Luật Hoàng Phi Tư vấn Bảo Hiểm | Thuế | Kế Toán Thu nhập chịu thuế tncn 2021 mới nhất

Thu nhập chịu thuế tncn 2021 mới nhất

Những người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp thì ngoài mức lương nhận được họ còn quan tâm đến vấn đề là với mức lương bao nhiêu thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nộp thuế là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi công dân do đó nếu như thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật thì cá nhân đó sẽ phải thực hiện việc nộp thuế. Một vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay đó là thu nhập chịu thuế tncn 2021, bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích ra để nộp một phần tiền lương hoặc khoản tiền từ các nguồn thu khác để nộp vào ngân sách của nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Như vậy có thể thấy được rằng việc nộp thuế thu nhập cá nhân được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế của mỗi cá nhân nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những đối tượng cá nhân có thu nhập thấp hoặc vừa đủ để nuôi sống bản thân, gia đình ở mức cần thiết.

Nền kinh tế hiện nay ngày càng phát triển, trình độ dân chí ngày một nâng cao thu nhập bình quân đầu người của mỗi cá nhân theo đó cũng ngày càng tăng cao vì thế việc hoàn thành nghĩa vụ với xã hội, tăng thu cho ngân sách cũng điều mà mỗi cá nhân cần thực hiện.

Thực tế có thể thấy ở nước ta hiện nay thu nhập của các tầng lớp nhân dân trong xã hội có sự chênh lệch khá rõ rệt. Đa số dân cư có thu nhập còn thấp những cũng có một phần cá nhân có thu nhập tương đối cao nhất là những cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, làm việc trong các khu công nghiệp hoặc là các khu chế xuất hoặc là một số cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Có thể thấy được rằng thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng như là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thực hiện công bằng xã hội bởi lẽ thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân có thu nhập cao hơn mắc khởi điểm của thu nhập chịu thuế.

Theo quy định hiện hành thì đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như:

– Đối với những cá nhân cư trú thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chính là thu nhập phát sinh trong và ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Còn đối với những cá nhân không cư trú thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam và không phân biệt về nơi trả và nơi nhận thu nhập.

Như vậy có thể thấy được rằng kể cả những cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam nếu có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì vẫn phải thực hiện việc nộp thuế theo quy định, theo đó những thu nhập chịu thuế tncn 2021 cũng là vấn đề được nhiều người tìm hiểu hiện nay.

Những thu nhập chịu thuế tncn 2021

Nội dung trên đã giải thích được khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì, ở nội dung này sẽ nêu cụ thể về thu nhập chịu thuế tncn 2021 như sau:

– Thu nhập từ kinh doanh:

Thu nhập từ kinh doanh bao gồm: các thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập có từ khoản tiền lương, tiền công:

Bao gồm có tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh,….tiền thù lao dưới các hình thức;…

– Các khoản thu nhập từ việc đầu tư vốn:

Thu nhập này bao gồm có tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần;…

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn:

Gồm có thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; từ việc chuyển nhượng chứng khoán;…

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm có:

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;…

– Thu nhập từ trúng thưởng như trúng thưởng xổ số; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;…

–  Thu nhập từ bản quyền như thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; từ việc chuyển giao công nghệ;

– Các khoản thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế,…

Từ đó có thể thấy được rằng thu nhập chịu thuế tncn 2021 gồm rất nhiều đối tượng được quy định cụ thể và chi tiết tại điều 3 trong luật thuế thu nhập cá nhân trừ những thu nhập được miễn thuế theo quy định.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Theo đó thuế thu nhập cá nhân 2021 được tính như sau:

– Đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và tiền công phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên công thức tính thuế được xác định bằng thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính trên thu nhập tính thuế và thuế xuất, cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân x Thuế suất

Trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trừ đi các khoản đã được giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế sẽ bằng tổng thu nhập trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Những khoản giảm trừ bao gồm có giảm trừ gia cảnh; các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyên; các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo,…theo quy định.

+ Trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc là ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì công thức tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân bị khấu trừ  = Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân x Thuế suất 10%

– Đối với cá nhân không cư trú

Trường hợp này thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với khoản tiền lương, tiền công của của cá nhân không cư trú được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân x Thuế suất 20%.

Như vậy có thể thấy được rằng có 3 cách thức để tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công dành cho ba đối tượng khác nhau như sau:

– Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần:

cách tính này sẽ áp dụng đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên;

– Tính thuế thu nhập cá nhân bằng cách khấu trừ 10%:

cách tính này dành cho cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn là dưới 3 tháng hoặc là không ký hợp đồng lao động;

– Bằng cách khấu trừ 20%:

các tính này áp dụng đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

Từ đó có thể thấy được rằng ngoài vấn đề thu nhập chịu thuế tncn 2021 thì cách tính thuế thu nhập cá nhân cũng có vai trò rất quan trọng.

Cách tra thuế thu nhập cá nhân đã nộp

Ngoài những thu nhập chịu thuế tncn 2021 thì một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm hiện nay là làm thế nào để có thể tra được thuế thu nhập cá nhân đã nộp. Nội dung này sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về các cách thức để tra cứu:

– Tra cứu tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp bằng hóa đơn

Bằng cách này thì người nộp thuế phải thực hiện tại chi cục thuế hoặc nhận trực tiếp từ người thu thuế đã nộp. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế sẽ có một biên lai thu tiền bên thu và bên nộp mỗi bên sẽ giữ lại một bản để đối chiếu làm minh chứng nếu có sai sót.

Theo đó dựa vào biên lai này người nộp thuế có thể kiểm tra lại bằng cách xem lại những khoản thuế mà họ trừ từ mục đầu tiên đến mục cuối cùng đã chính xác chưa.

– Thực hiện tra cứu thông qua hệ thống website

Bước 1: Truy cập vào trang website của tổng cụ thuế theo địa chỉ là

https://nhantokhai.gdt.gov.vn

để nhận tờ khai về những khoản thuế mà mình vừa nộp

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản

Nếu người nộp thuế đang làm cho doanh nghiệp thì đăng nhập vào vào hệ thống hoặc địa chỉ của doanh nghiệp với mã đăng nhập, mật khẩu do doanh nghiệp cung cấp. Chọn đối tượng là người nộp thuế. Đăng nhập để thực hiện việc tra cứu những khoản thuế cá nhân cần nộp là bao nhiêu tiền và các khoản thuế đã nộp.

Bước 3: Chọn phần kê khai trực tuyến để có những thông tin khi đã nộp thuế

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống thì một hệ thống mới sẽ hiện lên và chọn “Kê khai trực tuyến” để lấy những thông tin trực tiếp từ khoản thu nhập cá nhân và các khoản thuế đã nộp.

Mục đầu tiên cần phải làm là điền là tờ khai, chọn loại tờ khai cần tìm kiếm sau đó điền vào để lấy tờ khai theo ý muốn.Mục thứ hai cần điền đó là cơ quan thuế. Cơ quan chủ quản thường nộp thuế ở đơn vị nào, tìm kiếm và nhập dữ liệu vào đó. Loại tờ khai nên điền là tờ khai chính thức, sau đó đến các mục kỳ kê khai, thời gian muốn tra cứu là từ tháng mấy,… Sau đó bấm tiếp tục để thực hiện các thao tác tiếp theo.

Bước 4: Thực hiện việc lưu lại và tải kết quả 

Như đã nói ở trên nếu thấy những thông tin của mình chưa đúng hoặc nếu đúng rồi nhưng vẫn muốn lưu lại kết quả thì hãy tiến hành lưu lại tờ khai. Tuy nhiên đối với bản PDF nhiều khi sẽ khó khăn cho bạn trong việc lưu về máy.

Trên đây là hai cách thức phổ biến thường được thực hiện khi muốn kiểm tra khoản thuế thu nhập cá nhân đã nộp.

Mong rằng nội dung bài viết trên của Luật Hoàng Phi đã cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết về thu nhập chịu thuế tncn 2021 và công thức để tính thuế thu nhập cá nhân, cách tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp hiện nay.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557