Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Số điện thoại, địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 2379 Lượt xem

Số điện thoại, địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận Liên Chiểu.

Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu là BHXH cấp quận trực thuộc thành phố. Vậy chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm là gì? Địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội quận đặt tại đâu? Cơ quan bảo hiểm quận Liên Chiểu thực hiện những thủ tục hành chính gì?

Khách hàng đang có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến cơ quan bảo hiểm xã hội tại quận Liên Chiểu vui lòng theo dõi nội dung bài biên soạn dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận Liên Chiểu. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu được quy định như sau:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu nằm ở tây bắc thành phố Đà Nẵng, Phía đông giáp quận Thanh Khê và biển Đông (vịnh Đà Nẵng). Phía tây giáp huyện Hòa Vang. Phía nam giáp quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.

Quận có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thuận lợi phát triển giao thông vận tải, du lịch và là nơi tập trung 2 khu công nghiệp lớn của Đà Nẵng. Quận Liên Chiểu có 5 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh.

Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội đặt tại phường Hoà Minh có địa chỉ  tại Số 252 đường Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

– Điện thoại: 0236.3767.256 – 0236.3730.085

– Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử quận Liên Chiểu Số điện thoại tư vấn bảo hiểm xã hội: 0236.3730.085/ 0236. 3767.256

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

– Kho bạc Nhà nước quận Liên Chiểu: 37410105671892008

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Liên Chiểu: 2002202917065

– Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân: 56010009843037

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041000269477

– Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng: 3041110777999

– Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng: 917035000005

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội Liên Chiểu

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội Liên Chiểu cũng tương tự như thời gian làm việc của các cơ quan bảo hiểm xã hội khác tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

– Thời gian làm việc buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ

– Thời gian làm việc buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận hiện nay chỉ làm việc từ Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH quận Liên Chiểu

Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ phân công của mình theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội quận phụ trách thực hiện, xử lý giải quyết tiếp nhận các thủ tục hành chính sau:

– Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

– Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

– Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

– Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

– Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

– Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng

– Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

– Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

– Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

– Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Top trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi