Trang chủ #1 Thông tin liên hệ Tòa án nhân dân quận 10
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin hữu ích |
  • 3735 Lượt xem

#1 Thông tin liên hệ Tòa án nhân dân quận 10

Tòa án nhân dân quận 10 có quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.

Hiện nay nhiều người dân tại Quận 10, Hồ Chí Minh mặc dù gặp phải các vấn đề về pháp lý liên quan đến tranh chấp, bồi thường thiệt hại…nhưng không biết đề nghị Tòa án nhân dân Quận 10 giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Do vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về địa chỉ, ,chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, thẩm quyền của toà án quận 10 để Khách hàng nắm rõ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân quận 10

Tòa án nhân dân quận 10 là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ của toà án được thể hiện rõ đó là:

– Nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Chức năng: xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

– Quyền hạn:

+ Tòa án nhân dân quận 10 có quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.

+ Toàn án có quyền xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

+ Toà án có quyền ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự.

Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

+ Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.

Tòa án nhân dân quận 10 có quyền khi thực hiện xét xử vụ án hình sự:

+ Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

+ Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;

+  Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

+ Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, toà án nhân dân quận 10 còn có quyền thực hiện quyền hạn khác theo quy định của luật.

Địa chỉ Toà án nhân dân quận 10

Địa chỉ Tòa án nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh: Số 27 Đường Thành Thái, phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay theo phân cấp Tổ chức Tòa án nhân dân thì Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp của Toà án quận 10 là Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại Toà án nhân dân quận 10

Số điện thoại Tòa án nhân dân quận 10 là 0283.8639395 – 0283.8639747 – 0283.8639746

Chánh án Toà án nhân dân quận 10

– Chánh án :  Lại Văn Trình

– Phó Chánh án : Đặng Thị Tuyết Hải

Các thẩm phán :

– Nguyễn Thị Phong

– Uông Hoài Nam

– Huỳnh Hoài Phương

– Vũ Tùng Lâm

– Phan Nhật Bình

– Nguyễn Tấn Chinh

– Lê Thị Hoàng Hoa

– Nguyễn Thị Thu Hương

– Nguyễn Trung Tính

– Nguyễn Thị Hà

Cụ thể Chánh án Tòa án nhân dân quận 10 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Theo quy định thì nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân quận là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Chánh án Tòa án nhân dân quận có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

– Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng; giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

Giúp việc cho Chánh án toà án quận 10 có sự hỗ trợ của phó chánh án. Cụ thể theo quy định thì Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận, là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao và Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng.

Toà án nhân dân quận 10 giải quyết những vụ việc gì?

Tòa án nhân dân quận 10 thực hiện xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227; Tội giết người….

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bên cạnh đó Tòa án nhân dân quận 10 giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài như Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, Tranh chấp về lao động…

Ngoài ra Tòa án nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó…

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Tòa án nhân dân quận 10 trong chuyên mục Tòa án nhân dân. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin ly hôn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

#1 Tìm hiểu chi tiết Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá...

#1 Thông tin chi tiết Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh có quyền xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung...

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Khu trung tâm hành chính, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (số 1 đường F thành phố Dĩ...

Thông tin chi tiết Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiện nay Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm hiện có 22 công chức, trong đó có 09 Thẩm phán. Địa chỉ của Tòa án đặt tại số 25 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tòa án nhân dân cấp trên trực...

Tòa án nhân dân do ai bầu ra?

Tòa án nhân dân do ai bầu ra? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị giải đáp thắc mắc, mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi