Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 1270 Lượt xem

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng như thế nào và mức phí đăng ký là vấn đề được nhiều người quan tâm khi muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là cách thức để hạn chế tối đa việc các tổ chức, cá nhân làm giả, làm nhái sản phẩm của doanh nghiệp.

Việc thực hiện đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ đang ngày càng được các cá nhân, doanh nghiệp chú trọng đến. Ở Lâm Đồng cũng vậy, thủ tục Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng sẽ là giải pháp trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm nhằm sinh lợi bất chính.

Tại sao cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng?

Việc sở hữu kiểu dáng công nghiệp độc quyền là một lợi thế vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh một sản phẩm cụ thể. Vì thế nhằm để đảm bảo sự độc quyền khai thác lợi thế hình dáng bên ngoài của sản phẩm thì chủ sở hữu cần nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng có ý nghĩa như sau:

– Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của bạn .

– Đăng ký một kiểu dáng giá trị góp phần thu lại vốn đầu tư thích đáng dành cho sáng tạo và marketing sản phẩm có liên quan, do đó tăng lợi nhuận.

– Chỉ khi nộp đơn đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu mới được phát sinh;

– Được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn 15 năm do đó tạo rất nhiều lợi thế cạnh tranh với bên khác.

Có thể thấy việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là vô cùng quan trọng. Việc này không chỉ giúp bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mà còn có thể góp một phần không nhỏ trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng.

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng?

Theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2022 quy định về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhưu sau: Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

– Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc trường hợp quy định tại Điều 86a của Luật Sở hữu trí tuệ.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Như vậy mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện trên đều có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thiết kế mẫu kiểu dáng công nghiệp

Mẫu kiểu dáng công nghiệp là một yếu tố cốt lõi trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Một kiểu dáng công nghiệp có thể đăng ký thành công phải đáp ứng 03 điều kiện đó là: có tính mới, có tính sáng tạo và phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

Bước 2: Tra cứu thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên cổng thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Chuẩn bị các tài liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu tối thiểu cần có bao gồm:

– Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ.

– 04 bộ ảnh chụp hoặc là bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

– Chứng từ chứng minh việc đã nộp lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, nếu thuộc một số trường hợp khác như ủy quyền, chuyển nhượng, thừa kế… thì phải có các tài liệu chứng minh tương ứng phù hợp để đảm bảo tính pháp lý của đơn.

Khi chuẩn bị hồ sơ cần lưu ý bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung sau đây: 

+ Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

+ Chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp Quốc tế.

+ Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

+ Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

+ Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi tình trạng đơn

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được nộp trực tiếp hoặc gián tiếp đến Cục Sở trí tuệ tại trụ sở chính ở Hà Nội hoặc 02 văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Đối với các đơn tại Lâm Đồng thì chủ đơn có thể nộp hồ sơ ở địa chỉ gần nhất là tại TP Đà Nẵng.

Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xét duyệt đơn

Sau khi nhận được đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có quan có thẩm quyền tiến hành xét duyệt đơn qua các giai đoạn thẩm định hình thức đơn, công bố đơn hợp lệ, thẩm định nội dung và ra kết quả.

Bước 6: Chủ đơn nhận kết quả của thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng

– Nếu đơn đăng ký đáp ứng đủ các yêu cầu bảo hộ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp.

– Nếu đơn không đáp ứng được các yêu cầu hoặc chủ đơn không thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu thì cơ quan chức năng sẽ ra quyết định từ chối bảo hộ có nêu rõ lý do.

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng bao nhiêu?

Sau đây là các khoản phí phải nộp khi cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Lệ phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 150.000 đồng.

– Phí phân loại mẫu kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng/ một phân loại.

– Phí thẩm định của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 700.000 đồng/đối tượng.

– Phí công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 120.000 đồng.

– Phí công bố đơn từ hình thứ 2 trở lên: 60.000 đồng/ hình.

– Phí tra cứu thông tin phục vụ quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 480.000 đồng/ đối tượng.

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 600.000 đồng/ đơn.

Mức phí trên là dựa theo quy định hiện hành của pháp luật, là mức phí mà chủ thể nộp đơn phải nộp lên cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ và không bao gồm phí dịch vụ của các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng thông qua Luật Hoàng Phi

Với tư cách là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp phép, Luật Hoàng Phi có đầy đủ các điều kiện để có thể nhận ủy quyền từ khách hàng thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ. Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp trọn gói từ thiết kế cho đến nhận kết quả. Ngay sau khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ thực hiện:

– Tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật liên quan

– Thiết kế kiểu dáng công nghiệp phù hợp cho khách hàng

– Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi tại cơ quan chức năng

– Nhận văn bằng bảo hộ tại cơ quan chức năng và giao lại cho khách hàng

Mọi thắc mắc về đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Lâm Đồng hoặc dịch vụ của Luật Hoàng Phi, quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi