Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 316 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, pháp luật ghi nhận 5 loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Tỉnh Nghệ An nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, có địa hình đa dạng bao gồm vùng núi, vùng đồng đồng bằng và vùng ven biển với nhiều khu di tích, danh lam thắng cảnh đẹp, là những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị thủ tục thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An.

Giới thiệu về huyện Đô Lương

– Đô Lương là huyện trung tâm, nơi hội tụ và lan tỏa hệ thống giao thông, các hoạt động giao lưu thương mại, văn hóa vùng miền có điều kiện để giao lưu và mở rộng quan hệ kinh tế, văn hoá, xã hội với các địa phương trong và ngoài tỉnh Nghệ An, giữa nước ta và nước bạn Lào.

– Là huyện thuộc khu vực đồng bằng, nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, có đặc điểm địa hình dạng bán sơn địa. Với tổng diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính là 35.009,25 ha. Toạ độ địa lý: 105015′ đến 105045′ độ kinh Đông và 18055′ đến 19010′ độ vĩ Bắc.

– Huyện Đô Lương nằm trong vùng đồng bằng tiếp giáp với trung du miền núi phía bắc tỉnh Nghệ An, phía đông nam giáp huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, phía đông bắc giáp huyện Yên Thành, phía tây bắc giáp huyện Tân Kì, Anh Sơn, phía nam giáp huyện Thanh Chương.

– Năm 2021, Đô Lương có 32 xã và 1 thị trấn Đô Lương, có 7 xã miền núi thấp trong đó có 29/32 xã đạt Nông thôn mới đạt tỷ lệ: 90%, toàn huyện có 190 khối, xóm, có 1443 dòng họ; có 1104 nhà thờ họ. Dân số có 214.582 người, có 58164 hộ gia đình trong đó hộ nghèo chiếm:1.65%; hộ cận nghèo chiếm: 3.37%.Tổng số người lao động trong độ tuổi: 115.373 người.

Thành lập công ty tại huyện Đô Lương là gì?

Thành lập công ty tại huyện Đô Lương là thủ tục pháp lý, theo đó, cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu kinh doanh theo hình thức công ty tại huyện Đô Lương nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ khi thành lập công ty tại huyện Đô Lương, công ty mới có tư cách pháp lý, từ đó có cơ sở và được nhà nước bảo vệ các quyền:

– Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

– Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

– Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

– Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

– Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Các loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty tại huyện Đô Lương

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, pháp luật ghi nhận 5 loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các loại hình doanh nghiệp này có sự khác nhau như sau:

Tiêu chíCông ty TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lênCông ty hợp danhCông ty cổ phầnDoanh nghiệp tư nhân
Định nghĩaLoại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.Là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệpLa doanh nghiệp có:

Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Là doanh nghiệp, trong đó:

 

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

 

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

 

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Thành viên– Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân– Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Từ 2 đến 50 thành viên

– Ít nhất 02 thành viên hợp danh (TVHD) là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn (TVGV)– Ít nhất 03 cổ đông, số lượng không hạn chế

– Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân
Trách nhiệm về nghĩa vụ tài sảnTrong phạm vi vốn điều lệTrong phạm vi số vốn góp– TVHD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

– TVGV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệpChịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình
Tư cách pháp nhânKhông
Quyền phát hành chứng khoánKhông được phát hành cổ phầnKhông được phát hành cổ phầnKhông phát hành bất kỳ loại chứng khoán nàoCó quyền phát hành cổ phần để huy động vốnKhông được phát hành cổ phần
Vốn điều lệTổng giá trị tài sản chủ  sở hữu cam kết góp trong điều lệ công tyTổng giá trị tài sản các thành viên cam kết góp trong điều lệ công tyTổng giá trị tài sản các thành viên cam kết góp trong điều lệ công tyVốn góp của thành viên, chia thành các phần bằng nhauToàn bộ tài sản của chủ sở hữu
Chuyển nhượng vốnKhôngChuyển nhượng nội bộ hoặc bên ngoài nếu không có thành viên nào mua– TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý

– TVGV được chuyển vốn góp cho người khác

– Trong 3 năm đầu, chỉ chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập (CĐSL), muốn chuyển cho người khác thì phải được các CĐSL khác đồng ý

– Sau 3 năm, chuyển nhượng cho bất cứ ai

– Cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân
Ban kiểm soátChủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 nămTừ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soátKhông bắt buộcTrường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soátKhông bắt buộc
Cuộc họp hợp lệHọp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họpLần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ.

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ.

Lần 3: không phụ thuộc

Không bắt buộc– Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

– Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

Không bắt buộc
Thông qua nghị quyết họpQuyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65%Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

Không bắt buộc

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Đô Lương

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An có sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

– Hồ sơ thành lập công ty TNHH:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021);

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách cổ đông công ty (Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021);

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);

+ Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

– Hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

+ 1 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định

+ 1 Bản điều lệ công ty hợp danh

+ 1 Bản danh sách thành viên (Ghi rõ Họ tên; Giới tính; Ngày sinh; Dân tộc; Quốc tịch; CMTND hoặc Hộ chiếu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Số vốn góp; Chức vụ trong công ty (nếu có))

+ 1 Bản sao hộ chiếu hoặc CMTND thành viên

– Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

+ 1 Giấy đề nghị thành lập công ty kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định

+ 1 Bản sao CMTND/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chủ doanh nghiệp tư nhân

Thành lập công ty tại huyện Đô Lương ở đâu?

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Đô Lương sẽ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí thành lập công ty tại huyện Đô Lương

Theo Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì khi thành lập công ty tại huyện Đô Lương, Quý vị phải nộp các khoản phí, lệ phí như sau:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp): 50.000 đồng/ lần.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/ lần.

 Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cần làm gì sau khi thành lập công ty tại huyện Đô Lương?

Quý vị cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau đây để giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động thực tế:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Làm dấu doanh nghiệp;

Treo biển hiệu, bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty

Đăng ký chữ ký điện tử

Mở tài khoản ngân hàng

Khai thuế ban đầu

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

Hoàn thiện góp vốn trong trường hợp chưa góp đủ số vốn đã cam kết hoặc điều chỉnh mức vốn cho phù hợp nếu không góp đủ trong thời hạn luật định;

Chuẩn bị và làm các thủ tục cần thiết đáp ứng các điều kiện kinh doanh với ngành nghề nhất định như xin giấy phép an toàn thực phẩm (với ngành sản xuất thực phẩm), công bố mỹ phẩm (với doanh nghiệp đưa mỹ phẩm ra thị trường lưu thông),…

Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Đô Lương

Luật Hoàng Phi với nhiều năm kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, chúng tôi hướng đến chất lượng dịch vụ tốt, làm hài lòng khách hàng. Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An của chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn toàn bộ quy trình, thủ tục thành lập công ty cho khách hàng từ A-Z

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký và nhận kết quả gửi cho khách hàng;

– Khắc dấu, công bố mẫu dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;

– Khách hàng được sử dụng miễn phí 1 số dịch vụ sau khi thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi.

Trường hợp cần yêu cầu cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, khách hàng có thể liên hệ với công ty chúng tôi theo thông tin sau đây:

– Hotline: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

– Văn phòng Hà Nội: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

– Văn phòng Hồ Chí Minh: Phòng 16.12 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại huyện Đô Lương Nghệ An, mọi thắc mắc về thủ tục hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi