Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty
  • Thứ hai, 13/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 264 Lượt xem

Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty

Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty là mã gì? Thủ tục thành lập công ty giáo dục như thế nào?

Nhóm ngành P là nhóm ngành giáo dục đào tạo, nhóm này gồm các hoạt động giáo dục, đào tạo ở mọi cấp độ cho mọi nghề được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp bằng lời nói hoặc chữ viết cũng như qua phát thanh và truyền hình hoặc thông qua các phương tiện khác của truyền thông… Thủ tục thành lập công ty giáo dục như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Công ty giáo dục là gì?

Công ty giáo dục là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề giáo dục, tức là sử dụng vốn đầu tư tư nhân để mang đến các dịch vụ giáo dục. Hoạt động kinh doanh giáo dục mang lại lợi nhuận cho công ty nhưng cũng có ý nghĩa xã hội, phục vụ nhu cầu học tập đang ngày một tăng cao, nâng cao năng lực của mỗi người, từ đó, nâng cao chất lượng nguồn lao động. Kinh doanh giáo dục đang rất được nhà nước khuyến khích và ban hành khá nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển.

Hiện nay, có khá nhiều hình thức kinh doanh giáo dục khác nhau được áp dụng, tiêu biểu là: Giáo dục mầm non; Trung tâm giáo dục; Nhượng quyền giáo dục; Khóa học ngắn hạn; Dạy học trực tuyến.

Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty

Sau đây sẽ là một số mã ngành trong giáo dục, trong đó có mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty:

851: Giáo dục mầm non

Nhóm này gồm: Hoạt động giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng đến 6 tuổi.

8511- 85110: Giáo dục nhà trẻ

Nhóm này gồm: hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi, chăm sóc giúp cho trẻ em phát triển về thể chất, nhận thức, tập trung vào các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi trường kiểu trường học.

8512- 85120: Giáo dục mẫu giáo

Nhóm này gồm: hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một. Các hoạt động giáo dục này tập trung vào các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi trường kiểu trường học.

8521-85210: Giáo dục tiểu học

Nhóm này gồm:

– Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi; Giáo dục tiểu học nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở.

– Việc giáo dục này nhìn chung được giáo dục cho trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng bao gồm các chương trình xoá mù chữ trong hoặc ngoài hệ thống nhà trường, mà tương tự về nội dung như các chương trình của giáo dục tiểu học nhưng được dự định cho những người đã quá lớn tuổi để đi học tiểu học;

– Hoạt động giáo dục trẻ em trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại ngữ, thể thao…) và các hoạt động giáo dục trong các trường chuyên môn dạy trẻ em khuyết tật có chương trình tương đương cấp tiểu học;

– Hoạt động giáo dục trong các trường thanh thiếu niên dân tộc, vùng cao, trường con em cán bộ.. .có chương trình tương đương cấp tiểu học.

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư.

Loại trừ: Dạy học cho người trưởng thành được phân vào ngành 855 (Giáo dục khác).

8522- 85220: Giáo dục trung học cơ sở

Nhóm này gồm:

– Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là mười một tuổi; Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

– Hoạt động giáo dục trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại ngữ, thể thao…) và hoạt động giáo dục trong các trường lớp đặc biệt dành cho những học sinh khuyết tật có chương trình tương đương cấp trung học cơ sở;

– Hoạt động giáo dục trong các trường thanh niên vừa học, vừa làm, thanh niên dân tộc vùng cao… có chương trình tương đương cấp trung học cơ sở;

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư.

Loại trừ: Dạy học cho người trưởng thành được phân vào nhóm 855 (Giáo dục khác).

8523-85230: Giáo dục trung học phổ thông

Nhóm này gồm:

– Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là mười lăm tuổi; Giáo dục trung học phổ thông nhằm bảo đảm cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở; hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

– Hoạt động giáo dục trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại ngữ, thể thao…) và hoạt động giáo dục trong các trường lớp đặc biệt dành cho những học sinh khuyết tật có chương trình tương đương cấp trung học phổ thông;

– Hoạt động giáo dục trong các trường thanh niên vừa học, vừa làm, thanh niên dân tộc vùng cao… có chương trình tương đương cấp trung học phổ thông.

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư.

Loại trừ: Dạy học cho người trưởng thành được phân vào nhóm 855 (Giáo dục khác).

Điều kiện thành lập công ty giáo dục

Kinh doanh giáo dục là ngành, nghề có điều kiện, do đó, khi thành lập cần đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định riêng với ngành, nghề bên cạnh những điều kiện theo pháp luật doanh nghiệp:

Thứ nhất: Về chứng chỉ

Tùy vào ngành nghề giáo dục Quý vị đăng ký mà các loại chứng chỉ cần cung cấp sẽ khác nhau.

Thứ hai: Về giấy phép

Để công ty giáo dục có thể chính thức đi vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần có giấy phép đủ điều kiện hoạt động được cấp bởi Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh/thành, nơi đặt trụ sở chính (tùy vào ngành nghề, lĩnh vực hoạt động cụ thể của công ty giáo dục).

Thứ ba: Về vốn pháp định

Pháp luật hiện không có yêu cầu về vốn pháp định đối với việc thành lập công ty giáo dục. Tuy nhiên, trường hợp công ty giáo dục thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì cần đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. 

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP, vốn pháp định khi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp (không bao gồm giá trị về đất đai) cần đạt mức tối thiểu:

– 5 tỷ đồng: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

– 50 tỷ đồng: Đối với trường trung cấp; 

– 100 tỷ đồng: Đối với trường cao đẳng. 

Ngoài các điều kiện trên, Quý vị còn cần đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật…

Thủ tục thành lập công ty giáo dục

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập công ty giáo dục

Cá nhân, tổ chức xác định các vấn đề sau đây khi thành lập công ty:

– Loại hình doanh nghiệp

– Tên công ty

– Địa chỉ trụ sở chính

– Vốn điều lệ

– Người đại diện theo pháp luật

– Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty giáo dục

Hồ sơ có các giấy tờ chung sau đây:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty giáo dục;

– Điều lệ công ty giáo dục

– Danh sách thành viên/ cổ đông công ty (phụ thuộc vào loại hình công ty lựa chọn)

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty, các thành viên trong công ty

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập công ty giáo dục

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục sẽ được nộp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ sẽ trực tiếp đến bộ phận một cửa xếp giấy hẹn và nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Hoàn thiện các thủ tục có liên quan sau khi thành lập doanh nghiệp

Quý vị cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau đây để giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động thực tế:

– Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Làm dấu doanh nghiệp;

– Treo biển hiệu, bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty

– Đăng ký chữ ký điện tử

– Mở tài khoản ngân hàng

– Khai thuế ban đầu

– Kê khai và nộp lệ phí môn bài

– Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

– Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

– Hoàn thiện góp vốn trong trường hợp chưa góp đủ số vốn đã cam kết hoặc điều chỉnh mức vốn cho phù hợp nếu không góp đủ trong thời hạn luật định;…

Luật Hoàng Phi – địa chỉ uy tín về thành lập công ty

Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn, thực hiện dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, đăng ký mở công ty trọn gói uy tín giá thành hợp lý, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp với dịch vụ uy tín hơn, nhanh hơn, tiết kiệm nhiều hơn.

Đặc biệt với hơn 10 năm hoạt động, cùng với đội ngũ Luật sư- chuyên viên pháp lý am hiểu kiến thức pháp luật, đội ngũ nhân viên chúng tôi luôn nghiên cứu áp dụng và cập nhật rất sát các văn bản pháp Luật – thông tư – nghị định mới nhất để vừa đơn giản hóa thủ tục vừa đảm bảo vững chắc về mặt pháp lý cho mọi Doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển và thành công hơn trên con đường rộng mở của mình.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh với quảng cáo giá siêu rẻ. Song giá rẻ thì có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro như họ có thể bỏ bạn giữa chừng hoặc yêu cầu thêm chi phí cho cái này cái kia không như theo thỏa thuận.

Vì vậy trước khi lựa chọn dịch vụ hãy thật cẩn thận để lựa chọn cho mình một dịch vụ uy tín và đáng tin cậy nhất nhé. Trường hợp doanh nghiệp cần được tư vấn hoặc hỗ trợ về thủ tục biểu mẫu hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được hướng dẫn, sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty mới – thành lập doanh nghiệp miễn phí 24/7.

Trên đây là nội dung bài viết Mã ngành giáo dục tiểu học khi thành lập công ty? Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 – 0981.393.868

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi