Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 165 Lượt xem

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ như thế nào? Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể uy tín ở đâu?

Quý vị đang có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể nói chung và thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ nói riêng? Quý vị không biết điều kiện, thủ tục và những lưu ý khi tiến hành thủ tục? Vậy thì đừng bỏ qua những nội dung chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Đôi nét về huyện Chương Mỹ

Huyện Chương Mỹ nằm giữa rìa phía Tây thành phố Hà Nội. Phía Đông huyện giáp quận Hà Đông và huyện Thanh Oai với ranh giới là sông Đáy. Phía Tây huyện giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình. Phía Nam huyện giáp huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa. Phía Bắc huyện giáp huyện Quốc Oai

Chương Mỹ nằm ở hướng Tây Nam của Hà Nội. Huyện lỵ của Chương Mỹ là thị trấn Chúc Sơn, cách trung tâm thủ đô 15km. Chương Mỹ cùng với Ba Vì và Sóc Sơn là 3 huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất toàn thành phố. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 237,38km2, dân số 339.469 người. 

Trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp đã, đang hình thành và đi vào hoạt động như khu công nghiệp Nam Tiến Xuân, khu công nghiệp Phú Nghĩa, cụm công nghiệp Đồng Sen, Đồng Đế, Ngọc Sơn… thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tới đầu tư, mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 175/206 làng có nghề, 36 làng được công nhận là làng nghề truyền thống, chiếm đa số là nghề mây tre đan truyền thống và mộc điêu khắc. 

Khái niệm hộ kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì có thể hiểu:

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Một số trường hợp không phải thành lập hộ kinh doanh, đó là:

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

– Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quyền và nghĩa vụ của người thành lập hộ kinh doanh

Theo Điều 81 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ thì hộ kinh doanh, thành viên hộ kinh doanh có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

– Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh tại huyện Chương Mỹ

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ, Quý vị cần nắm được các điều kiện thành lập hộ kinh doanh nói chung, đó là:

Thứ nhất: Về chủ thể có quyền thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh trừ các trường hợp sau đây:

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý:

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thứ hai: Về ngành, nghề kinh doanh

Tương tự với doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tự do kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm.

Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư quy định cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thứ ba: Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Thứ tư: Về tên hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

1/ Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

2/ Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Cách thức thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ

Cách 1: Quý vị tự mình nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật để chuẩn bị hồ sơ nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cách 2: Quý vị ủy quyền cho cá nhân, tổ chức làm dịch vụ thành lập hộ kinh doanh.

Khi có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ, Quý vị liên hệ kịp thời với chúng tôi để được hỗ trợ theo quy trình như sau:

Bước 1: Quý vị cung cấp thông tin, tài liệu theo hướng dẫn của chuyên viên thực hiện dịch vụ thành lập hộ kinh doanh.

Các thông tin, tài liệu Quý vị cần cung cấp bao gồm:

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Tên riêng của hộ kinh doanh dự kiến đặt;

Bước 2: Luật Hoàng Phi hoàn thiện hồ sơ, gửi Quý khách hàng thực hiện ký theo hướng dẫn để hoàn thiện.

Bước 3: Luật Hoàng Phi đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Chương Mỹ để xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận. Chúng tôi sẽ có những thông tin cập nhật thường xuyên về tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước. Trong trường hợp xảy ra vướng mắc sẽ có phương hướng làm việc để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Chương Mỹ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Bước 4: Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Khách hàng và những kết quả khác của dịch vụ, làm rõ những nội dung cần thiết sau thành lập hộ kinh doanh cá thể cho Khách hàng.

Lưu ý về bảo hiểm xã hội của hộ kinh doanh cá thể

Điểm a và b khoản 1, khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

[..] 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Như vậy hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc tại đơn vị.

Tại sao Luật Hoàng Phi là sự lựa chọn hàng đầu khi cần đăng ký hộ kinh doanh?

Thứ nhất: Luật Hoàng Phi thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật.

Luật Hoàng Phi được thành lập trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi hoạt động với hơn 10 năm trên thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý. Tất cả những thông tin về chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi, Quý vị có thể tham khảo trên website luathoangphi.vn hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua các thông tin liên hệ:

– Tel: 024.62852839 (Hà Nội) – 028.73090.686 (Tp. Hồ Chí Minh)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

– Hotline: 0981.378.999.

Khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi, các thông tin về dịch vụ được chúng tôi minh bạch trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trong đó ghi nhận rõ nghĩa vụ thực hiện công việc, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Thứ hai: Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên uy tín, chuyên nghiệp.

Không chỉ có đủ tư cách thay mặt Khách hàng thực hiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi có đủ năng lực bởi với hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc và luôn sẵn sàng sẻ chia, thấu hiểu những mong muốn, nguyện vọng của khách hàng, từ đó đem lại sự hài lòng ở mức cao nhất, tối đa hóa lợi ích Khách hàng có thể nhận được. Đảm bảo cho chất lượng dịch vụ là đội ngũ các Luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm và luôn tận tâm vì lợi ích của Khách hàng.

Thứ ba: Luật Hoàng Phi triển khai dịch vụ từ A-Z về thành lập hộ kinh doanh.

Để dịch vụ nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao cho Khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu để tinh gọn dịch vụ, đem lại dịch vụ trọn gói với những nội dung hỗ trợ:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh, thủ tục thành lập hộ kinh doanh trước, trong và sau khi thành lập hộ kinh doanh;

– Giúp Quý khách hàng có những định hướng, lựa chọn thông tin đăng ký hộ kinh doanh;

– Soạn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh đầy đủ, chính xác và hướng dẫn Khách hàng ký để hoàn thiện hồ sơ;

– Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tiếp nhân và xử lý hồ sơ;

– Nhận và bàn giao kết quả đến Khách hàng;

– Hỗ trợ khai thuế ban đầu.

Thứ tư: Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ với mức chi phí hợp lý.

Nếu đã tham khảo mức phí dịch vụ của các đơn vị khác trên thị trường, Quý vị dễ dàng nhận thấy mức phí dịch vụ chúng tôi đưa ra rất phải chăng, cạnh tranh, phù hợp với khối lượng công việc được hỗ trợ thực hiện.

Bởi những lý do trên, chúng tôi trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhiều cá nhân, tổ chức khi thành lập hộ kinh doanh và cả hộ kinh doanh sau khi thành lập. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, để được báo phí dịch vụ, Quý vị hãy liên hệ hệ ngay tới Luật Hoàng Phi qua hotline 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, trong đó có quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là mã...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Kinh doanh nhà nghỉ cần thành lập doanh nghiệp không?

Một trong những điều kiện kinh doanh nhà nghỉ theo Luật Du lịch 2017 là phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất là gì? Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất được quy định như sau: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất. 2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nói chung không phải là thủ tục quá khó khăn, phức tạp. Song đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, cũng như những doanh nghiệp lần đầu tự thực hiện thủ tục thì việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian, công...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi