• Thứ sáu, 30/12/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3898 Lượt xem

Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2023

Từ ngày 01/01/2022, những cá nhân thuộc đối tượng vừa nêu sẽ thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2022, cá nhân làm bản cam kết thuế TNCN (để không khấu trừ 10% thuế TNCN) theo Mẫu. Vậy Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2023 là mẫu nào? gồm những nội dung gì? Khách hàng quan tâm đến nội dung trên vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bản cam kết không phát sinh TNCN sử dụng khi nào?

Trước hết, cần phải hiểu những thu nhập nào là thu nhập phải nộp thuế? Có thể hiểu, thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…).

Trường hợp người lao động có thu nhập ở 2 nơi thì theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

– Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cả 2 công ty, sẽ tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Nếu một trong 2 nơi ký hợp đồng với thời hạn dưới 3 tháng và có mức thu nhập từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên thì cần phải khấu trừ 10%. Lưu ý, trường hợp này không được làm cam kết vì có thu nhập ở 2 nơi.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động chỉ làm việc ở 1 nơi nhưng lại có mặt trong danh sách nhân viên ở công ty khác và không có thu nhập ở công ty đó. Khi quyết toán thuế, người lao động cần phải làm bản cam kết không phát sinh thu nhập cá nhân để chứng minh người lao động chỉ có 1 nguồn thu nhập và chỉ làm việc tại 1 nơi.

Điều kiện được lập bản cam kết không phát sinh thuế TNCN

Không phải bất cứ trường hợp nào cũng đều thực hiện lập theo Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2023. Bởi pháp luật có quy định về điều kiện được lập bản cam kết, Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân phải đủ các điều kiện sau mới được lập bản cam kết để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân tại nguồn:

– Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

– Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (nếu làm ở 02 nơi trở lên thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế sẽ không được làm bản cam kết).

– Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế

Từ ngày 01/01/2022, những cá nhân thuộc đối tượng vừa nêu sẽ thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Biểu mẫu này thay thế Mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2023 để Khách hàng có thể tham khảo và sử dụng:

TẢI MẪU BẢN CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THUẾ TNCN 2023

Cách viết mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Khi hoàn thành Mẫu cam kết 08/CK-TNCN, người lập cần ghi các thông tin như sau:

(1) Mục kính gửi: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập, không phải ghi tên cơ quan thuế (ví dụ như công ty, doanh nghiệp,…).

(2) Ghi đầy đủ họ và tên của mình.

(3) Ghi đầy đủ mã số thuế của mình.

(4) Ghi nơi địa chỉ cư trú (thường trú, tạm trú).

(5) Ghi ước tính tổng thu nhập của mình trong năm dương lịch chưa đến mức phải nộp thuế (ghi cả phần số và phần chữ).

(6) Đề ghị: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Các trường hợp nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo Điểm b, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế, cụ thể:

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác thì việc khấu trừ thuế phải được thực hiện như sau:

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Theo Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì trường hợp bạn ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên, thu nhập chịu thuế 01 tháng dưới 05 triệu đồng thì chịu thuế suất 5%.

Như vậy nếu cá nhân không kí hợp đồng lao động hoặc kí hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì công ty sẽ khấu trừ thuế 10% nếu tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên. Đối với thu nhập 1 triệu thì cá nhân không bị khấu trừ thuế.

Trên đây là một số chia sẻ về Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế TNCN 2023. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc, vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11...

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật hiện...

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của...

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng?

Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp...

Thủ tục chứng minh căn nhà duy nhất

Để giúp Quý độc giả thực hiện Thủ tục chứng minh căn nhà duy nhất, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý độc giả theo...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi