Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 11945 Lượt xem

Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần 2024

Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần mới nhất sẽ được chúng tôi cung cấp theo nội dung được thể hiện trong bài viết sau đây.

Biên bản họp chuyển nhượng cổ phần là gì?

Biên bản chuyển nhượng cổ phần là biên bản ghi lại quá trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần với mục đích để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cụ thể nội dung đăng ký doanh nghiệp ở đây là thay đổi về cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần.

Nội dung biên bản họp chuyển nhượng cổ phần

Nội dung biên bản họp chuyển nhượng cổ phần gồm các phần như sau:

+ Quốc hiệu tiêu ngữ

+ Tên doanh nghiệp (Công ty cổ phần ….)

+ Thời gian và địa điểm lập biên bản

+ Thông tin của các thành phần tham dự họp

+ Chương trình và nội dung cuộc hợp cụ thể về vấn đề gì ?

+ Thông tin cổ đông chuyển nhượng

+ Chữ ký các bên

– Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bao gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

+ Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng

+ Nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân và đóng thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần

+ Bản sao, chứng thực cá nhân của cổ đông chuyển nhượng và người được chuyển nhượng hoặc của người được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền.

Mẫu Biên bản họp chuyển nhượng cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

……………..

Số:       /2020/BB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 19919910999

2. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00, ngày       tháng       năm 202…

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

3. Thành phần tham dự họp:

STTTên thành viênChức danhSố phiếu biểu quyếtSố cổ phần sở hữu 
1NGUYỄN TRỌNG XCổ đông sáng lập

 

100.000100.000
2ĐẶNG THỊ Y
Cổ đông sáng lập

Chủ tịch HĐQT

80.00080.000
3NGÔ THỊ HỒNG Z
Cổ đông sáng lập

 

20.00020.000
4NGÔ THỊ K
Cổ đông công ty được mời dự họp00

Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 200.000 phiếu, tương ứng sở hữu 200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ toạ: – Bà  ĐẶNG THỊ X – Chủ tịch HĐQT

  – Thư ký: Bà NGÔ THỊ HỒNG Y

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

– Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi Giấy CN ĐKDN

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Cổ đông chuyển nhượng: 

ÔngNGUYỄN TRỌNG A

Sinh ngày: 21/06/1977         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012021455 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

– Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng, bà Ngô Thị Hồng Hạnh và bà Ngô Thị Tuyết, cụ thể:

– Chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Y là cổ đông sáng lập của công ty

– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Hồng Z là cổ đông sáng lập của công ty

– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị K là cổ đông nhận chuyển nhượng

– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0

**   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

ĐẶNG THỊ C

Sinh ngày: 12/11/1988             Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001181015357 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/09/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty

NGÔ THỊ HỒNG X

Sinh ngày: 29/07/1989           Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số C0544675do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 60.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 30% vốn Điều lệ công ty

Bà: NGÔ THỊ Z

Sinh ngày: 23/12/1988            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000875 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 Ngách 17/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ công ty

Thời điểm chuyển nhượng: ……/ ……… / 202…

Vốn điều lệ không thay đổi: 2.000.000.000,VNĐ ( Hai tỉ đồng)

Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

SttHọ và tênSố cổ phần đã muaSố cổ phần  chuyển nhượng/nhận chuyển nhượngTổng số cổ phầnGiá trị vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ %
1NGUYỄN TRỌNG X
100.000– 100.000000
2ĐẶNG THỊ C80.000+ 20.000100.0001.000.000.00050
3NGÔ THỊ HỒNG Z20.000+ 40.00060.000600.000.00030
4NGÔ THỊ K
0+ 40.00040.000400.000.00020

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000  phiếu          – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu

– Tổng số phiếu thu về : 200.000  phiếu           – Số phiếu không tán thành : 0

– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000  phiếu           – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0     

                                                                          – Số phiếu không ý kiến : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 6: Cổ đông sáng lập Công ty 

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000  phiếu          – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu

– Tổng số phiếu thu về : 200.000  phiếu           – Số phiếu không tán thành : 0

– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000  phiếu           – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0     

                                                                          – Số phiếu không ý kiến : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

A.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

B.Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKDN

VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục  (I)  của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h45, cùng ngày

CHỦ TỌATHƯ KÝ

Tải (Download) Mẫu biên bản họp chuyển nhượng cổ phần

Các bước chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Hiện nay không cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nói chung và đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập nói riêng trong trường hợp chuyển chuyển nhượng cổ phần bởi căn cứ theo khoản 2, Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định

2. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần không cần đăng ký, thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được thực hiện như sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần cho nhau cầu chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc chuyển nhượng như chứng minh tư cá nhân/thẻ căn cước/hộ chiếu của bên nhận chuyển nhượng, số cổ phần muốn chuyển nhượng…..

Bước 2: Bên nhận và bên chuyển nhượng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Sau khi đã chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng, các bên đọc và hiểu nội dung trong hợp đồng sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng để chính thức chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông cũ sang cổ đông mới.

Lưu ý về chuyển nhượng cổ phần

Điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định: Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần 2024 Luật Hoàng Phi muốn chia sẻ tới Quý độc giả. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
4.6/5 - (12 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi