Trang chủ » Tư vấn Doanh nghiệp » Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận

Hiện nay, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thường có nhiều nhu cầu về thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần. Có rất nhiều lý do dẫn đến nhu cầu về thay đổi địa chỉ công ty song không phải ai cũng nắm rõ cách thức thực hiện thủ tục này. Vì vậy bài viết này được biên soạn nhằm giúp mọi người một phần nào đó trong quá trình thực hiện.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận.

Trước tiên, khi đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận

– Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc.

Việc thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận thì không cần chuyển hồ sơ thuế. Do vậy, trường hợp này công ty chỉ cần thực hiện thủ tục đăng kí kinh doanh tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

– Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chư có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, công ty nộp trực tuyến tới Phòng đăng kí kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia. Sau đó nếu nhận được phản hồi hợp lệ, công ty nộp bản cứng đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí. Khi nhận giấy đề nghị, Phòng đăng kí kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng kí của công ty được chấp nhận, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng kí của công ty không được chấp nhận, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lí do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lí thuế cũ tại quận cũ tới cơ quan quản lí thuế mới tại quận mới. Hồ sơ chuyển thuế bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng kí thuế

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng kí hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc quyết định thành lập, hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng kí thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chư có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Một bản gốc công văn cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận, nếu con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở kế hoạch và đầu tư. Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc. Hồ sơ thay đổi bao gồm:

+ 1 thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đầu tư

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đăng kí thuế

+ 1 giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng kí kinh doanh con dấu)

Sau khi hoàn tất hồ sơ, công ty nộp trực tuyến tới Phòng đăng kí kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia. Sau đó nếu nhận được phản hồi hợp lệ, công ty nộp bản cứng đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí. Khi nhận giấy đề nghị, Phòng đăng kí kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng kí của công ty được chấp nhận, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng kí của công ty không được chấp nhận, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lí do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Việc thay đổi địa chỉ công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Về chi phí phải đóng với cơ quan nhà nước: đây là khoản lệ phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng kí kinh doanh. Khoản lệ phí này được quy định rất rõ tại Thông tư 215/2016/TT-BTC. Theo đó, lệ phí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp là 200.000/lần. Còn lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 100.000/hồ sơ.

Về hóa đơn công ty: trong trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận thì công ty phải làm những thủ tục sau:

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

+ Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

+ Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

+ Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Trong trường hợp không muốn sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, công ty cần:

+ Nộp thông báo hủy đơn với cơ quan thuế

+ Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

Dịch vụ của Luật Hoàng Phi về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Luật Hoàng Phi cung cấp các dịch vụ về thay đổi đăng kí kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu chưa rõ về bất cứ vấn đề gì liên quan đến thay đổi , trụ sở địa chỉ công ty hoặc các vấn đề về luật doanh nghiệp khác, hãy liên hệ ngay đến Luật Hoàng Phi để được tư vấn chi tiết.

+ Yêu cầu dịch vụ trong giờ hành chính: 0981 393 686 – 0981 393 868

+ Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981 378 999

+ Điện thoại: 024 628 52839 (HN) – 028 73090 686 (HCM)

+ Email: lienhe@luathoangphi.vn

Luật Hoàng Phi rất hi vọng có cơ hội được phục vụ khách hàng.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay Đổi Tên Và Địa Chỉ Công Ty Có Phải Nộp Mẫu 08 Nữa Không?

Kính gửi Luật Hoàng Phi, công ty tôi dự định thay đổi tên công ty và địa chỉ công ty. Tôi đang băn khoăn khi thay đổi

Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ công ty 2020 soạn thế nào?

Cùng với thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ công ty nhận được sự quan tâm của

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2020

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính thực hiện ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng 2020

Việc thông báo địa chỉ kinh doanh với khách hàng khi có sự thay đổi so với địa chỉ cũ là việc làm cấp bách, cần

Thủ Tục Chuyển Địa Điểm Kinh Doanh Khác Quận

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn và Hướng dẫn Thủ Tục Chuyển Địa Điểm Kinh Doanh Khác Quận, khi cần cung cấp dịch

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."