Trang chủ gia hạn nhãn hiệu

gia hạn nhãn hiệu

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ Tục Gia Hạn Nhãn Hiệu Mới Nhất Năm 2023

Thứ hai, 30/10/2023

Gia hạn nhãn hiệu là thủ tục hành chính tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ để làm cho nhãn hiệu có thêm hiệu lực 10 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn, gia hạn nhãn hiệu sẽ giúp chủ sở hữu được tiếp tục độc quyền sử dụng nhãn hiệu thêm 10 năm tiếp...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi