Biển số W.233 “Nguy hiểm khác” 

(61) – Biển số W.233

– Biển số W.234 “Giao nhau với đường hai chiều”

(62) – Biển số W.234

– Biển số W.235 “Đường đôi”

(62) – Biển số W.235

– Biển số W.236 ” Kết thúc đường đôi”

(63) – Biển số W.236

– Biển số W.237 “Cầu vồng”

Dùng để nhắc nhở lái xe phải thận trọng. Biển đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.

(64) – Biển số W.237

– Biển số W.238 “Đường cao tốc phía trước”

(65) – Biển số W.238

– Biển số W.239a “Đường cáp điện ở phía trên”; Biển số W.239b “Chiều cao tĩnh không thực tế”

                                                                        

          (66) Biển số W.239a                                                                 (67) Biển số W.239b

– Biển báo W.240 “Đường hầm”

Dùng để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ:

(68) – Biển số W.240

– Biển số W.241 “Ùn tắc giao thông”

(69) – Biển số W.241

– Biển số W.242(a,b) “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”

                                                                           

(70) Biển số W.242a                                                                             (71) Biển số W.242b

– Biển báo số W.243 (a,b,c) “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ”

                                                     

            (72) Biển số W.243a               (73) Biển số W.243b                (74) Biển số W.243c

– Biển số W.244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”

(75) – Biển số W.244

– Biển số W.245 (a,b) “Đi chậm”

                                                             

                (76) Biển số W.245a                                        (77) Biển số W.245b

– Biển số W.246 (a,b,c) “Chú ý chướng ngại vật”      

                                                                                 

  (78) Biển số W.246a                                                (79) Biển số W.246b                      (80) Biển số W.246c

– Biển số W.247 “Chú ý xe đỗ”

(79) – Biển số W.247

Qua bài viết, Biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì, quý bạn đọc đã có được những thông tin liên quan đến biển báo giao thông nói chung và biển báo nguy hiểm nói riêng. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu?

Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định cụ thể thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện...

Mức phạt không bằng lái xe máy 2023

Giấy phép lái xe là giấy tờ phải có đối với mỗi người lái xe tham gia giao thông. Mức phạt không bằng lái xe máy 2023 là bao nhiêu...

Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào?

Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước; khi vượt, các xe phải vượt về bên trái (trừ các trường hợp được quy định trong Luật Giao thông đường bộ)....

Đội mũ bảo hiểm lưỡi trai có bị phạt không?

Xử phạt người điều khiển xe máy, người ngồi sau xe máy (khi tham gia giao thông) không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy hoặc có đội nhưng không cài...

Căn cước công dân gắn chip có tác dụng gì?

Thẻ CCCD gắn chip có mức độ bảo mật cao và được tích hợp công nghệ đặc biệt. Căn cước công dân gắn chip có tác dụng...

Người bao nhiêu tuổi không được uống rượu bia?

Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định...

Hướng dẫn tra mã định danh học sinh

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu...

Mức xử phạt giả mạo logo đã đăng ký với Bộ Công Thương?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Mức xử phạt giả mạo logo đã đăng ký với Bộ Công...

Lịch thi công chức thuế 2022

Năm 2022, cơ quan thuế trên toàn quốc dự định tuyển 2042 chỉ tiêu. Vậy Lịch thi công chức thuế 2022 là khi...

Tổ chức chính trị xã hội là gì?

Tổ chức chính trị - xã hội là các tổ chức tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức chính trị xã hội là...

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thua cá độ bóng đá không trả tiền có được không?

Người có hành vi thực hiện cá độ bóng đá sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo từng trường hợp cụ...

Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh không?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh...

Án treo có được đi làm ở tỉnh khác không?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt...

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt...

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Tài xỉu trong bóng đá là gì? Chơi tài xỉu có phải cá độ không?

Tài xỉu trong bóng đá là kiểu cá độ bóng đá phổ biến trong đó người chơi sẽ chọn một con số về thông số nhất định trong một trận bóng mà nhà cái đưa ra như tổng số bàn thắng, tổng số thẻ, tổng số quả ném biên….trong tài xỉu bóng đá, thì mọi người thường chơi Tài Xỉu trên tổng số bàn thắng của một trận...

Án treo có phải là tiền án không?

Người được hưởng án treo và chưa được xóa án tích thì vẫn xem là có tiền án, vì mặc dù không phải chấp hành hình phạt tù nhưng người hưởng án treo cũng đã bị tuyên án là phạm...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi