Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Người đại diện pháp luật công ty

Người đại diện pháp luật công ty

Người đại diện theo pháp luật công ty là chuyên mục con của chuyên mục kiến thức pháp luật doanh nghiệp.

Chuyên mục người đại diện pháp luật công ty sẽ tổng hợp bài viết như: Người đại diện theo pháp luật là gì? Thay đổi người đại diện theo pháp luật; quyền và nghĩa vụ của người đại diện; Thay đổi giám đốc công ty; Điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật công ty…vv.

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Doanh Nghiệp

Thứ ba, 02/07/2024

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp....

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ai ký?

Thứ ba, 02/07/2024

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động được phép thay đổi người đại diện theo pháp luật, việc thay đổi phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền, tức Sở kế hoạch đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ...

Thời gian thay đổi người đại diện theo pháp luật bao lâu?

Thứ ba, 02/07/2024

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp...

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Năm 2024

Thứ ba, 16/07/2024

Thay đổi giám đốc công ty là một trong những thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp được công ty Luật Hoàng Phi tư vấn tư vấn cho khách...

Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu?

Thứ ba, 02/07/2024

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở...

Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thứ ba, 02/07/2024

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội...

Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thứ ba, 02/07/2024

Người đại diện theo pháp luật có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Khi nào phải thay đổi người đại diện theo pháp...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

Thứ ba, 02/07/2024

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty TNHH 1 Thành Viên như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi để có ngay câu trả lời chính xác...

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2024

Thứ ba, 02/07/2024

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định...

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Năm 2024

Thứ ba, 02/07/2024

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một việc làm cần thiết giúp cho thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được diễn ra thành...

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Thứ ba, 02/07/2024

Khi công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, vậy thủ tục thay đổi được tiến hành như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi...

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Doanh Nghiệp

Thứ ba, 02/07/2024

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý và điều hành doanh...

Thủ tục thay đổi (cập nhật) thông tin người đại diện theo pháp luật

Thứ ba, 02/07/2024

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo....

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Thứ ba, 02/07/2024

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật và phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo đúng quý...

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thứ ba, 02/07/2024

Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng vấn đề này và những nội dung liên quan thông qua bài viết Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp...

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?

Thứ ba, 02/07/2024

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt...

Thủ tục thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật

Thứ sáu, 28/06/2024

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Thứ ba, 02/07/2024

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật công ty, ngoài thông tin cá nhân người đại diện, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đăng ký chức danh cho người đại...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi