Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hợp đồng - Nghiệm thu – Thanh lý Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là khi hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, nếu người lao động có mong muốn, nguyện vọng muốn tiếp tục làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp thì có thể làm đơn bày tỏ nguyện vọng muốn ký tiếp hợp đồng lao động. Vậy mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động như thế nào?

Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là gì?

Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là văn bản được người lao động soạn thảo gửi đến người có thẩm quyền tại công ty, đơn vị với mong muốn tiếp tục ở lại làm việc sau khi hợp đồng lao động hết hạn

Mục đích của đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Khi thời hạn hợp đồng lao động sắp hết thời hạn, người lao động có nhu cầu, mong muốn tiếp tục được làm việc ở đơn vị cũ thì sẽ viết đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động nhằm mục đích đề nghị cơ quan xem xét việc tiếp tục để viên chức ký tiếp hợp đồng, tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động là phương thức để truyền đạt nguyện vọng của người viết đơn đến với chủ thể sử dụng viên chức, bên nhận đơn sẽ xem xét nguyện vọng cũng như tình hình thực tế để quyết định đồng ý hay không đồng ý cho viên chức ký tiếp hợp đồng.

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường ………..;

– Phòng TC-HC …………………….

Họ và tên:………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………….

Chức danh, chức vụ:…………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………………….

Trong thời gian từ ngày ……………………..đến ngày …………………… tôi được Nhà trường (Đại học……… ký hợp đồng làm việc, đến nay đã hết thời hạn.

Trong thời gian qua, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy Kính đề nghị Lãnh đạo các cấp cho tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc với Nhà trường.

Chức danh:………………Mã ngạch…………………………………………………..

Công tác tại: ………………………………………………………………………………

Tôi trân trọng cảm ơn./.

…….., ngày ….tháng …năm 20…

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 2

TRƯỜNG…………………….

KHOA/PHÒNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….……………….……………….

Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….

Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….

Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….

Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….

Công việc được giao:……………….……………….……………….

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….

Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….

Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ……………………. cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng Người làm đơn
Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB Ý kiến của Ban Giám hiệu

Hướng dẫn viết đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

+ Đối với phần mở đầu của đơn đề nghị giúp đỡ: người viết sẽ trình bày các nội dung cơ bản như sau: Quốc hiệu được trình bày theo thể thức (Viết chữ in hoa và bôi đậm, được viết trên cùng và căn giữa tờ đơn), tiêu ngữ được viết theo thế thức (Viết dưới dòng Quốc hiệu và in đậm, căn giữa không viết in hoa, viết hoa các chữ cái đầu tiên trong mỗi cụm từ).

+ Đối với phần thông tin của người viết đơn thì người viết cần phải cung cấp thông tin về tên, tuổi, nơi ở, số điện thoại liên hệ, email (Nếu có) một cách chính xác

+ Đối với tên của đơn vị, tổ chức thi cần ghi tên của tổ chức, ghi rõ mã số thuế của tổ chức nhận đơn, ghi rõ địa chỉ của trụ sở chính mà bạn gửi đơn, ghi rõ tên của người đại diện tổ chức theo pháp luật dựa vào giấy phép hoạt động kinh doanh và các điều lệ

+ Đối với thông tin của người viết đơn thi cần phải ghi rõ các thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND/Căn cước/Hộ chiếu, ghi rô ngày cấp và thời hạn của các loại giấy tờ này, ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn, ghi rõ các thông tin liên hệ, Người viết đơn cần ghi rõ thông tin cơ bản của mình: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp, hộ khẩu thường trú, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đối với tên của tờ đơn thì sẽ trình bày cần giữa tờ đơn, viết chữ in hoa và bôi đậm, cỡ chữ là cỡ chữ to nhất của tờ đơn để làm nổi bật lên nội dung chính của loại văn bản mã bạn gửi.

Trong phần nội dung thì các bạn sẽ cần phải trình bày rõ các nội dung chính một cách xúc tích, dễ hiếu để giúp cho người đọc có thể hiểu được người viết đơn đang muốn đề nghị giúp đỡ về việc gì. Cho nên các bạn hãy nghiên cứu và trình bày rõ những vấn đề thuộc về nội dung của tờ đơn đề nghị giúp đỡ sao cho chuẩn và đầy đủ, không thiếu để cơ quan nhận đơn có thể nằm rõ về các vấn đề của tờ đơn.

+ Phần tóm tắt nội dung: Nội dung của đơn người viết đơn phải nêu rõ lý do và nguyện vọng được tiếp tục ký kết hợp đồng, tiếp tục làm việc tại cơ quan.

Người viết đơn phải ghi rõ hợp đồng làm việc trước đấy, công việc được giao, chức danh nghề nghiệp, bậc lương và hệ số lương, ngày bắt đầu và ngày hết hạn hợp đồng.

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

->>> Tham khảo thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh