Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động
  • Thứ bẩy, 22/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 3805 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là khi hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, nếu người lao động có mong muốn, nguyện vọng muốn tiếp tục làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp thì có thể làm đơn bày tỏ nguyện vọng muốn ký tiếp hợp đồng lao động. Vậy mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động như thế nào?

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một tài liệu pháp lý ký kết giữa người lao động và nhà tuyển dụng để quy định các điều khoản và điều kiện về công việc và quyền lợi của các bên. Hợp đồng lao động được coi là một trong những tài liệu quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và nhà tuyển dụng.

Trong hợp đồng lao động, các điều khoản và điều kiện được quy định có thể bao gồm:

– Chức danh, nhiệm vụ, và mô tả công việc của người lao động.

– Thời hạn và hình thức làm việc.

– Mức lương và các khoản thu nhập khác.

– Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác.

– Quyền và nghĩa vụ của người lao động và nhà tuyển dụng.

– Điều khoản về chấm dứt hợp đồng lao động.

– Các quy định pháp lý khác liên quan đến việc làm việc và quản lý nhân sự.

Việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và nhà tuyển dụng là bắt buộc và được quy định bởi pháp luật. Hợp đồng lao động đảm bảo quyền lợi của cả người lao động và nhà tuyển dụng và là một trong những công cụ quan trọng để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng trong quan hệ lao động.

Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là gì?

Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là văn bản được người lao động soạn thảo gửi đến người có thẩm quyền tại công ty, đơn vị với mong muốn tiếp tục ở lại làm việc sau khi hợp đồng lao động hết hạn

Mục đích của đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Khi thời hạn hợp đồng lao động sắp hết thời hạn, người lao động có nhu cầu, mong muốn tiếp tục được làm việc ở đơn vị cũ thì sẽ viết đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động nhằm mục đích đề nghị cơ quan xem xét việc tiếp tục để viên chức ký tiếp hợp đồng, tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là phương thức để truyền đạt nguyện vọng của người viết đơn đến với chủ thể sử dụng viên chức, bên nhận đơn sẽ xem xét nguyện vọng cũng như tình hình thực tế để quyết định đồng ý hay không đồng ý cho viên chức ký tiếp hợp đồng.

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi:– Ban Giám hiệu Trường ………..;

– Phòng TC-HC …………………….

Họ và tên:………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………….

Chức danh, chức vụ:…………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………………….

Trong thời gian từ ngày ……………………..đến ngày …………………… tôi được Nhà trường (Đại học……… ký hợp đồng làm việc, đến nay đã hết thời hạn.

Trong thời gian qua, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy Kính đề nghị Lãnh đạo các cấp cho tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc với Nhà trường.

Chức danh:………………Mã ngạch…………………………………………………..

Công tác tại: ………………………………………………………………………………

Tôi trân trọng cảm ơn./.

…….., ngày ….tháng …năm 20…

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vịKính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 2

TRƯỜNG…………………….

KHOA/PHÒNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….……………….……………….

Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….

Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….

Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….

Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….

Công việc được giao:……………….……………….……………….

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….

Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….

Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ……………………. cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/PhòngNgười làm đơn
Ý kiến của Trưởng Phòng TCCBÝ kiến của Ban Giám hiệu

Hướng dẫn viết đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

+ Đối với phần mở đầu của đơn đề nghị giúp đỡ: người viết sẽ trình bày các nội dung cơ bản như sau: Quốc hiệu được trình bày theo thể thức (Viết chữ in hoa và bôi đậm, được viết trên cùng và căn giữa tờ đơn), tiêu ngữ được viết theo thế thức (Viết dưới dòng Quốc hiệu và in đậm, căn giữa không viết in hoa, viết hoa các chữ cái đầu tiên trong mỗi cụm từ).

+ Đối với phần thông tin của người viết đơn thì người viết cần phải cung cấp thông tin về tên, tuổi, nơi ở, số điện thoại liên hệ, email (Nếu có) một cách chính xác

+ Đối với tên của đơn vị, tổ chức thi cần ghi tên của tổ chức, ghi rõ mã số thuế của tổ chức nhận đơn, ghi rõ địa chỉ của trụ sở chính mà bạn gửi đơn, ghi rõ tên của người đại diện tổ chức theo pháp luật dựa vào giấy phép hoạt động kinh doanh và các điều lệ

+ Đối với thông tin của người viết đơn thi cần phải ghi rõ các thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND/Căn cước/Hộ chiếu, ghi rô ngày cấp và thời hạn của các loại giấy tờ này, ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn, ghi rõ các thông tin liên hệ, Người viết đơn cần ghi rõ thông tin cơ bản của mình: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp, hộ khẩu thường trú, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đối với tên của tờ đơn thì sẽ trình bày cần giữa tờ đơn, viết chữ in hoa và bôi đậm, cỡ chữ là cỡ chữ to nhất của tờ đơn để làm nổi bật lên nội dung chính của loại văn bản mã bạn gửi.

Trong phần nội dung thì các bạn sẽ cần phải trình bày rõ các nội dung chính một cách xúc tích, dễ hiếu để giúp cho người đọc có thể hiểu được người viết đơn đang muốn đề nghị giúp đỡ về việc gì. Cho nên các bạn hãy nghiên cứu và trình bày rõ những vấn đề thuộc về nội dung của tờ đơn đề nghị giúp đỡ sao cho chuẩn và đầy đủ, không thiếu để cơ quan nhận đơn có thể nằm rõ về các vấn đề của tờ đơn.

+ Phần tóm tắt nội dung: Nội dung của đơn người viết đơn phải nêu rõ lý do và nguyện vọng được tiếp tục ký kết hợp đồng, tiếp tục làm việc tại cơ quan.

Người viết đơn phải ghi rõ hợp đồng làm việc trước đấy, công việc được giao, chức danh nghề nghiệp, bậc lương và hệ số lương, ngày bắt đầu và ngày hết hạn hợp đồng.

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

->>> Tham khảo thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (9 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi