Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 176 Lượt xem

Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình

Luật Hoàng Phi là tổ chức tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam trong việc xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ.

Điều kiện xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình

Việc xin giấy phép quảng cáo được chia ra những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên có một số ngành nghề muốn được quảng cảo trước hết phải đáp ứng các điều kiện về quảng cáo được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật quảng cáo năm 2012 như sau:

Điều 20: Điều kiện quảng cáo

4. Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;

i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.Như vậy, sau khi đáp ứng điều kiện trên thì việc xin giấy phép quảng cáo mới được tiến hành theo quy định của pháp luật

Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình cần những gì?

Tùy theo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác nhau mà hồ sơ xin giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình có những yêu cầu khác nhau. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi cung cấp hồ sơ Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh bằng y khoa cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ và phục hồi tính năng…Theo đó hồ sơ yêu câu:

– Giấy đăng ký quảng cáo;

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y khoa cổ truyền tư nhân, doanh nghiệp sản xuất trang tranh bị y tế tư nhân thì phải có bạn dạng sao hợp pháp Giấy chứng thực đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp;

– Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bạn dạng sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền;

– Đối với xin giấy phép quảng cáo thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bạn dạng sao hợp pháp giấy chứng thực đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn;

– Đối với trang tranh bị y tế phải có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang tranh bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận;

– Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bạn dạng công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo);

– Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo?

– Cục Quản lý dược cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

– Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ

– Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;

– Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật ;

– Cục Quản lý môi trường y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

– Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế (ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế).

Chi phí xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình

Chi phí xin giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình sẽ phụ thuộc vào hình thức quảng cáo, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo. Do đó tùy thuộc vào đặc thù của từng lĩnh vực quảng cáo với những nội dung quảng cáo khác nhau, cơ quan quan khác nhau thì chi phí xin giấy phép quảng cáo của mỗi sản phẩm, lĩnh vực sẽ là khác nhau.

Ví dụ:

– Theo thông tư 114/2017 TT-BTC ban hành vào ngày 24/10/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 277/2016/TT-BTC thì mức lệ phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được tính là 1.600.000/1 bộ hồ sơ.

–  Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định Thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế là 1.100.000/ /lần/sản phẩm.

Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình uy tín chỉ có tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là tổ chức tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam trong việc xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ. Với hơn 12 năm hoạt động, Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm dày dặn, đã hướng dẫn và trực tiếp thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo cho rất nhiều khách hàng. Sử dụng dịch vụ của Công Ty  khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, tiêu phí, thời gian…Theo đó, với dịch vụ trọn gói về xin giấy phép quảng cáo, công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép quảng cáo cho khách hàng;

– Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo;

– Tư vấn sẵn sàng hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc Xin giấy phép quảng cáo;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bộ phận chuyên môn về giấy phép sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép quảng cáo cho khách hàng;

– Đại diện lên cơ quan có thẩm quyền để nộp Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận kết quả là Giấy phép quảng cáo cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo tại Quảng Bình. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi