Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Doanh nghiệp Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng vấn đề này và những nội dung liên quan thông qua bài viết Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với tình hình, chiến lược sản xuất kinh doanh… Vậy thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào?

Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng vấn đề này và những nội dung liên quan thông qua bài viết Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện để là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Tương tự như việc thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng phải không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật

Vấn đề thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chúng tôi sẽ tư vấn trên hai khía cạnh đó là thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện của công ty TNHH và công ty cổ phần và thẩm quyền giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của cơ quan nhà nước.

– Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần:

+ Công ty Cổ phần: Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty và trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện thẩm quyền do hội đồng quản trị quyết định.

+ Công ty TNHH một thành viên thì thẩm quyền thuộc về chủ sở hữu công ty; đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì thẩm quyền thuộc về Hội đồng thành viên

– Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với cơ quan nhà nước:

Theo quy định hiện nay thì thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc CCCD.

– Cách nộp hồ sơ thay đổi người đại diện

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trên đây là những những tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ