Trang chủ #1 Số điện thoại, Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 4997 Lượt xem

#1 Số điện thoại, Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

trung tâm giới thiệu việc làm được thực hiện theo quyết định là 1615/QĐ-UBND của quyết định ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đổi thành tên hiện tại là: Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long là một đơn vị sự nghiệp có nguồn thu và tự đảm bảo về một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Theo đó, trung tâm này được thành lập bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có quyết định và đồng thời được trực tiếp quản lý bởi Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội.

Đây là một trung tâm có tư cách pháp nhân đồng thời có con dấu, được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước.

Sau đây, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một số nội dung cụ thể về trung tâm dịch vụ việc làm tại Vĩnh Long.

Qúa trình hình thành và phát triển trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long được thành lập từ năm 1989, sau đó chính thức được hoạt động từ năm 1991.

Ban đầu, trung tâm này được gọi với các tên là trung tâm dạy nghề, sản xuất kinh doanh và dịch vụ; sau đó là trung tâm xúc tiến việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm được thực hiện theo quyết định là 1615/QĐ-UBND của quyết định ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đổi thành tên hiện tại là: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long ở đâu?

– Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long có cùng địa điểm với cơ quan bảo hiểm xã hội mà có địa chỉ riêng biệt, cụ thể có địa điểm trụ sở chính hiện tại ở: Số 100 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– 2 cơ sở làm việc khác và 1 chi nhánh gồm:

+ Địa chỉ: Số 55 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Địa chỉ: Số 89A Lê Thái Tổ, thuộc phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Chi nhánh là: Bảo hiểm thất nghiệp ấp Phước Yên A, xã Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về thời gian làm việc của trung tâm dịch vụ tại Vĩnh Long, cụ thể:

Thứ 2: 7h00 đến 17 h00

Thứ 3: 7h00 đến 17 h00

Thứ 4: 7h00 đến 17 h00

Thứ 5: 7h00 đến 17 h00

Thứ 6: 7h00 đến 17 h00

Thứ 7: Đóng cửa

Chủ nhật: Đóng cửa

Số điện thoại liên hệ trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long có địa điểm hiện tại ở: Số 100 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại liên hệ là: 0270 3822785 – 0270 3863415 – 0270 3834037

Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long

Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long, cụ thể bao gồm:

– Thực hiện đúng quy định theo đúng quy định pháp luật trong hoạt động và tổ chức tại trung tâm dịch vụ việc làm tại Vĩnh Long.

– Xây dựng về các quy chế hoạt động tại Trung tâm đúng theo hướng dẫn từ Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội.

– Hàng năm thực hiện đồng thời xây dựng các kế hoạch hoạt động mà được cấp có thẩm quyền phê duyệt

– Thực hiện về quyền lợi của viên chức, công chức, người lao động mà làm việc ở Trung tâm theo quy định pháp luật

– Thực hiện đầy đủ về hợp đồng đã được giao kết, những cam kết với người lao động, người học nghề, người sử dụng lao động, người được giới thiệu, tư vấn việc làm.

– Theo dõi về tình trạng của những người lao động mà Trung tâm Vĩnh Long cung ứng, giới thiệu ở thời gian những người lao động theo công việc dưới 12 tháng, hợp đồng lao động mùa vụ. Nếu hợp đồng lao động có thời hạn là từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ theo dõi trong 12 tháng.

– Cung cấp những thông tin về thị trường lao động theo đúng yêu cầu của cá nhân cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

– Trung tâm thông báo công khai ở trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 30 ngày  về: quyết định thành lập trung tâm, số điện thoại và địa điểm trung tâm.

– Phân tích và dự báo thị trường lao động để phục vụ xây dựng kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội

– Cứ 6 tháng và hằng năm thì trung tâm sẽ báo lên Sở Lao động –Thương binh và  Xã hội tình hình trung tâm về hoạt động dựa theo hướng dẫn từ Bộ Lao động –Thương binh và  Xã hội.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long bao gồm có:

– Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Đặng Vinh Hiển

Số điện thoại liên hệ: 091 313 9290

Email: dvhien.sldtb@vinhlong.gov.vn

+ Phó giám đốc: Nguyễn Quốc Thanh

Số điện thoại: 094 5195 198

Email: nqthanh.sldtb@vinhlong.gov.vn

+ Phó giám đốc: Lê Thị Huế Nhi

Số điện thoại liên hệ: 0399 451 449

Email: lthnhi.sldtb@vinhlong.gov.vn

– Các phòng ban khác:

+ Phòng hành chính – tổng hợp

+ Phòng thị trường  – việc làm

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

+ Phòng Đào tạo

Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long

Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long bao gồm một số nội dung điển hình như sau:

– Hoạt động về tư vấn:

+ Tư vấn học nghề cho những lao động về việc lựa chọn nghề, nơi làm việc và trình độ đào tạo phù hợp với chính khả năng nguyện vọng của họ.

+ Tư vấn việc làm cho lao động khi lựa chọn công việc phù hợp với nguyện vọng và khả năng từng người,…

+ Tư vấn về tuyển dụng lao động, sử dụng lao động, phát triển việc làm, quản trị và phát triển nhân lực cho người sử dụng lao động.

+ Tư vấn về các chính sách và quy định pháp luật lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

– Giới thiệu việc làm cho người lao động, tuyển lao động và cung ứng lao động từ yêu cầu của người sử dụng lao động

– Tổ chức và đào tạo, tập huấn để nâng cao về năng lực tìm kiếm về việc làm đồng thời dạy nghề, đào tạo nghề theo quy định pháp luật.

– Tuyên truyền và phổ biến các chính sách và quy định pháp luật lao động và việc làm.

– Thực hiện các thủ tục liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp như tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp,…

– Thực hiện các dịch vụ mà pháp luật quy định khác.

Thời gian nộp BHTN tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa có việc làm trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn nhận trợ cấp.

Trường hợp người lao động không thể nộp hồ sơ trực tiếp thì có thể ủy quyền cho người khác nếu người lao động thuộc một trong những trường hợp sau:

– Ốm đau, thai sản, có xác nhận của cơ sở y tế đủ thẩm quyền.

– Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

– Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà người lao động chưa nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và làm căn cứ tính trợ cấp thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.

Trên đây là nội dung bài viết Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long  trong mục Trung tâm dịch vụ việc làm của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

->>>> Tham khảo thêm : Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

->>>> Tham khảo thêm : Tư vấn bảo hiểm xã hội

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Số điện thoại, Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa

Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y...

#1 Địa chỉ, Số điện thoại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương

Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các nhiệm vụ về các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định của pháp...

Thông tin Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng

Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đặt tại huyện Đan Phượng, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng theo quy...

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Khi giải quyết các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ được rất nhiều người tìm...

Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm là BHXH cấp quận trực thuộc thành phố. Vì vậy, có, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, cụ thể được quy định tại Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi