Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Như Thế Nào?
  • Thứ ba, 19/03/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 16933 Lượt xem

Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Như Thế Nào?

Tăng vốn điều lệ công ty là hình thức doanh nghiệp bổ sung thêm vốn điều lệ bằng hình thức thành viên, cổ động, chủ sở hữu góp thêm vốn để tăng vốn hoặc công ty phát hành cổ phần chào bán (công ty cổ phần) để tăng vốn điều lệ công ty.

Thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được nhiều doanh nghiệp thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh, đây là một trong nhưng thủ tục tương đối phức tạp, đòi hỏi cá nhân, tổ chức thực hiện phải am hiểu những quy định pháp luật, có kinh nghiệm và chuyên môn.

Vốn điều lệ công ty là gì?

Theo quy định tại khoản 29, Điều 4, Chương 1, Luật Doanh nghiệp đã giải thích sơ bộ về thuật ngữ vốn điều lệ. Tuy nhiên, vì đối với mỗi loại hình doanh nghiệp vốn điều lệ sẽ có những khác nhau nhất định, nên mọi người khi đọc có thể chưa hiểu rõ vấn đề.

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ lần lượt định nghĩa vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp.

– Vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong Điều lệ công ty

– Vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty

– Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần mà các thành viên đã bán hoặc đã mua khi thành lập doanh nghiệp

– Vốn điều lệ công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hợp danh góp hoặc cam kết góp

Khi nào cần tăng vốn điều lệ công ty?

Sau đây là 1 số lý do cho việc tăng vốn:

– Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và cần vốn để phục vụ cho việc mở rộng.

– Doanh nghiệp cần vay vốn ngân hàng và cần tăng vốn để tăng khoản vay;

– Tăng vốn điều lệ để tăng độ tin cậy từ phía các đối tác với doanh nghiệp do chủ sở hữu/thành viên/cổ động chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của vốn điều lệ.

– Đủ điều kiện về vốn điều lệ theo quy định của bên mời thầu khi tham gia đấu thầu.

– Ký hợp đồng có giá trị lớn và yêu cầu vốn điều lệ phải đáp ứng được quy định của đối tác.

tăng giảm vốn điều lệ

Cách tăng vốn điều lệ công ty

– Cách tăng vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 1, 2 Điều 68 Mục 1, Chương 3 Luật Doanh nghiệp 2014 đã trình bày rất chi tiết về việc tăng vốn điều lệ đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Theo đó, Công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức như sau:

+ Tăng vốn góp của thành viên;

+ Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Cách tăng vốn điều lệ với Công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên vẫn có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

+ Chủ sở hữu tự đầu tư thêm vốn;

+ Huy động vốn góp từ người khác.

Trong trường hợp huy động vốn góp từ đối tượng khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi tổ chức quản lý theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên (tùy theo nhu cầu phát triển của công ty). Khi thay đổi tổ chức quản lý, chủ sở hữu cần phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký thành lập trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm thay đổi.

– Cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Các cá nhân, tổ chức có thể tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách:

– Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

– Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Chào bán cổ phần ra công chúng.

– Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

– Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cần thiết để tăng vốn điều lệ như số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, tỷ lệ sở hữu vốn của thành viên/cổ đông sau khi tăng.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn công ty theo quy định

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm những tài liệu sau đây:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Hội đồng thành viên

– Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

– Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

– Chứng thực giấy tờ cá nhân (căn cước/hộ chiếu/cmt) sao y công chứng của thành viên mới

– Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên gồm những tài liệu sau đây:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của chủ sở hữu công ty

– Biên bản cuộc họp của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Đại hội cổ đông

– Biên bản cuộc họp của Đại hội cổ đông liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

– Giấy xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

– Chứng thực giấy tờ cá nhân (căn cước/hộ chiếu/cmt) sao y công chứng của thành viên mới

– Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

– Một số hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khác

Bước 3: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tăng vốn tới phòng đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tuyến (online) trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

– Scan toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ

– Truy cấp vào cổng thông tin quốc gia về Doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

– Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản) hoặc đăng nhập tài khoản nếu đã có tài khoản

– Nộp hồ sơ theo các bước

– Nhận giấy biên nhận hồ sơ online

Bước 4: Kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ sau khi được nộp sẽ được chuyên viên thẩm định về tính hợp lệ của hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi

Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc

Bước 5: Cấp đăng ký kinh doanh, ghi nhận vốn điều lệ mới

– Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới

– Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ không được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông báo lý do

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh chuyển về doanh nghiệp qua đường bưu điện tới địa chỉ mà Doanh nghiệp đã đăng ký nhận khi nộp hồ sơ.

 

tăng giảm vốn điều lệ công ty

Thời hạn góp vốn sau khi tăng vốn điều lệ công ty?

Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 (sửa đổi bổ sung 2020) có quy định khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ cần nộp đủ số tiền sẽ góp vào công ty để tăng vốn tăng sau đó sẽ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn) với Sở Kế họach và Đầu tư.

Lưu ý: Quý khách hàng cần lưu ý và phân biệt rõ thời hạn góp tăng vốn điều lệ và thời hạn góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành thời gian góp vốn khi thành lập doanh nghiệp sẽ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty của Công ty Luật Hoàng Phi

Với những cá nhân, tổ chức không am hiểu về pháp luật Việt Nam, cũng như không có nhiều thời gian để tìm hiểu, soạn thảo các tài liệu cần thiết hay đến cơ quan nhà nước để thực hiện đăng ký thay đổi thì việc sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ của Công ty Luật Hoàng Phi là vô cùng hữu ích.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc:

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ công ty;

– Tư vấn việc tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh hoặc giảm vốn xuống mức cho phép theo quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc thay đổi vốn điều lệ công ty;

– Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh tại phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi tăng giảm vốn điều lệ

Như vậy, trong bài viết này Luật Hoàng Phi đã cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về việc thủ tục tăng vốn điều lệ từ định nghĩa, quy định pháp luật, quy trình, thủ tục, hồ sơ đến dịch vụ.

Doanh nghiệp sau khi tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cấp muốn được tư vấn chi tiết hơn nữa một vài vấn đề liên quan hoặc muốn yêu cầu báo giá, cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức sau:
– Yêu cầu báo giá, cung cấp dịch vụ trong giờ hành chính: 0981.393.686 – 0981.393.868
– Yêu cầu báo giá, cung cấp dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999
– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)
– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Hỏi đáp nhanh về vốn điều lệ công ty

Lưu ý gì sau khi tăng vốn cho doanh nghiệp?

Khi tăng vốn điều lệ sẽ có thể phát sinh thêm thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp. Ví dụ: Vốn điều lệ công ty đang dưới 20 tỷ (thuế môn bài 2 triệu/1 năm) nhưng hiện tăng lên thành trên 20 tỷ (thuê môn bài sẽ phát sinh là 3 triệu/1 năm). Do đó, công ty cần nộp bổ sung thêm khoản thuế môn bài này.

Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau:

– Kê khai và nộp mẫu 08

– Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung

Sau khi tăng vốn điều lệ có phải công bố thông tin không trên cổng thông tin quốc gia không?

Theo quy định sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày.

Các cách giảm vốn điều lệ công ty như thế nào?

Cách giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ngoài việc tăng vốn điều lệ, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng có thể giảm vốn điều lệ nếu: Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên khi thành viên đó không tán thành việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên hoặc tổ chức lại công ty;

Sau khi doanh nghiệp hoạt động liên tục trong 2 năm, công ty có thể giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên; Các thành viên chưa góp vốn hoặc góp vốn không đúng thời hạn, số tiền đã cam kết.

Cách giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Quy định pháp luật về việc giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên được trình bày trong Khoản 1, Điều 87, Mục 2, Chương 3, Luật Doanh nghiệp. Theo đó, công ty TNHH 1 thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu không góp đủ hoặc quá thời hạn đã ghi trong Điều lệ công ty. Ngoài ra, khi công ty hoạt động liên tục trong 2 năm, có thể hoàn trả một phần vốn góp.

Cách giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Cũng giống như hai loại hình doanh nghiệp trước, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp khi hoạt động liên tục trong hơn hai năm và đã thanh toán đầy đủ những khoản nợ. Các cổ đông đăng ký mua cổ phần nhưng trong thời hạn 90 ngày không thanh toán hoặc thanh toán không đúng thời hạn quy định trên, công ty có thể thay đổi vốn điều lệ công ty.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty mới nhất gồm những gì?

Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định giảm vốn điều lệ bằng văn bản của Hội đồng thành viên

– Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên liên quan đến việc giảm vốn điều lệ (Bản sao)

– Bản cam kết công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và những khoản nợ tài sản khác

Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định giảm vốn điều lệ bằng văn bản của chủ sở hữu công ty

– Biên bản cuộc họp của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc giảm vốn điều lệ (Bản sao)

– Bản cam kết công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và những khoản nợ tài sản khác

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hoàng Phi cung cấp

– Quyết định giảm vốn điều lệ bằng văn bản của Đại hội cổ đông

– Biên bản cuộc họp của Đại hội cổ đông liên quan đến việc giảm vốn điều lệ (Bản sao)

– Bản cam kết công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và những khoản nợ tài sản khác

Đánh giá bài viết:
5/5 - (12 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi