Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam như thế nào 2024?
  • Thứ năm, 01/02/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 2751 Lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam như thế nào 2024?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, bất kỳ cá nhân, tổ chức nước ngoài nào cũng có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức nước ngoài với chi phí hợp lý.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam như thế nào? Có những lưu ý gì cần phải quan tâm tìm hiểu? Đây là những băn khoăn, thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức trước khi thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước. Do vậy để hỗ trợ mọi người hoàn thành thủ tục đăng ký hiệu hiệu quả nhất, Công ty Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cá nhân/tổ chức nước ngoài tại Việt Nam?

Theo nội dung Điều 89 – Luật Sở hữu trị tuệ có quy định:

“Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.”

Như vậy, qua quy định trên chúng ta rút được ra hai vấn đề sau:

– Cá nhân/tổ chức nước ngoài hoàn toàn có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

– Để có thể tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức nước ngoài không thường trú hoặc không có cơ sở sản xuất, hợp pháp kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải thông qua Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, điển hình như Công ty Luật Hoàng Phi.

Lưu ý về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật Việt Nam áp dụng ưu tiên nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Theo nguyên tắc này trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Trường hợp có nhiều đơn của nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp cho một đối tượng có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên thì chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước.

Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước và đơn đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu.

Đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, ngày nộp đơn đầu tiên không tính trong thời hạn ưu tiên.

Trong đơn đăng ký người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đầu tiên  có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài.

Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân cần cung cấp những giấy tờ sau:

– Giấy ủy quyền (nội dung ủy quyền cho Công ty Luật Hoàng Phi thay mặt nộp đơn đăng ký nhãn hiệu)

– Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký (gửi file mềm qua email để chúng tôi tự in)

– Nhóm sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu dự định đăng ký nhãn hiệu nước ngoài

– Thông tin chủ sở hữu đơn đăng ký muốn nộp tại Việt Nam.

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Tài liệu khác kèm theo hồ sơ (nếu có)

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và giấy tờ giao dịch giữa người nộp hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Trước khi Công ty Luật Hoàng Phi nộp đơn đăng ký lên Cục SHTT, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện tra cứu nhãn hiệu để biết được nhãn hiệu của Khách hàng có bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký tại Việt Nam cho cùng loại sản phẩm hay các sản phẩm tương tự không.

Đồng thời, thông qua tra cứu, chúng tôi cũng có thể biết được nhãn hiệu mình đang sử dụng cho tới thời điểm tra cứu, có vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp của một bên nào khác hay không, nhờ đó có thể tránh những tranh chấp không đáng có.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Sau khi kiểm tra nhãn hiệu, có khả năng bảo hộ chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy định pháp luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn nước ngoài có thể lựa chọn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo 2 cách sau:

Cách 1: Nộp đơn trực tiếp hoặc nhờ dịch vụ trọn gói của Luật Hoàng Phi:

Dành cho cá nhân thường trú tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Cách 2: Thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu Công nghiệp

Dành cho các cá nhân không thường trú tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bắt buộc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Tổ chức ĐD SHCN tại Việt Nam. Ở trường hợp này, chủ đơn nước ngoài phải là thành viên của Thỏa ước Madrid (Thỏa ước về Đăng ký nhãn hiệu quốc tế). Tức là nhãn hiệu này phải được bảo hộ ở nước sở tại thì mới có thể nộp đơn đăng ký tại Việt Nam.

Bước 4: Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Trên thực tế, thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Nguyên nhân là do số lượng đơn trong Cục Sở hữu trí tuệ quá tải về số lượng, dẫn tới thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn.

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

– Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu và ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ: 01 tháng tính từ ngày nộp đơn;

– Đăng công báo điện tử của Cục SHTT: 01 tháng sau khi ra thông báo hợp lệ;

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn;

– Cấp văn bằng bảo hộ đơn đăng ký: 02 tháng tình từ thời điểm thẩm định nội dung;

Như vậy, tổng thời gian để tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật là 12 – 13 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thường kéo dài hơn rất nhiều, từ 16 đến 18 tháng. Lý do là số lượng đơn trong cục sở hữu trí tuệ quá tải về số lượng, dẫn tới thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Luật Hoàng Phi

Với những Khách hàng tin tưởng, lựa chọn Công ty Luật Hoàng Phi chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo hộ thương hiệu đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, thời gian, chi phí… Theo đó công việc của chúng tôi khi hỗ trợ dịch vụ bao gồm:

– Tiến hành tra cứu hồ sơ liên quan đến đăng kí nhãn hiệu ( tra cứu miễn phí);

– Tra cứu nhãn hiệu ( đây là hình thức tra cứu mất phí được thực hiện bởi Chuyên viên tại Cục sở hữu trí tuệ);

– Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của nhãn hiệu;

– Tư vấn phân loại nhóm ( lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo;

– Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách trình bày của nhãn hiệu.

– Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lí của các lí của các loại giấy tờ của khách hàng;

– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng kí nhãn hiệu cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận Đăng kí nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng

Sau khi tham khảo những nội dung mà chúng tôi đề cập ở trên, quý khách có vấn đề nào không hiểu liên quan tới thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam vui lòng liên hệ đến các thông tin sau để được hỗ trợ:

– Hotline: 0981.378.999 – 0981.059.868

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi