Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 63602 Lượt xem

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là thủ tục được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư với mục đích tăng thêm vốn điều lệ công ty để mở rộng hoặc động kinh doanh hoặc huy động thêm vốn cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại.

Trong bài viết này, Công ty Luật Hoàng Phi xin chia sẻ một số vấn đề liên quan đến công ty cổ phần, trong đó có thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tới Quý vị.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần là một trong các loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam. Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động đáp ứng những yêu cầu sau:

– Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông công ty có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không quy định hạn chế số lượng tối đa.

– Cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ một số trường hợp quy định pháp luật.

– Công ty cổ phần hình thành tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty cổ phần được phát hành các loại cổ nhằm mục đích huy động vốn.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể hiểu là tổng giá trị cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là tổng mệnh giá các loại đã được đăng ký mua và được ghi nhận tại Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động, tùy theo mức độ phát triển cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty. Việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

– Tình hình, tiềm lực của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động. Đồng thời thay đổi theo thời gian hoạt động và phát triển.

– Ngành nghề kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh có quy định số vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Số vốn điều lệ tuân theo quy định pháp luật, các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần để làm gì?

Vốn điều lệ công ty là vốn được các cổ động góp vào khi thành lập công ty, việc tăng vốn điều lệ sẽ có 1 số mục đích như sau:

– Công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh khác và cần thêm vốn cho lĩnh vực kinh doanh đó;

– Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập không đủ để hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại

– Tăng giá trị cổ phiếu: Khi tăng vốn điều lệ, giá trị cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên và cổ đông sẽ được hưởng lợi từ việc này.

– Giá trị hợp đồng ký kết với khách hàng lớn hơn vốn điều lệ công ty và đối tác yêu cầu phải tăng vốn để hạn chế rủi ro cho khách hàng;

– Tăng năng lực cạnh tranh: Tăng vốn điều lệ cũng có thể giúp công ty tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng ngành.

– Tăng hạn mức vay vốn ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn;

– Nâng cao uy tín và đánh giá của công ty: Việc tăng vốn điều lệ có thể giúp công ty nâng cao uy tín và đánh giá của công ty trong mắt các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng.

– Đáp ứng điều kiện kinh doanh như tham gia đấu thầu, lên sàn giao dịch chứng khoán…vv.

Quy trình tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn phương án tăng vốn công ty cổ phần

Khi quyết định tăng vốn điều lệ công ty, các cổ đông cần thông nhất phương án tăng vốn điều lệ trước khi quyết định tăng vốn

Bước 2: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

+ Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như đã nêu ở phần trên nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Trong vòng thời gian từ 03 đến 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính chất pháp lý của hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định sẽ trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối thay đổi phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

+ Khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp .

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ công ty lên Cổng thông tin quốc gia

Trong vòng thời gian 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc thay đổi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thành công thủ tục này, Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện nộp bổ sung thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ

Trường hợp việc thay đổi điều chỉnh tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau đây:

+ Thực hiện kê khai và nộp mẫu số 08;

+ Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

+ Theo quy định pháp luật trường hợp người nộp thuế khi có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải tiến hành nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi đó.

Lưu ý:

Theo quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, kể từ ngày 01/07/2015, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi bất cứ nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ được ghi nhận 04 nội dung như sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, Vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.

Các nội dung khác còn lại như: ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin đăng ký thuế, thông tin về người quản lý doanh nghiệp sẽ được ghi nhận trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Hoàn thành góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty

Cổ đông công ty phải chịu trách nhiệm với số vốn góp tăng lên và có nghĩa vụ góp đủ số vốn tăng trong thời gian 90 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung tăng vốn điều lệ công ty.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hiện nay, hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thực hiện bằng hình thức sau đây:

Quy định tại điều 122 Luật doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phẩn. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty.

Các hình thức chào bán cổ phần bao gồm:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp doanh nghiệp tăng thêm số lượng cổ phần mà được quyền chào bán và thực hiện bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần đang hiện có tại doanh nghiệp.

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Khi thực hiện hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành.

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ mà không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chào bán, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo các tài liệu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phương án chào bán cổ phẩn (Quý độc giả có thể xem thêm cụ thể chi tiết quy định về hình thức này tại Điều 123 Luật doanh nghiệp).

Doanh nghiệp thực hiện thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

– Thay đổi nội dung kinh doanh nội dung tăng vốn điều lệ công ty;

– Công bố thông tin tăng vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

– Kê khai và nộp các khoản phí theo quy định.

Để thực hiện thủ tục này, chủ thể cần tiến hành chuẩn bị các giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi thông tin vốn điều lệ của công ty. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu;

– Thông báo về vấn đề tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;

– Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc quyết định tăng vốn điều lệ công ty;

– Danh sách tất cả cổ đông của công ty cổ phần;

– Thông báo về việc lập sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần;

– Bản sao có công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phẩn cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ sau:

+ 01 bản thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

+ Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, điều 26 Luật Đầu tư;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐQT doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt thực hiện chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty (trong đó nêu rõ số lượng cổ phần đã được chào bán và giao lại cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần).

Như vậy, khi có sự thay đổi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần của Công ty Luật Hoàng Phi

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi đã giúp nhiều công ty cổ phần tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các dịch vụ chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của công ty của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch tăng vốn, tư vấn về quy trình và thủ tục pháp lý, lập hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ đầu đến cuối quá trình tăng vốn điều lệ để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các giải pháp tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của công ty của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc cùng với bạn để lên kế hoạch tăng vốn điều lệ sao cho hiệu quả và tối ưu nhất. Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật và bảo vệ các thông tin của bạn trong suốt quá trình làm việc.

Với dịch vụ tăng vốn điều lệ của chúng tôi, bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích như tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, cải thiện khả năng tài chính, nâng cao uy tín và đánh giá của công ty và tăng giá trị cổ phiếu.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn toàn bộ quy trình tăng vốn điều lệ công ty;

– Tư vấn mức vốn sẽ tăng để phù hợp với quy mô kinh doanh;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc thay đổi vốn điều lệ công ty;

– Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi tăng vốn điều lệ

Trên đây là những phân tích của Công ty Luật Hoàng Phi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào. Hi vọng với những chia sẻ trên, các chủ sở hữu khi thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Hoàng Phi tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần trọn gói qua các địa chỉ sau:

– Hotline: 096.1981.886 – 0981.378.999

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Hỏi đáp nhanh thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ có được không?

Theo như phân tích trên, hình thức chào bán cổ phần là một trong những phương án để tăng vốn điều lệ công ty. Hình thức này khiến cho công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của công ty. Chào bán cổ phần được thực hiện một trong các hình thức sau:

– Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần ra công chúng;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là hình thức công ty sẽ tăng cổ phần và thực hiện việc chào bán cho công ty theo đúng tỷ lệ cổ phần hiện có của họ. công ty sẽ thông báo vấn đề này đến các cổ đông, cổ đông có quyền mua hoặc chuyển quyền mua ưu tiên mua cho người khác.

Chào bán cổ phần ra công chúng là hình thức công ty chào bán cổ phần theo các quy định của pháp luật khi đưa cổ phần lên sàn chứng khoán.

Chào bán cổ phần riêng lẻ là hình thức công ty chào bán cổ phần cho một số nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải đáp ứng về số lượng, các tiêu chuẩn nhất định theo quy định.

Có phải góp vốn trước khi tăng vốn điều lệ công ty?

Cổ đông có thể góp vốn trước hoặc góp vốn sau khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, thời gian góp vốn sau sẽ được tính 90 ngày để từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

Cách tính vốn điều lệ như thế nào? Mức phạt khi không góp đủ vốn điều lệ công ty?

Cách tính vốn điều lệ sẽ được hiểu như sau:
– Với Công ty TNHH: Cách tính vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu công ty đã góp vốn hoặc cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty;
– Với Công ty cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được tính bằng tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được cam kết mua các loại.
Cổ đông/thành viên/chủ sở hữu phải hoàn thành nghĩa vụ góp vốn điều lệ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Theo khoản 3 điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư quy định như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký

Có thể tham khảo mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở đâu?

Quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những tài liệu trong hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, khách hàng có thể tham khảo biểu mẫu này bằng cách click vào mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, trong đó có quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là mã...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Kinh doanh nhà nghỉ cần thành lập doanh nghiệp không?

Một trong những điều kiện kinh doanh nhà nghỉ theo Luật Du lịch 2017 là phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất là gì? Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất được quy định như sau: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất. 2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nói chung không phải là thủ tục quá khó khăn, phức tạp. Song đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, cũng như những doanh nghiệp lần đầu tự thực hiện thủ tục thì việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian, công...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi