Trang chủ chuyển nhượng cổ phần

chuyển nhượng cổ phần

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nộp thuế chuyển nhượng cổ phần tại đâu?

Thứ hai, 09/10/2023

Chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện theo thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng cổ phần thông qua hợp đồng thì các...

Chuyển nhượng cổ phần tiếng anh là gì?

Thứ hai, 16/10/2023

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần phổ biến nhất và bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Chủ thể sở hữu cố phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi...

Chuyển nhượng cổ phần ngang giá có phải nộp thuế

Chủ nhật, 08/10/2023

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty...

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô hiệu trong trường hợp nào?

Thứ ba, 08/08/2023

Cổ phần trong công ty được tự do chuyển nhượng theo quy định. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô hiệu trong trường hợp...

Nộp thuế chuyển nhượng cổ phần ở đâu?

Thứ hai, 05/06/2023

Pháp luật Việt nam quy định thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần là một trong những loại thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá...

Phí chuyển nhượng cổ phần là gì?

Thứ sáu, 02/06/2023

Chi phí chuyển nhượng cổ phần là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng cổ phần, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển...

Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần 2024

Thứ tư, 03/01/2024

Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần mới nhất sẽ được chúng tôi cung cấp theo nội dung được thể hiện trong bài viết sau...

Mẫu Quyết Định Chuyển Nhượng Cổ Phần Mới Nhất 2024

Thứ tư, 03/01/2024

Khi cần cung cấp mẫu hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết...

Ví dụ chuyển nhượng cổ phần

Thứ hai, 05/06/2023

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang nắm giữ cho người khác và bên nhận chuyển nhượng cổ phần phải thanh toán cho bên chuyển nhượng cổ phần....

Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch Đầu tư?

Thứ hai, 05/06/2023

Chuyển nhượng cổ phần có các đặc điểm riêng biệt giúp chúng ta phân biệt chúng với các hoạt động khác như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản,…...

Chuyển nhượng cổ phần là gì? Đặc điểm chuyển nhượng cổ phần?

Thứ hai, 05/06/2023

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được hiểu là việc cổ đông chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của mình cho người khác và bên nhận chuyển nhượng cổ phần phải thanh toán cho bên chuyển nhượng cổ...

Nguyên tắc khi chuyển nhượng cổ phần?

Thứ hai, 05/06/2023

Cổ phần xác nhận quyền sở hữu tài sản của cổ đông trong Công ty cổ phần, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ...

Thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần năm 2024

Thứ tư, 03/01/2024

Thông tư số 92/2015/TT-BTC đã thống nhất quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân với trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (bao gồm cổ...

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần công chứng?

Thứ hai, 05/06/2023

Pháp luật không có quy định bắt buộc công chứng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, do đó Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần dù có công chứng hay không công chứng thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp...

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Năm 2024

Thứ tư, 03/01/2024

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần là tài liệu được nhiều khách hàng tìm kiếm khi công ty có sự thay đổi cổ đông công ty, cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi, khi có nhu cần cần mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vui lòng liên hệ với chúng...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi