Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Thành lập công ty/doanh nghiệp Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 2994 Lượt xem

Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có lời giải đáp.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng chính tài sản của mình. Vậy mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có lời giải đáp.

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp bao gồm:

(i) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình được hiểu là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh vào một trong các mục đích sau đây: (1) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người được nêu tại mục (ii) và mục (iii) dưới đây; (2) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; (3) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

(ii) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(iii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

(iv) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(v) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(vi) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

(vii) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm đối ới mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

Như vậy, cá nhân không thuộc các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp đều có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, cá nhân sẽ tự bỏ vốn đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Như đã đề cập ở trên, cá nhân không thuộc trường hợp không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, có thể thấy, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các hoạt động của doanh nghiệp (các khoản nợ, trách nhiệm với khách hàng….) là vô hạn.

Đây là một điểm đặc thù của doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần). Do đó, để đảm bảo chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm tới cùng mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng như hạn chế rủi ro cho các tổ chức, cá nhân khác nên pháp luật quy định, mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, khoản 3, khoản 4 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; “Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị hạn chế một số nội dung trong việc thực hiện quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp cũng như góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp khác.

Nghĩa vụ của cá nhân khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu phải đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ sau đây:

– Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

– Và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ được nộp đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính.

Hồ sơ có thể được nộp theo 3 hình thức:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Bước 3: Nhận kết quả

Hồ sơ đáp ứng được các điều kiện của pháp luật sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp bị từ chối, cơ quan nhà nước sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Luật Hoàng Phi

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập doanh nghiệp tư nhân nói riêng cần người thực hiện phải am hiểu pháp luật để có thể chuẩn bị những điều kiện trước khi thành lập như đặt tên doanh nghiệp như thế nào? Trụ sở doanh nghiệp không được đặt ở đâu? Hay tờ khai đăng ký doanh nghiệp theo mẫu nào?… điều này mang lại rất nhiều khó khăn cho các chủ thể muốn thành lập doanh nghiệp. Chính vì thế, dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Hoàng Phi hiện nay rất được ưa chuộng và được nhiều khách hàng tin tưởng. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Hoàng Phi sẽ bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;

+ Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp thay khách hàng;

+ Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Nhận kết quả và giao lại khách hàng;

+ Hỗ trợ một số thủ tục sau thành lập.

Trên đây là nội dung bài viết “Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dịch vụ thành lập công ty tại Huế

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập cho nhánh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa điểm, thay đổi đăng ký kinh doanh… một cách nhanh chóng và chính...

Quy trình thành lập công ty du lịch mới nhất 2024

Kinh doanh lữ hành là một trong năm loại hình kinh doanh du lịch, đây cũng là lĩnh vực kinh doanh đặc trưng và mang về khá nhiều lợi ích kinh tế cho ngành du lịch nói...

Thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

Thị trường bất động sản trong vài năm trở lại đây đã có những bước phát triển khá tốt và vẫn đang diễn ra rất sôi nổi‚ có thể kể đến một số thị trường có nhiều tiềm năng như là thành phố Hồ Chí Minh‚ Bình Dương‚ Hà Nội‚ Đà Nẵng‚...

Điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô như thế nào?

Các quy định về thành lập công ty nhập khẩu ô tô hiện nay khá chặt chẽ, yêu cầu các chủ thể phải đảm bảo những điều kiện nhất định mới được kinh doanh nhập khẩu ô...

Thành lập Doanh nghiệp tại Huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Quý vị cần căn cứ vào nhu cầu thành lập doanh nghiệp để chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Trường hợp chưa xác định được loại hình doanh nghiệp phù hợp, Quý vị có thể liên hệ Chúng tôi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi